جرم سرقت: مدت حبس سرقت و مجازات دزدی در ایران

جرم سرقت

جرم سرقت و دزدی در قانون مجازات اسلامی که برای محافظت از اموال افراد و محترم شمردن مالکیت آن ها است در این مقاله توسط نظریه وکیل سرقت بررسی می شود. جرم سرقت هر چند به شکل گسترده و در انواع مختلفی در جامعه ارتکاب پیدا می کند اما اثبات آن به دلیل پنهانی بودن جرم و ناشناس ماندن هویت مرتکب در بسیاری از موارد کار دشواری است که تنها توسط یک وکیل سرقت باتجربه و متبحر در اثبات دعوای سرقت می تواند انجام شود.

 • جرم سرقت برای اولین بار چیست؟
 • راههای اثبات جرم سرقت کدام اند؟
 • آیا اثبات دزدی بدون مدرک امکان پذیر است؟
 • اثبات بی گناهی در سرقت چگونه است؟
 • مدت حبس سرقت چقدر است؟
 • عناصر جرم سرقت کدام اند؟
 • بهترین وکیل سرقت در تهران کیست؟

در این مقاله که به دست گروه وکلای کیفری ژیوار نگارش شده است تلاش می کنیم مهمترین نکات حقوقی در رابطه با جرم سرقت که دانستن آن برای هر شهروندی لازم و ضروری است را برای شما بیان کنیم. ارتباط با وکلای متخصص و پایه یک ما در گروه وکلای کیفری ژیوار به کسب اطلاعات دقیق تر و متناسب تر با پرونده شما کمک خواهد کرد.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل سرقت متخصص

همه چیز درباره سرقت

یکی از جرائم بسیار جدی در امور مالی و مالکیت فردی، جرم سرقت است.

ماده 267 قانون مجازات اسلامی ویکی حقوق: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

این مفهوم مرتبط با حقوقی است که قانون محافظت می‌ کند و شامل شرایطی چون ملکیت مال مسروقه، ویژگی‌ های فیزیکی و قابلیت جابجایی آن مال، وجود شیء به عنوان مال مسروقه، مالکیت به دیگران در زمان جرم و تغییر مالکیت از دست مالک به سارق است. این جرم به عنوان یکی از تخلفات جدی در حوزه مالی محسوب می‌ شود و تحت قوانین مشخصی تعقیب و مجازات می‌ شود.

جرم سرقت و دزدی تعزیری چند نوع است؟

سرقت تعزیری ساده، به عنوان یک جرم تعزیری ساده در ماده 267 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. در این حالت، مجازات برای فرد متخلف حبسی به مدت 3 ماه و یک روز تا دو سال و یا تا 74 ضربه شلاق است. سرقت تعزیری ساده به معنای دزدی کوچک‌ تری از مال دیگران است که توسط قوانین تعزیری تنظیم شده و تجاوز به مالکیت اشخاص را تشکیل می‌ دهد. این اقدام غیرقانونی به شدت پیگیری می‌ شود و متخلفان ممکن است با مجازات حبس یا شلاق مواجه شوند. به عنوان یکی از جرائم مالی، سرقت تعزیری ساده نشانه‌ ای از نقض حقوق مالکیت افراد است و نظام قضائی جدیاً به مقابله با آن می‌ پردازد. در ادامه به بررسی سرقت تعزیری مشدد می پردازیم

سرقت مشدد (سرقت‌های خاص) چند نوع است؟

متداول های مختلف جرم سرقت عبارتند از:

 • سرقت با تهدید یا آزار
 • سرقت مسلحانه گروهی در شب (وکیل سرقت مسلحانه)
 • سرقت با پنج شرط مشدد
 • سرقت مسلحانه از منزل
 • سرقت از بانک‌ ها و صرافی‌ ها
 • سرقت آثار فرهنگی
 • سرقت خدمات اساسی نظیر آب برق، گاز، تلفن
 • سرقت از مناطق حادثه‌ زده

تعریف جرم سرقت

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت آن را ربودن مال متعلق به غیر معرفی می کند. منظور از ربودن، جا به جایی مال منقول به نحوی است که آن را از حیطه تسلط مالک یا متصرف قانونی آن مال خارج نماید و منظور از تعلق به غیر آن است که مال موضوع جرم سرقت باید متعلق به هر شخص دیگری غیر از مرتکب باشد. بنابراین در صورتی که فرد مال خودش را از دیگری هر چند کسی باشد که بر اساس قانون آن مال را اختیار دارد برباید، این عمل جرم سرقت محسوب نمی شود و در نتیجه مستوجب مجازات جرم سرقت نیست.

