رابطه نامشروع|وکیل رابطه نامشروع

رابطه نامشروع، 09020038664؛  اعدام، رابطه نامشروع زن شوهردار، رجم، سنگسار، شلاق، وکیل رابطه نامشروع

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Liaison

رابطه نامشروع | وکیل رابطه نامشروع

 • رابطه نامشروع چیست؟
 • رابطه نامشروع و زنا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
 • مجازات رابطه  در قانون چیست؟
 •  مجازات زنای محصنه و زنای غیرمحصنه چیست؟
 • وکیل رابطه نامشروع کیست؟
 • ویژگی های بهترین وکیل رابطه نامشروع چیست؟

سایر مقالات   مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون

رابطه نامشروع

 عبارت است ازارتباط میان زن و مرد نامحرم با هدف لذت جنسی؛ البته بدون هیچ گونه تماس جنسی میان زن و مرد؛  با توجه به تعریفی که از رابطه ضمن ماده  ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی به عمل آمده است؛ مقصود ازعلقه ی زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند؛ تنها میتوانند با خواندن صیغه عقد؛ با یکدیگر ارتباط داشته باشند. به عبارتی بدون خواندن صیغه ی عقد؛ چنانچه زن و مرد با یکدیگر در ارتباط باشند، ارتباط آنها در صورتی که خارج از حد مشروع باشد؛ غیر قانونی خواهد بود. رابطه نامشروع جرمی است که با توجه به قانون مجازات اسلامی بسیار ناپسند است.

براساس ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی جرم رابطه نامشروع عبارت است از:
 • هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد؛ مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل بوسیدن یا تماس فیزیکی شوند. به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.
 • هر گونه رابطه میان زن و مرد نامحرم با هدف لذت جنسی البته بدون هیچ گونه تماس جنسی میان زن و مرد.
 تاثیر رابطه نامشروع در حق طلاق

یکی از سئوالاتی که برای افراد به وجود میاید این است که آیا رابطه باعث ایجاد حق طلاق  میشود؟ یکی از اساسی ترین دلایل طلاق زوجین رابطه نامشروع است. قانونگذار در قانون مدنی بیان نموده است که؛ مرد هر وقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد. اما زوجه برای طلاق باید دلایل قانونی و محکمه پسند داشته باشد. در صورتیکه مرد رابطه داشته باشد؛ این حق را برای زن ایجاد نمیکند که؛ رابطه نامشروع  شوهر خود را دلیل حق طلاق قرار دهد.

تاثیر رابطه نامشروع در نفقه و مهریه

بسیاری از افراد تصور میکنند اگر زوجه دارای رابطه باشد و از نظر قانون ثابت شود به وی نفقه و مهریه تعلق نمیگیرد. در صورتیکه این تصور اشتباهی در جامعه است. اگر رابطه زوجه اثبات شود زوج مکلف به پرداخت نفقه و مهریه همسر خود میباشد. در این شرایط  مشاوره و بهره مندی از وکالت وکیل متخصص میتواند حقوق مالی زوجه را به وی برگرداند.

تاثیر رابطه نامشروع در طلاق از طرف زوج

در قانون مدنی بیان شده است که؛ مرد هر زمان که اراده کند میتواند همسر خود را طلاق دهد. در صورتیکه زوج رابطه همسر خود را به مرجع قضایی اثبات کند، از پرداخت اجرت المثل و نصف کردن دارایی معاف میشود.

رابطه نامشروع|وکیل رابطه نامشروع

مدارک لازم برای ثابت کردن جرم

رابطه نامشروع جرمی است که برای اثبات آن نیاز به ادله و مستندات محکم است.

 • اقرارمرتکب جرم به رابطه 
 •  فیلم
 • عکس
 •  پیامک و چت
مدارک برای طرح شکایت
 • شناسنامه
 • کارت ملی
 • سند ازدواج برای اثبات زوجیت
مرجع صالح رسیدگی به جرم 

رابطه نامشروع از جرایم کیفری است و در صورتیکه مرد از همسرش به دلیل رابطه جسمانی شکایت کند باید در دادگاه شکایت را مطرح کند. اما اگر مرد رابطه غیرجسمانی و از طریق پیامک و اینترنت باشد؛ باید شکایت را در دادسرا مطرح کند. مجازات زن و مرد به هنگام انجام رابطه؛ نود و نه ضربه شلاق است. لیکن به هنگامی که مرد، زن را به اجبار یا اکراه وادار به انجام رابطه نماید؛ تنها مرد به مجازات رابطه محکوم میشود.

