فریب در ازدواج

مجازات فریب در ازدواج؛ 09020038664؛ تدلیس؛‌ فسخ نکاح جهت تدلیس؛ مطالبه خسارت ناشی ازفریب در ازدواج؛ مجازات فریب در ازدواج؛ وکیل کیفری ژیوار

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/

Cheating-in_marriage

مجازات فریب در ازدواج – تدلیس

تدلیس یا فریب در ازدواج یکی دیگر از شروط فسخ آن است که در آن مرد یا زن خود را دارای شرایطی خاص معرفی می‌نماید، در حالی که شرایط مورد نظر را ندارد و با فریب فرد مقابل، سعی در ترغیب وی به ازدواج دارد. به طور مثال، مرد خود را دارای تحصیلات دکتری معرفی نماید، در حالی که تاکنون دانشگاه نرفته است. فریب در ازدواج جرم است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • فسخ نکاح جهت تدلیس
 • ارکان تدلیس
 • عنصر مادی فریب در ازدواج
 • عنصرمعنوی فریب در ازدواج
 • عنصر قانونی فریب در ازدواج
 • خیار تدلیس
 • مطالبه خسارت ناشی ازفریب در ازدواج
 • مجازات فریب در ازدواج
 • وکیل کیفری ژیوار

فریب در ازدواج و مجازات انجام آن

فسخ نکاح جهت تدلیس

برطبق ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که به وسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد نه از طرف شخص ثالث. 

برطبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار داد نیامده و وارد قلمرو توافق طرفین نشده باشد یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود ندارد.

فردی که در ازدواج فریب خورده دو راهکار در جلوی وی وجود دارد که می تواند همزان یا تنها یکی را اقدام نماید یکی شکایت کیفری تدلیس در ازدواج است که قانونگذار برای آن حبس در نظر گرفته و دیگری فسخ نکاح انجام شده بر اساس تدلیس واقع شده. بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند یا اعمالی را به خود نسبت دهند که واقعیت ندارد که البته هر موردی را نمی توان تدلیس در نکاح فرض نمود بلکه باید از اوصاف مهم و اساسی باشد.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین انحصارا در امور کیفری و جزایی

تدلیس هنگامی صدق می کند که سوء نیت و قصد فریب وجود داشته باشد.یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج کرده باشد.

شخصی که در ازدواج فریب خورده است، دو راهکار در جلوی وی وجود دارد که می تواند همزان یا تنها یکی را اقدام نماید یکی شکایت کیفری تدلیس در ازدواج است که قانونگذار برای آن حبس در نظر گرفته و دیگری فسخ نکاح انجام شده بر اساس تدلیس واقع شده است.

فریب در ازدواج و مجازات آن

ارکان تدلیس

عنصر مادی فریب در ازدواج

باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وانمود کند خواه به وسیله نوشته یا لفظ باشد یا انجام کارهای خدعه آمیز. تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می رود با عرف است. اخلاق هر دروغ و تصنعی را نکوهش می کند، ولی در حقوق پاره ای از دروغ ها به حکم عرف جزء موارد فسخ نکاح قرار نمی گیرند. برای مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زبیایی زن در بیشتر وصلت ها مبالغه آمیز است.

 عنصرمعنوی فریب در ازدواج

اعمالی که انجا م می شود باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد، در این باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقیق نمی یابد.

عنصر قانونی فریب در ازدواج

برطبق ماده۶۴۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی موقعیت اجتماعی، شغل، سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به مجازات  حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم می شود.

فریب در ازدواج و مجازات انجام آن

خیار تدلیس

برطبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

در مورد تدلیس فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع موجود نیست و در هر موردی که یکی از زوجین بتواند با استناد ماده فوق نکاح دائم را فسخ کند. هر یک از زوجین درنکاح منقطع نیز می تواند به همان سبب نکاح را فسخ کند.

ماده مزبور اگرچه درمورد خیار تخلف از وصف است ولی هرگاه در یکی از زوجین در اثر عملیاتی وصفی نمایانده شده باشد که هرگاه آن وصف نبود طرف دیگر اقدام به آن عقد نمی نمود و به اعتبار وجود آن، نکاح منعقد گردیده است و یا نکاح متبایناً بر آن واقع شده باشد، پس از کشف آن که چنین وصفی موجود نیست، کسی که اغوا شده می تواند نکاح منقطع را فسخ کند. برطبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله  شود.

سایر مقالات  وکیل پایه یک متخصص در جرایم کیفری

مطالبه خسارت ناشی ازفریب در ازدواج

در صورتیکه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده میتواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.

هرگاه شوهر دراثر تدلیس بازنی غیر با کره  به جای بکر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر بکر وغیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن پرداخت کند.

تدليس یا فریب در ازدواج یا نکاح آن است كه با اعمال متقلبانه نقض يا عيبي را كه در يكي از زوجين هست پنهان دارند، يا او را داراي صفت كمالي معرفي كنند كه فاقد آن است، چنانكه مرد خود را برخلاف  واقع داراي :

 • ثروت و مقام معرفي كند ،
 • يا با ارائه گواهي نامه مجعول خود را ليسانسه يا دكتر قلمداد نمايد و ازاين راه طرف ديگر را ترغیب به قبول نكاح كند،
يا زن  برخلاف حقيقت:
 • خود را دختر فلان شخص معروف،
 • يا داراي هنر خياطي يا آشپزي يا موسيقي جلوه دهد،
 • يا خويشتن را باكره معرفي كند،
 • يا كچلي خود را با كلاه گيس بپوشاند و بدين طريق موافقت مرد را با ازدواج جلب نمايد  و بعد از عقد معلوم شود كه طرف  فاقد وصف مقصود بوده ياعيبي داشته كه با عمليات فریبنده خود آن رامخفي كرده است. دراينگونه موارد شخص فريب خورده ميتواند نكاح را فسخ كند. تدليس هنگامي صدق مي كند كه سوء نيت و قصد فريب وجود داشته باشد ، يعني يك طرف عمداً با اعمال  متقلبانه خود طرف  ديگر را فريب  داده و ترغيب به عقد ازدواج  کرده باشد.

Cheating in marriage

مجازات فریب در ازدواج

برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي در صورتیکه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي ازقبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي موقعيت اجتماعي، شغل، سمت خاص،  تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع  شود مرتكب  به حبس تعزيري از6 ماه تا 2سال  محكوم میشود.

سایر مقالات  وکیل کیفری خوب، باتجربه و متخصص در امور جزایی

وکیل کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 

Contact Us
 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