انواع سرقت

انواع سرقت از جهت انواع گوناگونی که دارد یکی از متنوع ترین جرایم کیفری است. انواع جرم سرقت بر اساس شرایط ارتکاب جرم و یا موضوع ارتکاب تعیین و مشخص می شود. در تقسیم ابتدایی سرقت دارای دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری است. سرقت حدی در واقع یکی از حدود اسلامی است که از منابع فقهی به قانون آمده و میزان و نوع مجازات و همچنین شرایط تحقق و اثبات آن توسط قاضی دادگاه تغییر ناپذیر است. در سرقت حدی اگر مرتکب مقدار مشخصی از مال را از حرز که به مکان نگهداری عرفی آن مال گفته می شود خارج کند و تمام 14 شرط ذکر شده در قانون برای تحقق آن رعایت شود، برای بار اول موجب قطع دست راست مرتکب و در صورت تکرار جرم و اجرای مجازات در هر بار، در مرتبه چهارم موجب اعدام مرتکب می شود.

مقالات مرتبط  نحوه شکایت سرقت اینترنتی

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

سرقت تعزیری و انواع آن

سرقت تعزیری به هر نوع سرقتی گفته می شود که حداقل یک شرط از شروط 14 گانه سرقت حدی را نداشته باشد. سرقت تعزیری با توجه به شرایط ارتکاب آن می تواند انواع مختلفی داشته باشد که مجازات آن ها هم به تناسب شدید بودن نوع سرقت و آثار زیان باری که می تواند به جا بگذارد متفاوت است. سنگین ترین مجازات در سرقت تعزیری 5 تا 20 سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ تعزیری است که در حالتی اتفاق می افتد که تمام پنج شرط زیر که در ماده 651 قانون مجازات آمده است، موجود باشد:

ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ویکی حقوق: هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد:

1 – سرقت در شب واقع شده باشد. 2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5 – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. 4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

انواع دیگر سرقت تعزیری شامل سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه، سرقت مقرون به یک شرط، سرقت ساده، کیف زنی و جیب بری، راهزنی و سایر می شود که شرایط و مجازات هر کدام به تفصیل در قانون مجازات آمده است.

مدت حبس سرقت

بیشترین مدت حبس در جرم سرقت تعزیری همان طور که گفته شد، 20 سال است و کمترین میزان آن هم حبس از 3 ماه و 1 روز تا 2 سال در سرقت ساده است که البته حداقل و حداکثر آن بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف کاهش پیدا کرده است. تعیین مدت دقیق حبس بر اساس نظر و صلاحدید قاضی و با توجه به شرایط مرتکب جرم سرقت انجام می شود.

عناصر جرم سرقت

هر جرم برای آنکه محقق شود باید دارای دو عنصر مادی و روانی باشد که تحقق این عناصر باید در دادگاه مورد اثبات قرار بگیرد. منظور از عنصر مادی آن عمل و رفتاری است که به عنوان جرم در نظر گرفته شده است. مثلا در سرقت ربودن مال متعلق به غیر عنصر مادی جرم است. منظور از عنصر روانی نیز این است که مرتکب در انجام آن عمل عمد و اراده داشته باشد و اگر جرم مقید به نتیجه است، آن نتیجه مجرمانه را بخواهد. در واقع به این عنصر روانی سوء نیت گفته می شود که لازمه تحقق جرم سرقت است.

راه های اثبات جرم سرقت

برای اثبات جرم سرقت مانند هر جرم دیگری باید از ادله اثبات کیفری که در قانون ذکر شده اند، استفاده نمود. ادله اثبات کیفری که در تمام دعاوی کاربرد دارند شامل اقرار متهم، شهادت شهود و علم قاضی می شوند. در کنار این ادله، دو دلیل دیگر به نام های قسامه و سوگند هم وجود دارند که تنها در برخی جرایم و شرایط خاص کاربرد دارند. در اثبات جرم سرقت معمولا شهادت شهود و استناد به اماراتی مانند اظهارات مطلعین، تحقیقات و معاینه محلی و یا نظر کارشناسی موثر هستند و باعث اثبات جرم سرقت می شوند.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل سرقت در یزد در سال ⚖ [1402]

برای مطالعه بیشتر در باب اثبات جرم سرقت محتوا فوق را مطالعه نمائید.

علم قاضی در اثبات جرم سرقت

در قسمت قبلی گفته شد که علم قاضی یکی از ادله اثبات کیفری است. بر اساس قانون آنچه باعث ایجاد علم قاضی می شود باید در رای قاضی به طور صریح ذکر گردد و قاضی نمی تواند بدون تصریح به آنچه موجب ایجاد علم در او شده است رای صادر کند. اماراتی مانند تحقیقات محلی و اظهارات افراد مطلع مانند همسایگان می تواند باعث ایجاد علم در قاضی و اثبات جرم سرقت شوند.