ماده637 قانون مجازات اسلامی

براساس ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی؛ اگر بین زن و مردی که رابطع زوجیت ندارند رابطه  یا منافی عفت به جز زنا؛ مانند بوسیدن و همبستری صورت بگیرد به مجازات نود و نه ضربه شلاق محکوم میشوند. اگر عمل رابطه  با اکراه انجام شود؛ فقط شخص اکراه کننده تعزیر میشود. رابطه از جرایم کیفری است که دارای مجازات عمومی است؛ و مرجع قضایی یعنی دادستان به عنوام مدعی العموم میتواند به جرم حتی در صورتیکه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد رسیدگی کند.

مجازات جرم

برای این جرم تعزیر در نظر گرفته شده است. تعزیر برای جرایمی در نظر گرفته شده است که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است و قانونگذار براساس مصلحت  جامعه برای آن مجازات تعیین میکند. این جرم از جرایم کیفری غیرقابل گذشت است  و حتی اگر شوهر زن رضایت دهد مجازات وی تغییر نمیکند. مجازات براساس نوع رابطه متفاوت است.

مجازات رابطه نامشروع 
 • شلاق
 • اعدام
 •  رجم (سنگسار)
 مجازات شلاق

اگر رابطه بین زن شوهردار با مرد زنا نباشد و تماس فیزیکی و بوسیدن باشد؛ به مجازات تعزیری درجه شش و نود و نه ضربه شلاق محکوم میشود.

 مجازات اعدام 

اگررابطه  بین زن شوهردار و مرد زنا باشد؛ زن مرتکب زنای محصنه میشود. مجازات زنای محصنه اعدام است. در صورتیکه مردی که با زن شوهردار زنا کرده است؛ دارای زوجه باشد مجازات وی اعدام است. اگر مردی که با زن شوهردار زنا کرده است مجرد باشد؛ به مجازات صد ضربه شلاق حد محکوم میشود.

مجازات رجم ( سنگسار)

  در رابطه نامشروع در صورتیکه مجازات اعدام یا سنگسار انجام نشود؛ مجازات رابطه با زن شوهردار صد ضربه شلاق حد است.

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار

طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی؛ اگر بین مرد و زنی که رابطه زوجیت وجود ندارد؛ رابطه به جز زنا صورت بگیرد؛  به مجازات نود و نه ضربه شلاق محکوم می شوند. اگر شخص به برقراری این رابطه مجبور شده باشد؛ فقط شخص مجبور کننده به این رابطه؛ به مجازات هفتاد و پنج ضربه شلاق محکوم می شود.

رابطه نامشروع|وکیل رابطه نامشروع

وکیل رابطه نامشروع

وکیل میتواند، پرونده های منوط بر جرم رابطه را در روند دادرسی هدایت نماید و طرفین دعوی را نیز در احقاق حقوق خود همراهی کند. همانطور که مردم آگاه هستند، فرهنگ، شرع، قانون، اخلاق و غیره هر جامعه با جامعه ای دیگر متفاوت است. البته باید توجه داشت که؛ فرهنگ و اخلاق و همین طور قانون هر جامعه با توجه به گذر زمان، تغییر میکند. امروزه ارتباط میان زن و مرد با توجه به شرایط جامعه یکی از پر حاشیه ترین مسائل مذکور میباشد. از این جهت قانون گذار لازم است به تصریح دقیق در ارتباط با رابطه بپردازد.

وکیل گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل گروه وکلای کیفری ژیوار میتواند طرفین پرونده را در مراحل دادرسی همراهی نماید؛ چرا که فرد به تنهایی نمیتواند مراحل دادرسی را طی کند. زیرا جرم رابطه مشمول شرع و قانون مجازات اسلامی است. بهترین وکیل فردی است که؛  دارای اطلاعات دقیق نسبت به حد، شرع، قانون مجازات اسلامی باشد. در صورتیکه از وکیل متخصص مشاوره بگیرید؛ به شخص کمک میکند تا به جای حکم زنا، حکم رابطه نامشروع برای وی صادر شود، تا در میزان مجازات وی تخفیف صورت گیرد.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد جرایم کیفری به خصوص جرایم رابطه نامشروع و منافی عفت در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل و مشاور حقوقی متخصص امور کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

 

 

free consultation

رابطه نامشروعمقالاتوکیل

اعدامرابطه نامشروعرابطه نامشروع زن شوهرداررجمسنگسارشلاقوکیل رابطه نامشروع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