شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/kolah_bardari 

_

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

 • جرم کلاهبرداری چیست؟
 • شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری چیست؟
 • صرف دروغ گفتن توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب میشود؟
 • آیا استفاده از سند خالی مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهبرداری است؟
جرم کیفری کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در حیطه ی جرم کیفری مورد بررسی قرار میگیرد. در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را مورد تعرض قرار میدهد. به عبارتی در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را میبرد. در جرم کلاهبرداری مجرم باید به جهت بردن مال دیگری به مانور غیر واقع متوسل گردد. از این جهت صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود.

جرم کلاهبرداری بر مبنای حقوقی

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ همراه با بد اندیشی، به وسایل غیر واقع است.

جرم کلاهبرداری بر مبنای فقه اسلام به شرح ذیل است:

– جرم کلاهبرداری نوعی اکل مال به باطل است. – جرم کلاهبرداری در مفهوم احتیال و مجرم به عنوان محتال قابل تعزیر است.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

جرم کلاهبرداری

ارکان جرایم کلاهبرداری
هر جرم متشکل از سه عنصر میباشد جرم کلاهبرداری نیز به همین صورت است:
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

– در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به آن اشاره شده است. – جرم سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس اشخاص غیر رشید. – جرم کلاشی یا تحصیل مال غیر با وعده های بی اساس و فریب و دروغ گویی.

مصادیق قانونی توسلِ به ابزار غیر واقع

فریب دادن مردم به وجود شرکت ها،  تجارتخانه ها،  کارخانه ها و مؤسسات موهوم. – فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. – امیدوار نمودن مردم به امور غیر واقعی. – ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع. – اختیار کردن عنوان اسم یا عنوان مجعول. – وسایل تقلبی و غیر واقع دیگر.

نکات مهم که باید بدان توجه کرد عبارت است از:

– در فریب دادن با تأسیس شرکت، فرقی ندارد که آن شرکت وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. آنچه که مهم است فریب دادن قربانی با شرکت میباشد. – وعده های غیر واقعی به مردم دادن همچون درمان بیماری صعب العلاج آنها. – در ترساندن مردم از حوادث غیر واقع توجه داشته باشید، احراز غیر واقعی بودن آن حادثه ها ضروری است. – در عنوان یا اسم مجعول، فرد با صحنه سازی غیر واقع اسم یا عنوان دیگری برای خود اتخاذ میکند. – فرقی ندارد عنوان اتخاذ شده مال شخص دیگری باشد یا نباشد.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

رفتار فیزیکی مرتکب  در جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب از گونه ی رفتار مثبت فعل است. ترک فعل حتی با بد اندیشی اگر موجب اغفال و ضرر به دیگری شود کلاهبرداری محسوب نمیشود.

سایر مقالات  آیا تخفیف مجازات برای مرتکبین جرم کلاهبرداری امکان پذیر است؟
شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

– لزوم غیر واقع بودن ابزار مورد استفاده به جهت اغفال و ضرر به دیگری. – اغفال و فریب شخص دیگر. – متعلق بودن مال برده شده به دیگری. – لزوم غیر واقع بودن ابزار مورد استفاده برای اغفال و ضرر به دیگری.

آیا گران فروشی کلاهبرداری است؟

– عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به صورت علی الحساب یا قطعی.انجام هر گونه اقدامی که منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شود گران فروشی محسوب میشود.مثال: اگر گران فروشی، همراه با توسلِ به ابزار غیر واقع باشد. به گونه ای که کالایی با کیفیت پایین را دارای کیفیت بالاتر نشان دهد، کلاهبرداری محسوب میشود.

صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب میشود؟

صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. مثال اول: عنوان کردن وعده ی ازدواج به دروغ بدون توسلِ کردن به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. مثال دوم: اگر آقای x روز بعد از برکناری از سمت خود که مدیر دبیرستان است از اولیاء دانش آموزان بدون مطلع ساختن شهریه بگیرد. ممکن است او با ارائه رسید موجب اطمینان خاطر اولیاء شود. عمل مدیر دبستان جرم کلاهبرداری است زیرا با توسل به ابزار غیر واقع همراه بوده است.

آیا استفاده از سند خالی از وجه مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهبرداری است؟

بله استفاده از سند خالی از وجه مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهیرداری است. مثال: طلبکاری به جهت دریافت طلب سند را ممکن است به بهانه های مختلف نزد خود نگه دارد. اگر طلبکار مجدداً با استفاده از همان سند علیه بدهکار اقامه ی دعوا کند، عمل طلبکار کلاهبرداری است.

اغفال و فریب دادن قربانی

درمقاله به این نکته اشاره نمودیم که جهت تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از ابزار غیر واقع ضروری است. اغفال و فریب قربانی شرط دوم تحقق جرم کلاهبرداری است. از این جهت در جرم کلاهبرداری مجرم با استفاده از ابزار غیر واقع قربانی را فریب داده و مال او را تحصیل میکند. در اغفال و فریب قربانی آنچه که مهم است انسان بودن قربانی است.

تعلق مال برده شده به دیگری

– مالی که با اغفال و فریب قربانی و توسلِ به ابزار غیر واقع به دست آید، باید متعلق به دیگری باشد. برای مثال: اگر فردی در نزد شخص دیگری مالی را دارد. اگر با استفاده از ابزار غیر واقع و فریب مال متعلق به خود را از او تحصیل کند، کلاهبردار نیست. زیرا مال برده شده برای خود شخص است. لازمه ی بردن مال دیگری اعم از این است که محمل قانونی یا ما به ازایی در مقابل آن باشد یا نباشد.

برای مثال: ممکن است فردی خود را پزشک معرفی کند و بدون انجام اقدامی از بیمار مبالغی را دریافت کند آیا عمل صورت گرفته جرم کلاهبرداری است؟ بله عمل صورت گرفته از ناحیه ی پزشک جرم کلاهبرداری محسوب میشود. مثال دوم: کسی که باعث به اشتباه انداختن طرف مقابل معامله در هویت خود میشود. با استفاده از هویت مجعول طرف مقابل را به انجام معامله تشویق میکند کلاهبردار میباشد.

 هر آنچه در مورد جرم کلاهبرداری باید بدانید:

– جرم کلاهبرداری جرمی است که مقید به نتیجه است. – نتیجه در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر است. – به دست آوردن وجوه اعم از اسکناس داخلی یا خارجی رایج. – به دست آوردن اموال، اعم از مال منقول یا غیر منقول. – به دست آوردن اسناد، اعم از اسناد رسمی یا غیر رسمی. – به دست آوردن حوالجات یا قبوض، اسناد ذمه آوری که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مال است. – به دست آوردن مفاصا حساب، اسناد موجِد دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب.

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر روانی جرم کلاهبرداری خود به دو قسمت بد اندیشی عام و بداندیشی خاص تقسیم میشود.

بد اندیشی عام

-علم مرتکب به مجرمانه بودن جرم کلاهبرداری. – کلاهبردار باید نسبت به جرم بودن کلاهبرداری آگاه باشد. – اراده و اختیار کلاهبردار در توسلِ به ابزار غیر واقع. – کلاهبردار باید با اراده و اختیار خود به ابزار غیر واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری متوسل شود.

بد اندیشی خاص

-آگاهی مرتکب به تقلبی بودن و واقعی بودن ابزار مورد استفاده و تعلق مال به دیگری. – اراده در بردن مال دیگری.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

جرم کلاهبرداری

تحقق جرم کلاهبرداری

– جهت تحقق جرم کلاهبرداری همچون سایر جرائم سه عنصر لازم است. – این عناصر عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی جرم کلاهبرداری. – عنصر قانونی جرم کلاهبرداری براساس قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. – بنابراین مقصود از عنصر قانونی عبارت است از آنچه که در قانون ذکر شده است. – در عنصر مادی جرم کلاهبرداری عمل انجام شده باید به صورت فعل مثبت باشد. – زیرا ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمیشود. – در کلاهبرداری کلاهبردار متوسل به ابزار غیر واقع و فریب دادن قربانی می شود. – به گونه ای که با فریب قربانی کلاهبردار اقدام به بردن مال دیگری کند. – در عنصر روانی جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید نسبت به عملی که انجام میدهد آگاه باشد. – بنابراین کلاهبردار باید از تقلبی بودن ابزار آگاه باشد. – همچنین بداند که مال برده شده متعلق به شخص دیگری است.

رأی وحدت رویه:
 • شماره رأی: 594
 • تاریخ رأی: 1375/09/01
 • خلاصه رای:

جرائمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب میگردد. از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 میباشند.

رأی وحدت رویه:
 • شماره رأی: 5655
 • تاریخ رأی: 28/10/1338
 • خلاصه رای:

اثبات توسلِ متهم به وسایل غیر واقع به عهده شخص شاکی یا دادستان است. از این جهت توسلِ به ابزار غیر واقع باید اثبات شود.

سایر مقالات  وکیل کلاهبرداری متخصص در دعاوی ویژه
یک وکیل کیفری پیدا کنید.

گروه وکلای کیفری ژیوار تحت نظارت و مدیریت وکیل پایه یک دادگستری به هموطنان عزیز خدمات حقوقی در زمینه مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته و دفاع از موکل در پرونده های کیفری را ارائه می نماید .سئوالات و مشکلات حقوقی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

 

Contact Us

تحلیلجرمکلاهبرداریمقالات

جرمجرم کلاهبرداریجرم کیفری کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