رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی از منظر قانون، حق مالکیت، متن دادخواست، نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد. به عبارتی دعوای رفع تصرف عدوانی به منظور پشتیبانی از یک تأسیس حقوقی، که حق تصرف مادی می باشد، ایجاد شده است.

 • مرحله های مربوط به اجرای رأی الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه باید طی شود؟
 • نکاتی که لازم است به هنگام رفع تصرف عدوانی بدان توجه کرد، چیست؟
 • بهترین وکیل تصرف عدوانی کیست؟

رفع تصرف عدوانی چیست؟

در یک دیدگاهی کلّی تصرف عدوانی عبارت است از این که، یک فردی بدون در اختیار داشتن حق مالکیت و یا حق تصرف، به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف ملک دیگری کرده است. یک دعوای تصرف عدوانی دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری می باشد. به عبارتی شما عزیزان می توانید دعوای خود را هم در دادگاه های کیفری و هم در دادگاه های حقوقی پیگیری نمایید.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری با یک دیگر در این است که در تصرف عدوانی حقوقی صرف وجود یک سابقه به جهت مطرح نمودن دعوا کافی می باشد، ولیکن در تصرف عدوانی کیفری لازم است مطرح کننده ی دعوا مالک مال مورد نظر باشد. از این جهت در دعوای الزام به رفع تصرف حقوقی، شاکی متصرف سابق ملک مورد نظر است و خوانده دعوا، متصرف ملک مورد نظر در زمان حال می باشد.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

نحوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

دعوای مربوط به تصرف عدوانی دارای برخی از مزیت ها است. از جمله این مزیت ها این امر می باشد که پس از صدور رأی با استناد به خواسته ی خواهان، رأی صادر شده قابلیت اجرا را خواهد داشت. بهتر است بدانید، حتی به هنگامی که خوانده تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، رأی نیز اجرا خواهد شد. از این جهت به محض صدور رأی بدوی بنا بر رفع تصرف عدوانی از سوی خوانده، اجراییه صادر خواهد شد و رأی اجرا می گردد.

ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رفع تصرف عدوانی

در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

:با توجه به ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. مجازات تصرف عدوانی در لینک مذکور ذکر شده است.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

 

موارد قابل توجه در خصوص تصرف عدوانی

چنانچه فردی، ملکی را به نمایندگی از سوی مالک در تصرف خود داشته باشد، میتواند به هنگام وقوع دعوای تصرف عدوانی از سوی مالک مال، و به نمایندگی از سوی او اقدام به طرح دعوای رفع تصرف نماید. در دعوای مربوط به رفع تصرف عدوانی به روش حقوقی، به مالکیت شاکی به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد. آنچه که مهم ترین نکته در جلوگیری تصرف در دادگاه حقوقی می باشد، سابقه ی تصرف خواهان است. از این جهت خواهان نیز لازم است چندی پیش بر ملک مورد نظر تصرف داشته باشد. از سویی دیگر، تصرف غیر قانونی و غیر مجاز خوانده نیز لازم است ثابت شود.

موارد قابل توجه در خصوص تصرف عدوانی

به هنگام طرح دعوا تصاحب عدوانی در دادگاه حقوقی و رفع تصاحب، لازم نمی باشد، خواهان دعوا، مالک رسمی ملک مورد نظر باشد. ولیکن چنانچه خواهان دارای سند مالکیت باشد دیگر نیازی نیست سابقه ی تصرف خود را به مرحله ی اثبات رساند. توجه نمایید، تنها فردی میتواند به منظور الزام به پیشگیری تصرف اقدامات لازم را انجام دهد که تصرف سابق او به صورت قانونی و مجاز باشد.

چنانچه به هنگامی که خواهان ابتدا اقدامات لازم به جهت اصل مالکیت خود کرده باشد، نمیتواند به صورت همزمان اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نماید. بهتر است بدانید دعوای جلوگیری تصرف تنها در ارتباط با اموال غیر منقول صدق می نماید. وکیل تصرف عدوانی می تواند راهنما و مشاوره شما در باب طرح شکایت تصرف عدوانی باشد.

 نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی و دستور موقت

ذکر مشخصات ذیل در دادخواست رفع تصرف عدوانی:

 • مشخصات طرفین اعم از
 • نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت طرفین، خیابان، کوچه، پلاک و کد پستی
 • در صورتی که فرم دادخواست توسط وکیل خواهان تکمیل میگردد، لازم است مشخصات او نیز درج شود.
 • خواسته یا بهاء

درخواست به جهت رفع تصرف و قلع و قمع بنا مقوم به ……….. ریال اجرت المثل زمان تصرف از سوی خوانده مقوم به ……….. ریال به همراه تمامی خسارات قانونی وارده.

 دلایل موجود عبارتند از:

 • کپی از سند ملکیت
 • انجام تحقیق محلی به همراه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.

متن دادخواست تصرف عدوانی به شرح زیر است:

ریاست محترم دادگاه عمومی و حقوقی احتراماً به استحضار میرساند،

بنا بر سند مالکیت به شماره ……….. دانگ و پلاک ثبتی …….. بخش …….. واقع در ………. که متعلق به بنده می باشد، ولیکن با عنایت بر این که خوانده بدون کسب اذن و اجازه از بنده، پلاک ثبتی ذکر شده در دادخواست را به تصرف غاصبانه خود درآورده است. از سویی نیز با مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود امتناع نموده و از تحویل ملک به اینجانب خودداری می نماید. بنابراین اینجانب با تقدیم دادخواست با مستندات به ماده 308 و 311 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به جهت رفع تصرف و قلع و قمع بدون دریافت مجوز خوانده جزء پلاک ثبتی و اجرت المثل روزهای تصرف مورخ …….. صدور حکم به میزان ………… ریال به همراه تمامی خسارات وارده و هزینه دادرسی را خواستار هستم.

لازم به ذکر است که به منظور اثبات نمودن درخواست خود و همچنین معین نمودن اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه از سوی خوانده به تحقیق و معاینه ی محلی کارشناس رسمی دادگستری میتوان استناد نمود.

رأی وحدت رویه:

 • شماره رأی وحدت رویه: 166
 • تاریخ رأی وحدت رویه: 13/10/1327
 • چکیده ای از رأی:

مفهوم و همچنین عنوان راندن مزاحمت، مباین و منافی با تصرف عدوانی نمی باشد. توجه داشته باشید که تصرف عدوانی اخص از رفع مزاحمت می باشد. با توجه به ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی جدید زمان معینی به جهت طرح دعوی در راستای جلوگیری از تصرف معین نشده است. از این جهت بدون توجه به تاریخ تصرف، خواهان لازم است ثابت نماید که ملک پیش از خارج شدن از تصرف او، تحت تصرف او بوده و بدون کسب رضایت از او، ملک از تصرفش توسط خوانده یا خواندگان خارج گردیده است. در خصوص مشاوره با گروه وکلای کیفری ژیوار با شماره 09020038664 در تماس باشید.

سوالات متداول در باب رفع تصرف عدوانی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • رفع تصرف عدوانی چیست؟ در یک دیدگاهی کلّی تصرف عدوانی عبارت است از این که، یک فردی بدون در اختیار داشتن حق مالکیت و یا حق تصرف، به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف ملک دیگری کرده است. یک دعوای تصرف عدوانی دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری می باشد. به عبارتی شما عزیزان می توانید دعوای خود را هم در دادگاه های کیفری و هم در دادگاه های حقوقی پیگیری نمایید. تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری با یک دیگر در این است که در تصرف عدوانی حقوقی صرف وجود یک سابقه به جهت مطرح نمودن دعوا کافی می باشد، ولیکن در تصرف عدوانی کیفری لازم است مطرح کننده ی دعوا مالک مال مورد نظر باشد. از این جهت در دعوای الزام به رفع تصرف حقوقی، شاکی متصرف سابق ملک مورد نظر است و خوانده دعوا، متصرف ملک مورد نظر در زمان حال می باشد.
 • نحوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی؟ دعوای مربوط به تصرف عدوانی دارای برخی از مزیت ها است. از جمله این مزیت ها این امر می باشد که پس از صدور رأی با استناد به خواسته ی خواهان، رأی صادر شده قابلیت اجرا را خواهد داشت. بهتر است بدانید، حتی به هنگامی که خوانده تقاضای تجدید نظر خواهی نماید، رأی نیز اجرا خواهد شد. از این جهت به محض صدور رأی بدوی بنا بر رفع تصرف عدوانی از سوی خوانده، اجراییه صادر خواهد شد و رأی اجرا می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *