تعریف شرط بندی و قماربازی در قانون و شرایط اثبات جرم

شرط بندی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
shartbandi 
_

شرط بندی و قمار بازی:

 • آیا می دانید شرط بندی و قمار بازی به چه معناست؟
 • مجازات شرط بندی و قمار بازی چه میباشد؟
 • چنانچه شخصی آلات و وسیله های قمار بازی را تهیه نماید، چه مجازاتی برای او اتخاذ خواهد شد؟
 • شرط بندی و قمار بازی در فضای مجازاتی چه مجازاتی را به همراه دارد؟
 • بخت آزمایی و شرط بندی با یک دیگر چه تفاوتی دارد؟

کشور ما و قوانین و مقررات آن، به تابعیت از فقه اسلام بنا شده است. قانونگذار به برخی از این شغل ها پرداخته است و آنها را جرم انگاری نموده است. با این نظریه که انجام کارهایی همانند شرط بندی و قمار بازی منجر میشود رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کند شده و یا مانع پیشرفت اقتصادی کشور در آینده ای نه چندان دور گردد.

شرط بندی و قمار بازی به چه معناست؟

شرط بندی و قمار بازی کاری است که دو طرف به جهت نتیجه ی حاصله از یک کار شرط میبندند. در شرط بندی هر دو طرف مالی را در نظر میگیرند و مالکیت آن مال در نتیجه ی تحقق فلان نتیجه و کار است. بدین صورت که چنانچه فلان کار به نتیجه ی اتخاذی دست یافت، مال در نظر گرفته شده به فلان طرف تعلق خواهد گرفت. چنانچه آن نتیجه حاصل نشد، مال به طرف مقابل تعلق می گیرد.

سایر مقالات  قمارخانه های آنلاین در برابر قانون

مجازات شرط بندی و قمار بازی:

گرچه ضمن قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور جداگانه و مستقل به جرم شرط بندی پرداخته نشده است، ولیکن با عنایت بر مفهوم شرط بندی میتوان موادی که به قمار و قمار بازی پرداخته است را نیز در ارتباط با شرط بندی دخیل دانست.

مجازات شرط بندی با استناد به اصل 49 قانون اساسی:

دولت مؤظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری های معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

 • بهتر است بدانید:
 • حکم بیان شده در قسمت فوق لازم است پس از رسیدگی، تحقیق، بررسی و اثبات نمودن از لحاظ شرعی از جانب دولت اجراء گردد.
در ماده 654 قانون مدنی در ارتباط با قمار و شرط بندی چنین بیان شده است:

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلّیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. قانونگذار ضمن ماده 705، 706، 707 و 708 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری  قمار بازی پرداخته است.

ضمن ماده 705 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) چنین آمده است:

قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.

شرط بندی

مجازات ساختن آلات شرط بندی و قمار بازی:

بهتر است به ماده 706 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رجوع نماییم: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به؛

 • یک تا سه ماه حبس؛
 • پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.
و نیز ماده 707 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات چنین بیان می دارد:

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به؛

 • سه ماه تا یک سال حبس؛
 • و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
بهتر است توجه داشته باشید:

در اغلب موارد قمار بازی و شرط بندی با ابزار خاصی انجام نمیشود. قمار بازی و شرط بندی ممکن است در ارتباط با مسائل گوناگون هم مانند:

 • فوتبال،
 • والیبال،
 • بسکتبال،
 • کشتی
 • و ….

انجام شود. در چنین مواقعی شرطبندی و قمار نیاز به ابزار خاصی ندارد.

 جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

دعوت عموم به قمار بازی و شرط بندی و بنا نمودن یک قمار خانه:

حال چنانچه شخصی از عموم درخواست کند که، به قمار بازی و شرط بندی عمل نمایند و یک قمار خانه احداث کند چه خواهد شد؟

در چنین مواقعی لازم است به ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رجوع کنیم: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به؛

 • شش ماه تا دو سال حبس؛
 • و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی؛

محکوم می شود.

سایر مقالات  بهترین وکیل کیفری یا جزائی در تهران

چنانچه ضابطین دادگستری در ارتباط با قمار و قمار بازی اطلاع داشته باشند ولیکن هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، چه خواهد شد؟

درست است، به هنگام وقوع یک جرم، تمامی افراد مسئول هستند. این افراد مؤظف میباشند به هر طریقی از وقوع جرم جلوگیری نمایند. ولیکن چنانچه افراد اقداماتی را انجام ندهند برای آنها مجازاتی اعمال نخواهد شد. ولیکن بهتر است بدانید، چنانچه ضابطین دادگستری از وقوع یک جرم همانند شرط بندی و قمار بازی مطلّع گردند، مؤظف میباشند آن را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. در صورت عدم انجام این کار ضابطین دادگستری به مجازات مقرر در ماده 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

 • سه ماه تا شش ماه حبس
 • یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

شرط بندی

شرط بندی و قمار بازی در فضای مجازی:

در حال حاضر استفاده از فضای مجازی همه گیر شده است. متأسفانه شرطبندی و قمار بازی در فضای مجازی بسیار به چشم میخورد. همانگونه که در قسمت فوق بدان اشاره نمودیم، شرط بندی و قمار بازی ممنوع است و این ممنوعیت شامل حال فضای مجازی نیز می شود.

حال با عنایت بدین موضوع که اغلب مدیران و مؤسسان سایت های شرط بندی و قمار بازی در خارج از کشور حضور دارند و امکان دستگیری و مجازات آنها امری سخت به نظر میرسد. زیرا چنین به نظر میرسد شاید قمار بازی و شرطبندی از دیدگاه آن کشورها جرم نباشد. از سویی دیگر مؤسسان سایت های شرط بندی با پرداخت مالیات های حاصل از درآمد تحت حمایت و پشتیبانی آن کشورها قرار می گیرند.

نکته ای که بهتر است بدان توجه نمایید:

بنابراین می توان چنین بیان نمود که عمل شرط بندی چه در دنیای حقیقی باشد و چه در دنیای مجازی جرم بوده و مشمول مجازات نیز میشود. از سویی دیگر بهتر است چنین بگوییم، چه افرادی که به عنوان مؤسسان این سایت ها هستند و چه افرادی که در این سایت ها شرط بندی مینمایند، مجرم بوده و مجازات خواهند شد. به همین دلیل است، افرادی که در این سایت ها اقدام به شرط بندی می نمایند در صورت از دست دادن مال خود نمی توانند طرح شکایت نموده و از این طریق در راستای اخذ مال خود بر آیند.

تفاوت بخت آزمایی و شرطبندی با یک دیگر:

گاه ممکن است برای افراد این سؤال به وجود آید که بخت آزمایی و شرط بندی با یک دیگر چه تفاوتی دارد. بهتر است چنین بگوییم:

 • که بخت آزمایی جرم نمیباشد؛
 • ولیکن شرطبندی جرم است.
بخت آزمایی:

در بخت آزمایی این امکان وجود دارد که افراد شرکت کننده به امید برنده شدن، مالی را در وسط قرار دهند، ولیکن بهتر است بدانید در بخت آزمایی هر فردی میتواند شرکت کند، بدون در اختیار داشتن اطلاعاتی. در شرط بندی اغلب افراد با در اختیار داشتن اطلاعات این عمل را انجام میدهند.

دوّمین تفاوت بخت آزمایی و شرط بندی در تعداد افراد شرکت کننده و میزان مبلغ است. اغلب در شرط بندی میزان مال، بسیار است و تعداد افراد شرکت کننده دو یا چند نفر است. ولیکن در بخت آزمایی اغلب میزان مال، اندک بوده و تعداد افراد شرکت کننده بسیار است.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
متن بخشنامه ایجاد وحدت رویه در برخورد و مبارزه با سایت های شرط بندی و قمار بازی:

احتراماً با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قمار بازی و پیش بینی نتیجه مسابقات مینمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آنها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است.

لذا؛ این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد؛ که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می گردد:
 • ۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
 • ۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قمار بازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
 • ۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
 • ۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
 • ۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیتها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

شرط بندی

نتیجه گیری:

درست است که ضمن قانون مجازات اسلامی به شرط بندی و مجازات آن به صورت مستقل و جداگانه نپرداخته است، ولیکن ما میتوانیم با عنایت به نظر قانونگذار در ارتباط با قمار بازی، مجازات آن را در رابطه با شرط بندی نیز دخیل نماییم. بنا بر مطالبی که در قسمت فوق بیان نمودیم تفاوتی ندارد که شرط بندی در عالم حقیقی واقع شود و یا عالم مجازی. هر دو نیز جرم بوده و جرم انگاری می شود.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.