اثبات بی گناهی در سرقت

برای اثبات بی گناهی در سرقت حتما باید از یک وکیل سرقت ماهر و باتجربه در امر جرم سرقت استفاده نمود. وکیل سرقت ماهر و متخصص می تواند با اثبات عدم تحقق عناصر جرم یعنی عنصر مادی و عنصر روانی بی گناهی متهم به جرم سرقت را در محضر قاضی یا قضات پرونده اثبات کند. برای مثال جهل متهم نسبت به موضوع سرقت و یا عدم اراده در او هنگام ارتکاب عمل، می تواند یکی از موارد دفاع از متهم و اثبات بی گناهی او باشد.

اثبات دزدی بدون مدرک

در بسیاری از موارد سرقتی رخ می دهد اما شرایط آن سرقت به گونه ای بوده است که مدرک معتبری را برای اثبات دزدی در دست بزهدیده جرم باقی نمی گذارد. در این موارد به علت آنکه طبق یک اصل مهم حقوق کیفری اصل بر برائت و بی گناهی افراد است موفقیت در پرونده به عنوان شاکی و اثبات جرم سرقت بسیار دشوار خواهد بود. البته مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی فارغ از مدارکی که شما در اختیار دارید تلاش می کند ادله مرتبط با جرم را به دست آورده و مدارک معتبری جمع آوری کند اما اگر موفق به پیدا کردن این ادله و مدارک معتبر نشود شکایت سرقت شما به اثبات نمی رسد و قرار منع تعقیب که نشان دهنده عدم اثبات جرم یا جرم نبودن عمل ارتکابی است صادر خواهد شد.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:

جرم سرقت برای اولین بار

ارتکاب جرم سرقت برای اولین بار در سرقت حدی باعث قطع دست راست می شود اما در سرقت تعزیری به دلیل اختیارات موسع قاضی در تعزیرات، به عنوان یکی از شرایط و اوضاع و احوال جرم در نظر گرفته می شود و می تواند بنا به صلاحدید قاضی پرونده منجر به اعمال تخفیف در مجازات مرتکب جرم شود. رضایت شاکی در جرم سرقت برای اولین بار چه تاثیری بر رونده پرونده دارد؟ در محتوا لینک شده می توانید پاسخ این سوال را بیابید.

مدت حبس سرقت

اگر شما هم با این سوال مواجه هستید که دزدی چند سال حبس دارد؟ یا مجازات سرقت ساده چقدر است؟ باید بدانید که مجازات سرقت ساده به موجب ماده 661 قانون مجازات اسلامی، از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ممکن است. اما با تغییرات اعمال شده در قانون جدید کاهش مجازاتها ایجاد شده و مجازات جرم سرقت موضوع ماده 661 به حبس از یک ماه و نیم تا 1 سال کاهش یافته است. در هر صورت، شلاق تعزیری همچنان به قوت خود باقی می‌ ماند.

ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ویکی حقوق: در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات دزدی در ایران

جرم سرقت برای اولین بار

در صورتی که فردی برای اولین بار مرتکب جرم سرقت شود، دادگاه می­ تواند با توجه به شرایط وقوع جرم، مجازات او را تخفیف دهد.

مواردی که می ­تواند موجب تخفیف مجازات سرقت برای اولین بار شود، عبارتند از:

 • ارجاع پرونده به داوری
 • رضایت شاکی
 • جبران خسارت شاکی
 • توبه مرتکب

در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که متهم، شرایط تخفیف مجازات را دارد، می­تواند مجازات او را به یکی از مجازات های زیر کاهش دهد:

 • حبس از یک تا سه ماه
 • جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال
 • شلاق تا 37 ضربه

اثبات دزدی بدون مدرک

در ادامه به برخی از راه های اثبات دزدی بدون مدرک اشاره می کنیم:

 • اقرار متهم
 • شهادت شهود
 • آثار و نشانه های وقوع جرم
 • علم قاضی

مدت حبس سرقت

مدت حبس سرقت، به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

 • نوع سرقت
 • ارزش مال مسروقه
 • شیوه سرقت
 • سابقه کیفری متهم

سرقت، به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌ شود.

 • سرقت حدی

سرقت حدی، نوعی سرقت است که مجازات آن، در شرع مقدس اسلام مشخص شده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، 14 شرط برای سرقت حدی تعیین شده است. در صورتی که سارق، همه این شرایط را داشته باشد، به مجازات حد محکوم می‌ شود.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
 • سرقت تعزیری
مقالات مرتبط  چرا باید در پرونده کیفری جرم سرقت وکیل داشته باشیم؟

سرقت تعزیری، نوعی سرقت است که مجازات آن، در قانون مجازات اسلامی ایران تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات سرقت تعزیری، به 6 درجه تقسیم شده است. هر چه ارزش مال مسروقه بیشتر باشد، مجازات سارق نیز شدیدتر می‌ شود.

جرم سرقت چند سال حبس دارد

دزدی چند سال حبس دارد؟

در صورتی که ارزش مال مسروقه، کمتر از 200.000.000 ریال (معادل 20.000.000 تومان) باشد، سرقت آن، یک جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌ شود. در این صورت، مجازات متهم، حبس تا 2 سال یا جزای نقدی تا 400.000.000 ریال (معادل 40.000.000 تومان) یا هر دو است.

در صورتی که ارزش مال مسروقه، بیش از 200.000.000 ریال (معادل 20.000.000 ریال) باشد، سرقت آن، یک جرم تعزیری درجه 5 محسوب می‌ شود. در این صورت، مجازات متهم، حبس تا 5 سال یا جزای نقدی تا 500.000.000 ریال (معادل 50.000.000 تومان) یا هر دو است.

در صورتی که سرقت، با تهدید یا زور انجام شود، سرقت آن، یک جرم تعزیری درجه 4 محسوب می‌ شود. در این صورت، مجازات متهم، حبس تا 3 سال یا جزای نقدی تا 300.000.000 ریال (معادل 30.000.000 تومان) یا هر دو است.

در صورتی که متهم، دارای سابقه کیفری باشد، مجازات او، تشدید می‌ شود.

مجازات سرقت ساده

چنانچه سرقت، خالی از شرایطی باشد که پیشتر مورد اشاره قرار گرفتند، سرقت ساده محسوب شده و سارق، به سه ماه و یک روز تا دو سال، حبس و تا 74 ضربه شلاق، محکوم می ­شود.

جرم سرقت برای اولین بار

مجازات سرقت ساده طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامی ، از 3ماه و یک روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد ولی مجازات جرم سرقت موضوع ماده 661 طبق قانون جدید کاهش مجازات ها تقلیل یافته و به حبس از یک ماه و نیم تا یک سال تبدیل شده است و لی شلاق تعزیری به قوت خود باقی مانده است. اگر سارق، برای بار اول، مرتکب جرم سرقت از نوع حدی شود، مجازات او، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است.

ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ویکی حقوق: در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

اثبات دزدی بدون مدرک

در حالت کلی، اثبات دزدی بدون مدرک، کار دشواری است. با این حال، در برخی موارد، می‌ توان با استفاده از شواهد و مدارک غیرمستقیم، جرم دزدی را اثبات کرد.

شواهد و مدارک غیرمستقیم

برخی از شواهد و مدارک غیرمستقیم که می‌ تواند در اثبات دزدی استفاده شود، عبارتند از:

 • گزارش شاهدان عینی
 • ضبط تصاویر دوربین مداربسته
 • ردپای سارق
 • اثر انگشت سارق
 • تشابهات بین مال مسروقه و مال متعلق به متهم

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل سرقت

پرونده های مربوط به سرقت که همه روزه در حجم گسترده ای در مراجع قضایی گشوده می شوند از پیچیده ترین پروند های کیفری هستند که در بسیاری اوقات به دلیل اثرات مخرب و زیان های مالی فراوانی که به افراد وارد می کنند اثر سرنوشت سازی بر زندگی آن ها می گذارند. به همین دلیل است که همواره توصیه می شود در اولین اقدام پس از سرقت به یک وکیل متخصص سرقت و موفق در حوزه تخصصی اش مراجعه کرده و وکالت در کلیه اقدامات حقوقی مربوط به پرونده سرقت را به او بسپارید. وکیل سرقت به تسلط کامل بر تمام قوانین ناظر به انواع سرقت می تواند مسیر دادرسی جرم سرقت را برای شما هموار کند. ما در گروه وکلای کیفری ژیوار با معرفی بهترین وکیل سرقت در هر شهر و همچنین ارائه انواع دیگر خدمات حقوقی آماده پاسخگویی مستمر به شما عزیزان هستیم.

سوالات کیفری درباره جرم سرقت

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات کیفری درباره جرم سرقت می باشیم:

 • مجازات جیب زنی چیست؟ بر اساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی یک تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.
 • نحوه شکایت از سرقت چگونه است؟ برای شکایت از سرقت کافی است به کلانتری حوزه مربوطه اعلام جرم کرده و با کمک یک وکیل سرقت متخصص شکوائیه ای در شکایت از جرم سرقت تهیه کرده و به دادسرای محل وقوع جرم ارسال نمایید.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.