سخن مدیر عامل گروه وکلای کیفری ژیوار

سخن مدیر عامل

_

من سید حسن ذوقی قریب به 15 سال است که به طور مستقیم در کسوت وکالت فعالیت حرفه ای دارم. به نظرم هر انسانی دارای مسئولیتی است و به تعبیری دیگر دارای رسالتی است. بنده این وظیفه را درشغل وکالت دیدم. آنچه بنده را عاشق وکالت کرد در ابتدا شور و حال جوانی، حس انسان دوستی و مؤثر بودن در جامعه بود؛ با وکالت انسان می تواند حقوق عامه را استیفاء نماید.

یکی از لحظاتی که برایم بسیار خوشایند است و احساس مفید بودن و در پایان رضایتمندی به من می دهد خوشحالی بی حد و اندازه موکلین پس از نتیجه دلخواه آنان است؛ مخصوصا در پرونده های کیفری. رضایتمندی شغلی و اساسا رضایتمندی از زندگی چیزی است که همه در میانسالی به آن توجه وافری داریم. هرچه به پایان عمر نزدیک تر می شویم هر از چندگاهی به گذشته نگاه می کنیم و پرونده اعمالمان را بررسی می کنیم و این سوال را از خود می پرسیم که در این مدت چه کار مفیدی انجام دادیم؟ آیا از امکانات عقل، علم، دارائی و فرزندانمان در مسیر درست و کمک به همنوعانمان استفاده کرده ایم یا خیر؟

در پرونده های کیفری حقوق موکلین به سادگی ضایع می شود. چرا که هم قوانین مبتنی برپژوهش و تحقیق نیست و هم قاضی و بازپرس معصوم نیستند و مثل من و شما آنها نیز اشتباه می کنند. تنها کاری که می توانند انجام دهند این است که آمار اشتباهات خود را کم نمایند. در چنین وضعی جبران این اشتباهات به عهده کیست؟

قانون گذار به سادگی واژه اشد مجازات را در قانون به کار می برد و انگار به تبعات و آثار سوء آن آشنا نیست. فقط باید خودمان را به جای خانواده متهمین بگذاریم تا بتوانیم اوضاع و احوال آنان را درک کنیم. در این خصوص حرف بسیار است و مجال سخن در این مختصر نیست. از این رو بر آن شدم تا با تعدادی از وکلای مجربٰ، متعهد و عاشق، گروه وکلای کیفری ژیوار را تشکیل دهیم تا به طور ویژه و کاملاً تخصصی به این مهم بپردازیم.

این گروه انحصارا در امور جزائی و جرم شناسی فعالیت می نماید و تلاش دارد تا به مرور زمان و با کمک دیگر دوستان و داوطلبان در مسیر کمک به زندانیان و بستگان آنان نیز خدماتی رایگان و در خور شأن آنان بنماید. نباید فراموش کرد که من، شما، دولت و جامعه همه و همه در هر نوع بزه و ناهنجاری به نسبت رفتارمان سهمی داریم که متأسفانه در آراء قضایی دیده نمی شود؛ در حالیکه در ذات مجازات ها نهفته است و باید از علل مخففه جرم تلقی گردد.

با احترام

سید حسن ذوقی

Rate this page