رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟

رضایت شاکی در جرم سرقت

رضایت شاکی در جرم سرقت مانند سایر جرایم کیفری می تواند بر میزان و حتی نوع مجازات تاثیر گذار باشد. در برخی موارد رضایت شاکی می تواند باعث سقوط مجازات شود. در این مقاله به این موارد و سایر نکات حقوقی در رابطه با رضایت شاکی در جرم سرقت که لازم است با آن ها آشنایی کامل داشته باشید، پرداخته می شود.

 • رضایت شاکی در جرم سرقت چه اثری دارد؟
 • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرم سرقت
 • رضایت شاکی در جرم سرقت مسلحانه چه اثری دارد؟
 • آیا جرم سرقت قابل گذشت است؟
 • رضایت شاکی در جرم سرقت خودرو به چه صورت امکان پذیر است؟
 • مجازات سرقت در صورت عدم رضایت شاکی چیست؟
 • رضایت ندادن شاکی در سرقت منجر به چه اتفاقی می شود؟
 • رضایت شاکی در جرم سرقت موتور سیکلت به چه صورت است؟
 • رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی چه تاثیری دارد؟
 • مجازات سرقت ساده در قانون جدید چیست؟
 • بهترین وکیل سرقت کیست؟

وکیل سرقت می تواند نکات بیشتر و تفصیلی تر را طی مشاوره حقوقی تخصصی به شما آموزش دهد. برای استفاده از بهترین وکیل سرقت کافی است با متخصصان ما در گروه وکلای کیفری ژیوار تماس بگیرید.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل سرقت متخصص

رضایت شاکی در جرم سرقت حدی

رضایت شاکی در جرم دزدی یا سرقت از دو جنبه مهم، عمومی و خصوصی، قابل بررسی است. در جرم سرقت، اگر جنبه عمومی جرم غالب باشد، رضایت شاکی تأثیری در تخفیف یا تغییر میزان مجازات نخواهد داشت. اما در صورتی که جنبه خصوصی جرم به معنای داشتن شاکی خصوصی باشد، رضایت شاکی می‌ تواند در هر مرحله از پرونده، حتی قبل یا پس از صدور حکم، تأثیر مثبتی داشته باشد. در جرم سرقت حدی، اگر شاکی رضایت داده و از حق خود بگذرد، حد سرقت حدی ساقط می‌ شود، اما پرونده مختومه نمی‌ شود. باید توجه داشت که رضایت شاکی در پرونده‌ های کیفری تأثیر مختصری در بسته شدن پرونده ندارد و صرفاً می‌ تواند تخفیف مجازات را برای متهم به همراه داشته باشد.

نمونه رای دادگاه شاکی:

نمونه رای دادگاه شاکی

رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری

رضایت شاکی در جرم سرقت تعزیری به تطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری واگذار می‌ شود. اگر میزان مجازات فرد مجرم در جرم سرقت تعزیری کمتر از سقف معین شده باشد، رضایت شاکی می‌ تواند در بخشش مجرم مؤثر باشد. اما اگر میزان جریمه و مجازات بیشتر از سقف تعیین شده باشد، رضایت یا گذشته شاکی نمی‌ تواند مجازات سارق را ساقط نماید. رضایت شاکی در تخفیف مجازات تأثیرگذار است و بسته به شرایط و سابقه کیفری متهم و نظر قاضی، می‌ تواند مجازات را تخفیف دهد و آن را سبک‌ تر کند.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل سرقت در اهواز ⚖ در سال [1402]

همچنین در جرم سرقت، اگر شاکی جهت اعلام رضایت و بازپس گرفتن مال مسروقه از فرد مجرم بیشتری را از او درخواست کند، سارق باید یا حکم صادر شده از سوی قاضی را پذیرفته و اجرای آن را بپذیرد یا برای گرفتن رضایت شاکی مبلغ اعلام شده از سوی شاکی را پرداخت کند تا از تحمل مجازات تعزیری رهایی پیدا کند.

