وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی


وکیل جرایم اقتصادی | مصادیق جرم اقتصادی در قانون چیست؟

جرایم اقتصادی یکی از عوامل موثر در رکود کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. جرایم اقتصادی جرایم سازمان یافته ای هستند که باعث فساد در جامعه میشوند. مرتکبین جرم اقتصادی افرادی کلاهبردار، با تجربه و با سرمایه زیاد و دارای اعمال نفوذ هستند. به اینگونه  جرایم، جرایم یقه سفید گفته میشود. با توجه به اهمیت جرایم اقتصادی، بهتر است قبل از هر اقدام در پرونده های جرایم اقتصادی از تجربه و تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده به نتیجه دلخواه برسید. وکیل جرایم اقتصادی به کلیه قوانین و مقررات شامل پولشویی، اختلاس، ارتشاء، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، قانون واردات و صادرات و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری تسلط کامل دارد. پرونده های جرایم اقتصادی پرونده هایی هستند که نیاز به دقت و تبحر و کارآزموده بودن وکیل دارد. ( وکیل جرایم اقتصادی ) 

فهرست مقاله
 • تعریف جرایم اقتصادی
 • انواع جرایم اقتصادی
 • مصادیق جرم اقتصادی
 • مجازات جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی
 • مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی
 • دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
 • ارکان دادسرای جرایم اقتصادی
 • صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی در جرایم کیفری
 • رأی وحدت رویه در مورد جرم اقتصادی
 • وکیل متخصص جرایم اقتصادی ژیوار
 تعریف جرایم اقتصادی

یکی از رفتارهای مجرمانه که در سیستم اقتصادی کشورها تاثیر دارد جرایم اقتصادی است. نتیجه جرم اقتصادی اخلال در اقتصاد کشور می باشد.جرمهای مالی که براقتصاد ضربه میزنند جرم اقتصادی هستند. مجرمان جرایم اقتصادی دارای تجربه و ثروت فراوان واعمال نفوذ هستند. مجرمان جرم مربوطه افراد عادی نیستند. با توجه به آثار سوء جرایم اقتصادی بر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ نوزده آذر سال 1369 در دو ماده و هشت تبصره تصویب شد. ( وکیل جرایم اقتصادی ) 

برای مشاهده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91851

انواع جرایم اقتصادی ( وکیل جرایم اقتصادی )

 جرایم اقتصادی شامل موارد ذیل است:

 •  معاملات بانکی و ارزی
 • صادرات و واردات کالا و ارز
 • رقابت غیرقانونی
 • تقلب و فریب در تجارت
 • اختلاس
 • قاچاق کالا و ارز
 • سوء استفاده از نفوذ
 • تطمیع و نرخ گذاری اجباری

مصادیق جرایم اقتصادی

 • پولشویی
 • اختلاس
 • ارتشا
 • فرار مالیاتی
 • قاچاق ارز وکالا
 • رانت خواری
 • احتکار
 • کلاهبرداری در ارقام کلان اقتصادی
 • اخلال در  امورگمرکی
 • جعل اسکناس
 • اخلال در صادرات و واردات
 • اشیا عتیقه و آثار باستانی
 • قاچاق آثار باستانی
وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

پولشویی   

پولشویی یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. پولشویی اینگونه تعریف شده است که در آمد شخص یا شرکت با فروش مواد مخدر و مشروبات الکی به صورت غیرقانونی تحصیل شود. سپس درآمد را در راه قانونی سرمایه گذاری میکنند. پول کثیف تبدیل به پول تمیز میشود. در بعضی موارد پول از طریق قانونی به دست می آید و سپس برای مصارف غیرقانونی استفاده میشود و دوباره سود حاصل از استفاده غیرقانونی در راه قانونی  به کار گرفته میشود. پولشویی برای این صورت میگیرد که منبع اصلی درآمد مشخص نشود.پولشویی در واقع تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت پیچیده و پیشرفته تر است. ( وکیل جرایم اقتصادی ) 

برای مشاهده قانون مبارزه با پولشویی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://www.cbi.ir/datedlist/1531.aspx

اختلاس

زمانیکه کارمندان دولتی اموال دولتی یا غیردولتی را به صورت غیرقانونی برداشت و کم میکنند اختلاس صورت میگیرد.اختلاس یکی از جرایم اقتصادی است که نوعی جرم خیانت در امانت و جرم علیه اموال و مالکیت می باشد. جرم اختلاس جرمی غیرقابل گذشت است و حتی با رضایت شاکی خصوصی مجازات برای مرتکبین آن تعیین شده است.در واقع میتوان گفت اختلاس نوعی جرم کلاهبرداری است و با کسب مال از طریق نامشروع ارتباط دارد.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

مجازات جرم اختلاس

-اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به مجازات شش ماه تا سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی برای مدت سه سال محکوم میشود.

