نحوه ی تنظیم و طرح شکایت کیفری در دادسرا

شکایت کیفری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/shekayat

_

شکایت کیفری

انواع شکایت کیفری

شكايت كيفري تحت شمايل قانوني خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفي سوء استفاده از حق شكايت و بازي با آبروي اشخاص جامعه مورد نهي قانونگذار است. در ايـن بـين ممكـن است كسي بدون سوء نيت و در حالي كه خود را محق در دعوا مي داند دست به طرح شـكايت كيفري بزند و از اين طريق ناخواسته هزينه هاي مالي و معنـوي سـنگيني بـه طـرف شـكايت بـار نمايد. احتياط در طرح شكايت و نسبت دادن عمل مجرمانه به ديگري در حقوق جزاي ايـران و در آثار بزرگان آيين دادرسي كيفري به تصريح و تلويح بيان شـده اسـت. لـزوم توجـه بـه ايـن مسأله نه تنها بايستي در جامعه نهادينه شود و اشخاص خود را مكلف به رعايت آن بداننـد بلكـه نيازمند توجه خاص قانونگذار ميباشد تا با اعمال تدابير مناسب مانع طرح شـكايات بـي اسـاس شود.

چگونگی مطرح کردن شکایت کیفری

در شکایت کیفری نیاز به فرم خاصی همچون دادخواست نمی‌باشد، شکایت به صورت شفاهی هم مطرح می‌شود. باید در دادسرا و یا کلانتری در صورت‌مجلس قید شود و به امضای شاکی نیز برسد. در بیشتر مواقع شکایت به شکل یک نوشته کتبی است که به آن شکواییه می‌گویند که به دادسرا یا کلانتری تحویل داده خواهد شد. نکته اساسی که باید در نظر داشته باشیم این است که شکایت خود را در دادسرا مطرح کنیم به این علت که در صورت شکایت در کلانتری به دلیل اینکه کلانتری اجازه ورود ندارد و باید موضوع از طریق دادسرا به آن­ها ارجاع شود پرونده به دادسرا ارجاع شده و در اینجا زمان طولانی برای شکایت سپری خواهد شد.

شکایت کیفری

شکایت کیفری

تنظیم شکایت کیفری

در شکواییه باید:

 • مشخصات کامل شاکی.
 • موضوع شکایت.
 • تاریخ.
 • محل وقوع جرم.
 • ضرر و زیان وارده به مدعی.
 • ادله وقوع جرم.
 • اسامی و مشخصات شهود.

در صورت امکان به طور کامل ذکر شود.

. هزینه طرح شکایات کیفری به نسبت دعاوی حقوقی کم­تر است و در صورت موفقیت، مجازات سنگین‌تری نیز در انتظار مجرم خواهد بود. اشخاص علاقه بیشتری نسبت به طرح شکایت کیفری دارند ولی ذکر این نکته هم لازم است که اثبات یک جرم بسی سخت‌تر و دشوارتر از اثبات یک دعوای حقوقی است که با مراجعه به موسسه حقوقی و در اختیار قرار دادن پرونده خود این موارد تماماً قابل حل خواهد بود.

سایر مقالات  اگر میخواهید شکایت کیفری کنید، باید ادله اثبات دعوا، به دادگاه ارائه کنید

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

دادسرا در خصوص شکایت مبادرت به تحقیق و جمع‌آوری ادله می‌کند و با تکمیل پرونده بعد از صدور قراری که  متهم را مجرم شناخته است که در اصطلاح به آن قرار مجرمیت می‌گویند، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. لذا در صورتی که در مرحله دادسرا بتوان با دلایل و مدارک متقن نسبت به موضوع معنونه دفاع کرد می ­توان در همین مرحله حکم برائت را از دادسرا اخذ کرده و پرونده مختومه شود و در صورت ادامه رسیدگی به دلیل قرارمجرمیت ابتدا کیفرخواست صادر می شود و بعد از تأیید دادستان به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌شود و بعد از صدور حکم حق اعتراض برای طرفین وجود دارد و آنها می‌توانند بنابر مهلت­‌های قانونی مبادرت به اعتراض کنند و پس از صدور حکم قطعی موضوع به اجرای احکام ارجاع و شکایت کیفری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ورود وكيل در طرح شكايات كيفري

شكي نيست كه داشتن وكيل در طرح يا دفاع از دعـاوي از حقـوق شـناخته شـده ي هـرشخص است. در واقع نميتوان با الزامي كردن استفاده از اين حق كه خود مسـتلزم تحميـل بار مالي آن به طرفين شكايت ميباشد، دادخواهي را براي طرفين دشـوار كـرد. بايـد گفـت كه با توجه به اينكه بسياري از شاكيان توان مالي بـراي انتخـاب وكيـل را ندارنـد، از ايـن رو لازم ميآيد تا سازوكار لازم (براي مثال، از راه پيشبينـي بودجـه ي مناسـب بـراي انتخـاب وكيل معاضدتي) براي انتخاب وكيل فراهم شود. در كشور فرانسه انتخاب وكيل معاضـدتي براي شاكيان در صورتي كه سقف درآمد آنها از مبلغي پايينتر باشد وجود دارد.

با بررسي در قوانين كيفري ايران

الزامي به داشتن وكيل جز در مـوارد خاصـي بـراي طرح دعاوي كيفري يافت نميشود، جالب اينجاست كـه ايـن امر در امور حقوقي تا چندي پيش الزامي بود، آنجا كه به حكم ماده یک آيين نامـه اجرايـي مواد 31و32 قانون اصلاح قوانين دادگستري مصـوب سـال 1384 اقامـه ي كليـه ي دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفـاع از آنهـا در دادگـاه هـاي دادگسـتري یا، از طرفي الزام به حضور وكيل در دعاوي حقوقي، دخالت وكيل دادگستري … خواهد بود. هيئـت عمـومي ديـوان عـالي كشور در رأي وحدت رويه ي شماره ي 714 مورخ 11/12/1388 اقدام به برداشتن الـزام در رابطه با داشتن وكيل در طرح دعاوي حقوقي را بیان کرد.

سایر مقالات  مهلت شکایت کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

حضور وكيل در مراحل آغازين تعقيـب در جريان قرارگرفتن چنين متخصصي اگر با وجـدان همـراه شـود در بسـياري از مـوارد، شاكي را از طرح شـكايت خـود بـاز خواهـد داشـت، يـادآوري موانـع و مشـكلات سـر راه شكايت، ميزان وقت و هزينه هايي كه با طرح شكايت به شـاكي، مـتهم و دادگسـتري بـار مي شود. سنجش ميـزان احتمال ذيحق بودن در دعوا و آگاه كردن شاكي از آنها همگي از عواملي مـي باشـد كـه بـا حضور وكيل قابل دسترسي بوده و در پي اين آگاهي است كه شاكي تصميم نهايي خود را مي گيرد، تصميمي كه در موارد متعدد، عدم طـرح شـكايتي مـي باشـد كـه افـزون بـر هزينـه نكردن هاي بيشمار، حيثيت افراد جامعه را نيز به راحتي نشانه نمي رود.

البته بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد شاكيان توان مالي براي انتخـاب وكيـل را ندارند از اين رو بايد سازوكارهاي لازم (پيشبيني بودجـه مناسـب بـراي وكيـل معاضـدتي) براي انتخاب وكيل فراهم شـود. در كشـور فرانسـه امكـان انتخـاب وكيـل معاضـدتي بـراي شاكيان درصورتي كه سقف درآمد آنها از مبلغي پايينتر باشد، وجود دارد.

شکایت کیفری

شکایت کیفری

مشاوره حقوقی با وکیل کیفری ژیوار

یکی از اقداماتی که وکیل پایه یک دادگستری انجام می دهد مشاوره حقوقی به صورت تلفنی، رایگان یا آنلاین به افراد در مواقعی که سئوالات و مشکلات حقوقی دارند می باشد. بهره مندی از مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری باعث می شود شخص قبل ازهر اقدام در طرح شکایت کیفری یا دفاع ازخود در پرونده کیفری از نتیجه پرونده آگاه شود و در وقت و هزینه صرفه جویی شود یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های امور کیفری مانند:

 • کلاهبرداری؛
 • خیانت در امانت؛
 • جعل سند؛
 • آدم ربایی؛
 • و … را با مشاوره حقوقی آنلاین در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی و یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 •  مشاوره حقوقی:
 • 09020038664 (واتساپ)

free consultation مشاوره حقوقی

 • آدرس: 
 • تهران- خیابان شریعتی – بالاتر از باغ سفارت انگلیس – ساختمان سفیران-  طبقه دو – واحد ب2

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.