تنظیم شکواییه

تنظیم شکواییه نخستین اقدام به جهت تشکیل هر نوع پرونده قضایی است.

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون گواهینامه یا حمل مشروب الکلی (شاکی مدعی العموم) صرفاً جنبه عمومی دارند.

جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند.

طبق قانون جنبه خصوصی اکثر جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد. به عنوان مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند، تا هنگامی که شخص زیان دیده از جرم ، اقدام به شکایت نکند پرونده ای باز و پیگیری انجام نمی شود.

توصیه می شود که در گام نخست جهت تنظیم شکواییه خود ابتدا از مشاوره وکیل و در صورت لزوم پرونده ی خود را به وکیل کیفری مناسب بسپارید.

در جرایم قابل گذشت

اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند. حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود. با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

بنابراین مطابق قانون طرح شکایت (تنظیم شکواییه) برای شروع به رسیدگی در دستگاه قضایی کافی است. قضات و پرسنل دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را از تمامی اشخاص بپذیرند.

تنظیم شکواییه

متن اصلی شکواییه لازم است تا موارد زیر را شامل باشد.

 1. نام، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، سطح تحصیلات و نشانی دقیق شاکی
 2. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
 3. ضرری که به شاکی وارد شده .(به عنوان مثال آسیب بدنی یا هتک حرمتو…)
 4. خواسته شاکی( به عنوان مثال استرداد وجه یا تامین امنیت یا اشد مجازات و….)
 5. مشخصات و نشانی متشاکی
 6. ادله اثبات جرم و مشخصات و نشانی شاهدین در صورت وجود

در جرایم غیر قابل گذشت

 • اگر شاکی نتواند جرم را اثبات نماید.
 • یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد.
 • یا حتی شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد.
  مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و پیگیری پرونده متوقف نخواهد شد.

نمونه تنظیم شکواییه مورد تایید 

      ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

 محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

نمونه شکواییه کیفری

نمونه های بیشتر از انواع شکواییه ها را می توانید در کانال تلگرام گروه وکلای کیفری ژیوار رایگان دریافت نمایید.