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

به طور کلی تاثیر رضایت شاکی بر جرایم با توجه به نوع آن جرایم بر اساس قابل گذشت بودن یا قابل گذشت نبودن تعیین می شود. جرایم از جهت نقشی که شاکی در تعقیب، ادامه رسیدگی و اجرای مجازات ایفا می کند به دو نوع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که برای شروع تعقیب توسط مقام قضایی و آغاز تحقیقات کیفری نیازمند به شکایت شاکی هستند. این شاکی می تواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد. در جرایم قابل گذشت ادامه تمامی مراحل رسیدگی هم منوط به بقای شکایت شاکی است، بنابراین در هر زمان که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و در واقع رضایت بدهد روند رسیدگی متوقف می شود و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر خواهد شد.

جرایم غیر قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی فقط یکی از جهات تعقیب است و بدون وجود شکایت شاکی هم امکان تعقیب متهم و ادامه رسیدگی وجود دارد. این جرایم، جرایمی هستند که جنبه عمومی جرم در آن ها بسیار پر رنگ تر از جنبه عمومی جرم در جرایم غیر قابل گذشت است. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت باید مورد تصریح قانون گذار قرار بگیرند تا به عنوان جرم قابل گذشت در نظر گرفته شوند. این جرایم به صورت حصری در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند.

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

گذشت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟

در بالا گفته شد که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم کیفری است و تنها جرایمی به عنوان جرم قابل گذشت شناخته می شوند که در قانون به قابل گذشت بودن آن ها تصریح شده باشد. جرم سرقت هم بنا بر این قاعده غیر قابل گذشت است و گذشت شاکی در سقوط مجازات و آثار تبعی آن تاثیری ندارد مگر اینکه قانون به قابل گذشت بودن برخی از انواع آن تصریح کرده باشد. بر اساس قانون جدید یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که با هدف کاهش میزان حبس در کشور در سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت، برخی از انواع سرقت تحت شرایطی جرم قابل گذشت در نظر گرفته شده اند و در نتیجه گذشت شاکی در جرم سرقت می تواند باعث سقوط کامل مجازات و سایر آثار تبعی جرم شود.

مقالات مرتبط  نمونه شکایت سرقت

گذشت شاکی در جرم سرقت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی از انواع سرقت تعزیری تبدیل به جرم قابل گذشت شده و همچنین حداقل و حداکثر مجازات آن ها در صورتی که درجه 4 تا 8 باشند به نصف تقلیل پیدا کرده است. این سرقت ها شامل موارد زیر هستند:

 • ماده 656: سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد
 • ماده 657: کیف زنی و جیب بری
 • ماده 661: سرقت ساده
 • ماده 665: ربایش غیر از سرقت

این انواع سرقت در صورتی که مبلغ موضوع سرقت بیش از 20 میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت محسوب می شوند و این به این معناست که تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب خواهند بود و در نهایت رضایت شاکی در جرم سرقت می تواند باعث مختومه شدن این پرونده ها در مراجع قضایی بشود.

رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی

رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی

جرم کیف زنی یکی از انواع سرقت است که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبدیل به یک جرم قابل گذشت شده است. در نتیجه رضایت شاکی در جرم سرقت کیف زنی باعث سقوط مجازات و آثار تبعی آن می شود. گذشت شاکی اگر تا قبل از صدور حکم باشد قرار موقوفی تعقیب و اگر در حین اجرای حکم باشد قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد.

مجازات سرقت ساده در قانون جدید

در قانون جدید یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علاوه بر افزایش تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت، حداقل و حداکثر جرایم قابل گذشت در صورتی که از درجه 4 تا درجه 8 باشند به نصف تقلیل پیدا کرده است. بنابراین طبق قانون جدید، مجازات جرم سرقت ساده که شامل حبس از 3 ماه و 1 روز تا 2 سال می شد به نصف این مقدار کاهش پیدا می کند.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل سرقت در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

رضایت شاکی در جرم سرقت مسلحانه

رضایت شاکی در جرم سرقت مسلحانه، تاثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده و مجازات متهم دارد. در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت مسلحانه، جرم تعزیری است و مجازات آن، حبس از 3 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

رضایت شاکی در جرم سرقت خودرو

میزان تاثیر رضایت شاکی در سرقت خودرو، بسته به شرایط وقوع جرم، متفاوت است. در صورتی که سرقت، موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده باشد، رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات نمی شود.

پیشنهاد می شود مقاله وکیل پرونده سرقت خودرو را نیز مطالعه نمائید.

تاثیر رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم

رضایت شاکی در جنبه عمومی جرم، تاثیری ندارد. جنبه عمومی جرم، مربوط به حقوق جامعه است و رضایت شاکی، نمی­ تواند مانع از تعقیب و مجازات متهم شود.

رضایت شاکی در جرم سرقت مقرون به آزار

رضایت شاکی در جرم سرقت مقرون به آزار، تاثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده و مجازات متهم دارد. در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت مقرون به آزار، جرم تعزیری است و مجازات آن، حبس از 2 تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه است. وکیل سرقت مقرون به آزار می تواند در این خصوص به شما کمک کند.

مقالات مرتبط  وکیل پرونده سرقت خودرو: مجازات انواع سرقت خودرو

رضایت شاکی در جرم سرقت موتور سیکلت

رضایت شاکی در جرم سرقت موتور سیکلت، تاثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی به پرونده و مجازات متهم دارد. در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت موتور سیکلت، جرم تعزیری است و مجازات آن، حبس از یک تا 7 سال است.

حکم سرقت مستوجب تعزیر با رضایت شاکی

در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می ­شود. در سرقت حدی، رضایت شاکی موجب سقوط حد می­شود. در سرقت تعزیری، رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می ­شود.

رضایت شاکی در جرم مالخری

رضایت شاکی در جرم مالخری، تاثیری بر روند رسیدگی به پرونده و مجازات متهم ندارد. در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم مالخری، جرم مستقلی است و جنبه خصوصی ندارد.

رضایت شاکی در جرم سرقت گوشی

در سرقت گوشی، رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات جرم سرقت گوشی می­ شود. یعنی در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه می ­تواند مجازات متهم را تخفیف دهد.

رضایت شاکی در تحصیل مال مسروقه

رضایت شاکی در تحصیل مال مسروقه، موجب تخفیف مجازات می­ شود. در قانون مجازات اسلامی ایران، تحصیل مال مسروقه، جرم تعزیری است و مجازات آن، حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق است.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل سرقت در تهران

بدیهی است که آشنایی با تمام نکات حقوقی مربوط به جرم سرقت که می تواند در روند دادرسی و دفاع شاکی یا متهم موثر باشد از عهده تمام افراد جامعه بر نمی آید. آشنایی با مسائل حقوقی مربوط به جرم سرقت از جمله تاثیر رضایت شاکی در جرم سرقت و همچنین نحوه اخذ رضایت شاکی در جرم سرقت در تخصص وکیل سرقت است که در صورت استقرار در حوزه قضایی تهران وکیل متخصص سرقت در تهران نامیده می شود. وکیل سرقت در تهران می تواند تمامی پیگیری های مربوط به پرونده های سرقت را با موفقیت در حوزه قضایی تهران انجام دهد. در صورت نیاز به بهترین وکیل سرقت در هر شهر و از جمله بهترین وکیل سرقت در تهران کافی است با گروه وکلای کیفری ژیوار که سابقه چندین و چند ساله در طرح انواع دعاوی کیفری به خصوص دعوای سرقت دارند تماس بگیرید.

سوالات کیفری درباره رضایت شاکی در جرم سرقت

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات کیفری درباره رضایت شاکی در جرم سرقت می باشیم:

 • رضایت شاکی در جرم سرقت چه تاثیری دارد؟ رضایت شاکی در جرم سرقت اگر سرقت از نوع قابل گذشت باشد باعث سقوط مجازات و اگر از نوع غیر قابل گذشت باشد می تواند تخفیف یا صدور نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط، نظارت الکترونیکی و سایر شود.
 • مجازات سرقت ساده بر اساس قانون جدید چیست؟ مجازات سرقت ساده بر اساس قانون جدید به نصف میزان مجازات قبلی تقلیل پیدا کرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *