تخلفات پزشکی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/pezeshki
_

تخلفات پزشکی | وکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی

نقش وکیل جرایم پزشکی و دارویی

در پرونده های حقوقی و کیفری دارویی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. وکیل جرایم دارویی وکیلی است که دارای تخصص در زمینه جرایم دارویی، بهداشتی و درمانی دارد و با تجربه و تسلط به قوانین ومقررات امور پزشکی، دارویی به  دفاع از متهم در پرونده های دارویی میپردازد.

 ارتقاء شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی هر کشور نقس مهم در پیشرفت کشور دارد. هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌ رسد.

 تخلفات پزشکی

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کمبود دارو از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌ و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید میکنند و از همین رو  پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات پزشکی، بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم موضوع این مقاله است.

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.

سایر مقالات  وکیل جرایم پزشکی و تخلفات پزشکان
جرایم دارویی

جرایم دارویی جرایمی هستند که موضوع اصلی ارتکاب جرم دارو می باشد و پرونده های کیفری که موضوع اصلی آن دارو می باشد. جرایم دارویی در روند خرید و فروش دارو و توزیع آن اختلال ایجاد میکند. جرایمی که متصدیان امور دارویی مرتکب میشود نیز در حوزه جرایم دارویی است. وکیل جرایم دارویی در این مقاله به بررسی تخلفات پزشکی وجرایم دارویی، ارکان تشکیل دهنده این جرم، مجازات جرم دارویی میپردازد.

جرایم حوزه دارویی شامل موارد ذیل است:
 • خرید و فروش دارو به صورت غیرمجاز.
 • جلوگیری از توزیع و ارائه خدمات دارویی.
 • اخلال در توزیع دارو.
 • اداره امور فنی داروخانه به وسیله فرد بدون صلاحیت پزشکی و دارویی.
 • تهیه و توزیع دارو تاریخ گذشته.
 • واردات داروهای غیرمجاز.
 • تهیه دارو به صورت غیرمجاز.
 • دخل و تصرف در ساخت دارو.
 • تقلب در تهیه دارو.
 • عرضه داروی تقلبی.
 • استفاده از برند تقلبی  بر روی دارو.
تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی | وکلای کیفری ژیوار

اهمیت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است. این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است .

لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم و تخلفات پزشکی، بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

مصادیق جرایم دارویی
جرایمی که مشمول جرایم دارویی هستند شامل موارد ذیل است:
 • دخالت در امور دارویی به صورت غیرمجاز.
 • تخلف از قوانین ومقررات دارویی.
 • ملزومات پزشکی.
 • فروش داروی اشتباه.
 • گرانفروشی دارو توسط داروخانه.
 • خرید و فروش و ونگهداری داروی تاریخ گذشته.

مجازات جرایم دارویی در قانون

دخالت در امور دارویی به صورت غیرمجاز

اشخاصی که در زمینه دارویی فعالیت میکنند از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز لازم دریافت کنند، در صورتیکه  بدون مجوز فعالیت کنند جرم صورت گرفته است.

ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی سال 1374:

تبصره یک: هر نوع واردات و صادرات دارو بدون مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم است.

ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی:

در صورتیکه شخص در تهیه دارو تقلب نماید و با علم به تقلبی بودن آن را خرید و فروش کند به مجازات های تعیین شده در قانون به شرح ذیل محکوم میشود:

 • اگر داروی تقلبی باعث مرگ بیمار شود تهیه کننده به اعدام محکوم میشود.اما اگر یکی از دلیل های  فوت شخص داروی تقلبی باشد به مجازات حبس ابد و  مجازات های سنگین محکوم میشود.
 • اگر داروی تقلبی باعث بیماری دائم و نقص یکی از حواس و اعضای بیمار شود به مجازات حبس ابد و مجازات سنگین محکوم میشود.
 • در صورتیکه استفاده از داروی تقلبی باعث شود معالجه بیمار یک ماه طول بکشد، مرتکب به مجازات از یکسال تا سه سال حبس تادیبی محکوم میشود .
 • در صورتیکه استفاده از داروی تقلبی باعث شود معالجه بیمار بیشتر از یکماه طول بکشد، مرتکب به مجازات حبس از دوسال تا ده سال محکوم میشود.
 • ‌اگر مصرف داروی تقلبی باعث صدمه به بیمار نشود، مرتکب به مجازات از یکسال تا سه سال حبس تادیبی محکوم میشود.
تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
ماده 13 قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی:

 قانونگذار دراین ماده بیان نموده است که دارو باید دارای پروانه ساخت و مجوز تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. خرید و فروش و توزیع داروی بدون مجوز جرم است و مرتکب به مجازاتهای تعیین شده در قانون محکوم میشود:

 • نوبت اول: اخطار کتبی و جمع آوری داروی غیرمجاز.
 • نوبت دوم: پرداخت جریمه نقدی تا صدهزار ریال و درج در پرونده متخلف.
 • نوبت سوم: قطع سهمیه دارو تا سه ماه.
 • نوبت چهارم: تعطیلی داروخانه برای مدت یکسال.
ماده 14 قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی:

داروخانه باید دارای مجوز تاسیس از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داشته باشد و در صورت تاسیس بدون مجوز، جرم صورت گرفته و داروخانه تعطیل میشود.

ماده 15 قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی:

خرید و فروش و توزیع دارو باید توسط افراد دارای صلاحیت فنی انجام شود .در صورت عدم توزیع توسط افراد فنی، داروخانه تعطیل میشود.

ماده 17 قانون تعزیزات حکومتی امور بهداشتی و درمانی:

داروخانه موظف است که دارو را از شبکه های توزیع دارو که دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند دریافت کنند. در صورتیکه داروخانه دارو را از شبکه های بدون مجوز قانونی از وزارت بهداشت درافت کند به مجازاتهای تعیین شده در قانون به شرح ذیل محکوم میشود:

 • نوبت اول: اخطار کتبی و درج در پرونده متخلف.
 • نوبت دوم: پرداخت جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.
 • پرداخت جریمه نقدی  تا پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارو برای سه ماه.
 • نوبت چهارم: تعطیلی داروخانه تا یک سال.
برای مطالعه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

تخلفات پزشکی | وکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی

قوانین

اخلال در توزیع دارو

 براساس ماده بیست وهفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 در صورتیکه شخص یا شرکتی دارو، مکمل و ملزومات پزشکی و فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را بدون مجوز قانونی وارد یا صادر کند به مجازات های کالای قاچاق محکوم میشود.

برای مطالعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

 تخلفات پزشکی | وکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی

قوانین

مرجع صالح رسیدگی به جرایم دارویی
در صورت تخلفات پزشکی، دارویی و جرایم دارویی، بیمار میتواند در یکی از مراجع ذیل طرح شکایت نماید:
 • سازمان نظام پزشکی.
 • دادسرای جرایم پزشکی.
 • دادگاه عمومی.
 • شورای حل اختلاف در خصوص امور بهداشتی.
 • دادگاه انقلاب.
 • سازمان تعزیرات حکومتی.

تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی

وکیل جرایم پزشکی و دارویی گروه وکلای کیفری ژیوار

امروزه با توجه به اهمیت جرایم دارویی و تخصصی بودن پرونده های قضایی در حوزه پزشکی و دارویی بهره مندی از وکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی که به تمام قوانین و مقررات پزشکی و قوانین مجازات اسلامی تسلط و آگاهی دارد امری ضروری است. سوالات و مشکلات در خصوص جرایم پزشکی، تخلفات پزشکی، جرایم دارویی را با مشاور حقوقی ژیوار  به صورت تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 • فاطمه جعفری:
 • کارشناس ارشد حقوق

Contact Us

09020038664

free consultation مشاوره حقوقی

تخلفات پزشکی | وکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی

 

جرایم پزشکیمقالاتوکیل

تخلف پزشکیتخلفات پزشکیجرایم پزشکیجرایم داروییوکالت و مشاوره حقوقی جرایم پزشکی و دارویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