-اگر میزان اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به مجازات حبس از دو تا ده سال و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود.

-همچنین مرتکب به مجازات رد مال یا مبلغ اختلاس و پرداخت جزای نقدی  دوبرابر مال مورد اختلاس محکوم میشود.

-در صورتیکه مرتکب اختلاس مدیر کل یا مقام بالاتر باشد به مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. اما اگر مرتکب اختلاس مقام پایین تر از مدیر کل باشد به مجازات انفصال از خدمات دولتی برای  شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

ارتشاء

در صورتیکه کارمندان دولتی در مقابل انجام یا عدم انجام وظیفه در سازمان دولتی رشوه بدهند یا رشوه بگیرند جرم ارتشاء صورت گرفته است.ارتشاء نوعی جرم اقتصادی است که باعث فساد در سازمان های دولتی میشود. رشوه دادن  را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء گویند.( وکیل متخصص جرایم اقتصادی ) 

مجازات ارتشاء

قانونگذار در ماده سه و چهار قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده پانصد و هشتاد و هشت الی پانصد و نود و ودو قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که برای مرتکبین جرم ارتشاء مجازات حبس و پرداخت جزای نقدی تعیین شده است.همچنین مال رشوه داده شده به نفع دولت ضبط میشود. قانونگذار در ماده پانصد و نود و دو قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که رشوه دهنده به مجازات شش ماه تا سه سال زندان یا هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم میشود.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

فرار مالیاتی (وکیل جرایم اقتصادی)

در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی برای پرداخت نکردن یا کمتر پرداخت کردن مالیات اعمالی را انجام دهد جرم فرار مالیاتی صورت میگیرد. جرم فرار مالیاتی یکی از انواع جرایم اقتصادی است. جرم فرار مالیاتی از طریق روشهای ذیل انجام میگیرد:

 • جعل اظهارنامه مالیاتی
 • ثبت نکردن تمام در امدها
 • ثبت نکردن تمام گزارش های مالی
 • تغییرات در اظهارنامه مالیاتی
برای مشاهده قانون مالیاتهای مستقیم به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1

قاچاق ارز و کالا

قانونگذار در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  قاچاق را اینگونه تعریف کرده است: هرعملی که باعث نقض در قانون صادرات و واردات کالا و ارز شود.در قانون قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین به این جرم، مجازات تعیین شده است. قاچاق کالا و ارز شامل موارد ذیل است:

 • کالای مجاز
 • کالای ممنوع
 • کالای مشروط
 • کالای یارانه ای
 • ارز
وکیل جرایم اقتصادی | قاچاق آثار باستانی

وکیل جرایم اقتصادی

جعل اسکناس

یکی از جرایم اقتصادی جعل اسکناس است. در ماده پانصد و بیست و شش قانون تعزیرات بیان شده است در صورتیکه شخصی اسکناس داخلی یا خارجی، اسناد بانکی،چک، اوراق بهادار، حواله صادرشده از خزانه را برای اخلال در نظام پولی کشور و ناامنی سیاسی و اجتماعی جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن از آن استفاده کند جرم جعل اسکناس صورت گرفته است. در صورتیکه مفسد و محارب تشخیص داده نشود به مجازات حبس از پنج تا بیست سال محکوم میشود.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

رانت خواری

درآمد و سودی که بدون زحمت به دست آیدرانت است. رانت یکی از انواع جرایم اقتصادی است. افراد رانت خوار با اعمال نفوذ به منبع مالی به صورت غیرقانونی دست می یابند. رانت خواری باعث آسیب به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی میشود. رشوه دادن و اخاذی مصداقی از رانت خواری است.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

احتکار

احتکار به معنای ذخیره کردن و انبار نمودن کالاهای اساسی مردم به قصد گران فروختن است. همچنین اگر توزیع کالاهای اساسی مردم متوقف شود احتکار صورت گرفته است.احتکار یکی ازجرایم اقتصادی است که صدمات جبران ناپذیری به سیستم اقتصادی کشور وارد میکند. شخص محتکر با عنوان محارب و مفسد فی الارض محاکمه و مجازات میشود.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

کلاهبرداری بزرگ (جرم یقه سفید)

کلاهبرداری که توسط افراد باتجربه و دارای نفوذ سیاسی و دولتی در سطح بزرگ و مبالغ سنگین انجام میشود نوعی جرم اقتصادی است که به جرایم یقه سفید معروف است.دلیل اینکه به این نوع کلاهبرداری جرایم یقه سفید میگویند به دلیل مقام و شخصیت اجتماعی شخص کلاهبردار است که از مقام و موقعیت اجتماعی خود سوء استفاده نموده است.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

اخلال در امور گمرکی

گمرک یکی از نهادهای مهم در حوزه وارادت و صادرات کالا می باشد.گمرک سیاست های مالی و اقتصادی دولت را انجام میدهد.عواملی که باعث اخلال در نظام امور گمرکی میشود شامل موارد ذیل است:

 • نظارت نکردن بر ترخیص کالا
 • نگرفتن مالیات و عوارض گمرکی

اخلال در صادرات و واردات

زمانیکه در واردات و صادرات کالا مقررات و قوانین واردات و صادرات کالا رعایت نشود در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود می آید. در نتیجه هر گونه اخلال در واردات و صادرات کالا نوعی از جرایم اقتصادی است که باعث آسیب به جامعه میشود.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

قاچاق آثار باستانی(میراث فرهنگی)

 قاچاق میراث فرهنگی در ماده پانصد و شصت و یک قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است که هرگونه عملی که باعث خروج اموال و آثار باستانی از کشور شود، حتی اگر به خارج فرستاده نشود قاچاق است و مرتکب به مجازات قاچاق میراث فرهنگی محکوم میشود.مجازات قاچاق میراث فرهنگی شامل یک تا سه سال حبس و پرداخت دو برابر مبلغ اموال قاچاق شده می باشد. قاچاق میراث فرهنگی یکی از انواع جرایم اقتصادی است.( وکیل جرایم اقتصادی ) 

دادسرای جرایم اقتصادی (وکیل جرایم اقتصادی)

مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی با حضور ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی در تاریخ چهارده بهمن سال 1398 افتتاح شد. در این مراسم سامانه شفافیت مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی نیز رونمایی شد.

برای ورود به سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به لینک ذیل مراجعه نمائید.

http://eghtesadi.eadl.ir

( وکیل متخصص جرایم اقتصادی ) 

دادسرای جرایم اقتصادی با توجه به اهمیت جرایمی که در حوزه اقتصادی اتفاق میفتد و باعث اخلال در نظم سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور میشود تشکیل شده است، تا به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای با داشتن قضات و کارشناسان رسمی در زمینه جرایم اقتصادی پولشویی، اختلاس، ارتشاء، اخلال در واردات و صادرات کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز، جعل اسکناس و …. به پرونده های اقتصادی رسیدگی کنند. اهداف تشکیل دادسرای جرایم اقتصادی شامل موارد ذیل است:

 • جلوگیری ار  جرایم اقتصادی.
 • حمایت از سرمایه گذاری.
 • سرعت در تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی.
 • سرعت در صادر نمودن و اجرای احکام براساس قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.
ارکان دادسرای جرایم اقتصادی
 • شورا.
 • رئیس مجتمع.
 • دادگاه شامل: دادگاه کیفری یک و  دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب شعبه های موضوع آیین نامه جرایم اقتصادی، دادگاه تجدید نظر استان تهران.
 • دادسرا شامل: معاون دادستان، شعبه دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و شعبه اجرای احکام می باشد.
صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی

 دادسرای جرایم اقتصادی در خصوص جرایم کیفری ذیل دارای صلاحیت ذاتی و محلی است:

 • پولشویی
 • جرایم مالیاتی
 • جرایم گمرکی
 • اخلال در نظام اقتصادی
 • اختلاس
 • ارتشاء
 • اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی
 • دخالت وزیر، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
 • تبانی معاملات دولتی
 • گرفتن پورسانت در معاملات خارجی
 • تحصیل مال از طریق نامشروع
 • تصرف غبرقانونی در اموال دولتی و عمومی
 • جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار براساس فصل شش قانون بازار اوراق بهادار
رای وحدت رویه در مورد جرایم اقتصادی

شماره رای:704

تاریخ رای:24-07-1386

خلاصه رای :مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی  که باعث اخلال در سیستم اقتصادی کشور میشود، با دادگاه عمومی و انقلاب است.

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی گروه وکلای کیفری ژیوار

از آنجاییکه جرایم اقتصادی یکی از جرایم مهم کیفری است در دفاع از متهم در پرونده های اقتصادی مانند پولشویی، اختلاس، ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، اخلال در صادرات و واردات، از مشاوره و تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده دچار هزینه های گزاف نشوید. سوالات ومشکلات حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

فاطمه جعفری: کارشناس ارشد حقوق

09020038664

سایر مقالات  جرم خیانت در امانت چیست؟

جرایم اقتصادیجرموکیل

جرایم اقتصادیدادسرای جرایم اقتصادیدادسرای جرایم پولی و بانکیدادگاه جرایم اقتصادیوکیل جرایم اقتصادیوکیل جرم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *