کلاهبرداری بیمه ای

کلاهبرداری بیمه ای، 09020038664، جرایم بیمه ای، جرم کلاهبرداری در بیمه، تقلب در بیمه، وکلای کیفری ژیوار

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/

Insurance_fraud

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

مجازات  کلاهبرداری بیمه ای

کلاهبرداری بیمه ای یکی از جرایمی است که حجم زیادی از پرونده های کیفری را در مراجع قضایی به خود اختصاص داده است. جرم کلاهبرداری بیمه ای را می توان تحصیل خسارت از شرکت‌های بیمه با توسل به وسایل و اسناد متقلبانه تعریف کرد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • عنصرمادی کلاهبرداری بیمه ای
 • عنصر روانی کلاهبرداری بیمه ای
 • عنصر قانونی کلاهبرداری بیمه ای
 • مصادیق کلاهبرداری و تقلب در بیمه
 • مصادیق تقلب و کلاهبرداری در بیمه اتومبیل

کلاهبرداری بیمه ای

 • تقلب و کلاهبرداری در بیمه جبران خسارت کارگران
 • تقلب و کلاهبرداری کارفرمایان هنگام پرداخت حق بیمه
 • تقلب و کلاهبرداری در بیمه منازل
 • نمونه های کلاهبرداری در بیمه درمانی
 • کلاهبرداری از شرکت های بیمه، صحنه سازی تصادف
 • وکیل متخصص کلاهبرداری گروه وکلای کیفری ژیوار
کلاهبرداری از شرکت بیمه
عنصر مادی کلاهبرداری بیمه

رفتار مجرمانه در کلاهبرداری همیشه به عنوان یک عمل مثبت ظاهر می شود و کلاهبرداری به شکل ترک فعل اتفاق نمی افتد. ارتکاب این جنایت سه شرط مهم دارد:

 • استفاده از دستگاه های متقلب و صحنه سازی.
 • فریب شرکت های بیمه.
 • گرفتن مال شخص دیگری.

در همه موارد این نوع کلاهبرداری، فرد باید سعی کند با ترفند، کلاهبرداری، متوسل شدن به ابزارهای متقلبانه و مرحله سازی از شرکت های بیمه دیه یا خسارت بگیرد. استفاده از هر وسیله ای که از نظر عرف کلاهبرداری محسوب می شود، می تواند موجب تحقق عنصر مادی این جرم شود.

سایر مقالات  شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

– حادثه جعلی و گرفتن پول از شرکت های بیمه خاطرنشان کرد که نکته اصلی در این امر تقدم مانورهای متقلبانه است، به این معنی که مانورهای تقلبی و مرحله سازی متقلبان بیمه باید قبل از جبران خسارت و خسارت و آموزش باشد.

– فریب شرکت های بیمه. شرکت های بیمه باید در اثر فریب خسارت وارده به مرتکب را پرداخت کنند و این پرداخت باید با رضایت انجام شود.

– تصرف مال متعلق به دیگری است، یعنی مال دیگری متعلق به اموال بیت المال است با گرفتن دیه و خسارت. نکته مهم در مورد این سه شرط این است که باید بین استفاده از وسایل تقلبی و صحنه سازی و فریب تفاوت وجود داشته باشد. بین شرکتهای بیمه تقلب و دریافت خسارت رابطه مستقیمی وجود دارد.

Insurance fraud
عنصر روانی کلاهبرداری در بیمه

کلاهبردار در واقع باید از وسایل متقلبانه و مرحله سازی استفاده کند که از آن به عنوان سوء نیت عمومی یاد می شود و از طرف دیگر وی قصد دارد از شرکت های بیمه دیه یا خسارت بگیرد، در نتیجه باید به شرکت های بیمه آسیب برساند. جرم کلاهبرداری با دریافت غرامت یا خسارت از شرکت های بیمه محقق شده است.

در پایان، ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برای جلوگیری از این سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها  باید بین پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگی ایجاد شود و علاوه بر این، یک سیستم بیمه جامع و یکپارچه برای ثبت مشخصات خودرو باید ایجاد شود، مقصر حادثه، صرف نظر از نوع شرکت بیمه پرداخت خسارت، تا بتواند موارد جعلی و مرحله ای را تشخیص داده و از حجم پرونده ها بکاهد و راه را برای این نوع کلاهبرداران مسدود کند.

سوء نیت عام: قصد عمومی اراده آگاهانه فرد برای ارتکاب یک عمل مجرمانه است. بنابراین  در کلاهبرداری، بیمه گر کلاهبردار باید بداند که تجهیزات مورد استفاده تقلبی است و در آن کاربرد عمدی دارد، یعنی نباید با اکراه یا تحت فشار یا اجبار یا خطا به تجهیزات تقلبی متوسل شود.

سوء نیت خاص: اگر قانونگذار انگیزه مجرم برای ارتكاب اعمال مجرمانه را یكی از شرایط ارتكاب جرم بداند، در این حالت این انگیزه به عنوان قصد خاص در عنصر معنوی تجلی می یابد و اگر در نتیجه تحقق یابد جرم در عنصر مادی در کلاهبرداری بیمه، کلاهبردار باید قصد دریافت خسارت از بیمه گر را داشته باشد، اگر هدف یا انگیزه ای غیر از این داشته باشد، جرم کلاهبرداری مرتکب نخواهد شد. اثبات هر دو قصد در شخص مرتکب جرم ضروری است. یعنی دلیل پذیرش اسناد تقلبی بی اطلاعی بیمه گر است و نه چیز دیگر.

Insurance fraud
عنصر قانونی کلاهبرداری در بیمه

مطابق ماده یک قانون، تشدید مجازات مرتکبان رشوه، اختلاس و کلاهبرداری،

 • با فریب هر کسی در شرکتها یا مشاغل یا کارخانه ها یا موسسات متقلب،
 •  فریب آنها به داشتن اموال یا اختیارات یا امید به چیزهای دیگر،
 •  ترس از وقایع غیر واقعی،
 • اتخاذ نام و عنوان دروغین و با یكی از وسایل مذكور یا سایر وسایل تقلبی،
 • وجوه،
 • املاك،
 • اسناد،
 • حواله ها،
 • قبض ها،
 • حساب ها و امثال آن به دست می آید و از این طریق مال دیگری را می گیرد، كلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر رد مال اصلی، صاحب زندان است وی به یک تا هفت سال و جریمه نقدی برابر با مبلغی که دریافت کرده است محکوم می شود.

سایر مقالات  جرم کلاهبرداری چیست؟

طبق ماده 61 قانون بیمه اجباری، هرکس مرتکب اقدامات متقلبانه از جمله صحنه سازی تصادف رانندگی یا خسارت عمدی شود به حبس درجه 6 و جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

در این مقاله، ابتدای کلاهبرداری بیمه نیز جرم شناخته شده است و اگر جعلی بودن آن قبل از دریافت خسارت تشخیص داده شود، مجازات آن جریمه درجه 5 است.

کلاهبرداری بیمه ای
مصادیق کلاهبرداری و تقلب در بیمه

تقلب و کلاهبرداری در صنعت بیمه بسیار متنوع است. دلیل این تنوع، تصورات غلط مختلف کیفری است که اموال بیمه گر را هدف قرار می دهد و از طرف دیگر، تنوع خدمات بیمه ای که شرکت های بیمه به مشتریان خود ارائه می دهند.

در این مقاله به نمونه هایی از این نوع کلاهبرداری و کلاهبرداری با توجه به نوع بیمه خواهیم پرداخت.
مصادیق از کلاهبرداری و کلاهبرداری در بیمه اتومبیل
روشهای متداول کلاهبرداری و کلاهبرداری در بیمه اتومبیل به شرح زیر است:
 • حرکت راننده و مسافر به منظور دریافت غرامت از شرکت بیمه اتومبیل شخص ثالث.
 • جایگزینی راننده ساختگی با راننده اصلی در مواردی که راننده در زمان تصادف گواهینامه نداشته باشد یا از الکل، مواد مخدر یا مواد روانگردان استفاده نکرده باشد.
 • تاریخ حادثه را اشتباه بگیرید (در ایست بازرسی پلیس یا پذیرش بیمارستان) تا تاریخ حادثه را با مدت اعتبار بیمه نامه تطبیق دهید.
 • دستکاری سوابق پزشکی سوابق بالینی و سوابق پزشکی قانونی و افزایش درصد های مشخص شده.
 • جابجایی صندلی مسافر در زمان حادثه در وسایل نقلیه مانند وانت، کامیون و وانت. یعنی سرنشینان بار با سرنشینان کابین جایگزین می شوند.

کلاهبرداری بیمه ای

 • جابجایی وسیله نقلیه با وسیله نقلیه بیمه شده در هنگام بیمه نشدن وسیله نقلیه مقصر.
 • خرید همزمان بیمه نامه های متعدد بدنه از شرکت های مختلف بیمه و اعلام خسارت کل.
 • استفاده همزمان از بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه مقصر و بیمه بدنه وسیله نقلیه آسیب دیده.
 • انتقال اتومبیل مقصر و آسیب دیده در تصادفات مالی یا شخصی به منظور دریافت خسارت بیشتر با تبانی با رانندگان.
 • با نشان دادن یک ماشین مشابه دیگر از نظر رنگ، مدل و نوع، بیمه بدنه را برای یک ماشین تصادفی خریداری کنید.
 • استفاده از طرح های گمشده و مسروقه، کپی برداری و جعل مهر نام و واحد خبرگان تصادف.
کلاهبرداری بیمه ای
ادامه روشهای متداول کلاهبرداری و کلاهبرداری در بیمه اتومبیل
 • دستکاری و تحریف سوابق پزشکی، پلیس هنگام دریافت پرونده ها از مقامات و به دست آوردن نسخه ها و برابر کردن آنها با اصل گزارش می دهد.
 • استفاده از برش و اصل بیمه نامه های گمشده با ارائه به شرکت های بیمه و ارائه اتومبیل هایی که یا قبلاً تصادف کرده اند، یا از شرکت های دیگر خسارت دریافت کرده اند و یا بیمه نامه نداشته اند.
 •  آوارگی مجروحان.
 • صحنه سازی.
 • اعلام مرگ یا جراحت افراد به دلیل حوادث رانندگی در حالی که آنها به دلایلی غیر از حادثه رانندگی فوت کرده اند یا زخمی شده اند مربوط به جراحات قبلی به جراحات تصادفی در پزشکی قانونی.
 • رشوه دادن به آژانس های صدور یا کارشناسان حادثه و دریافت بیمه نامه و گزارش از آنها پس از حادثه.

کلاهبرداری بیمه ای

 • تعویض قطعات اتومبیل بیمه شده ایمن با قطعات تصادفی در اتومبیل هایی که دارای قطعاتی مانند درب، گلگیر، درب موتور و پیچ پیچ و مهره هستند و آسیب دیدگی را دریافت کرده و سپس از قطعات اصلی برای بررسی سلامت خودرو استفاده کنید.
 • ارائه اطلاعات نادرست در مورد میزان استفاده از اتومبیل هنگام بیمه کردن.
 • اعلام نادرست صدمات جسمی به شرکت بیمه در صورت بروز حادثه.
 • اطلاع رسانی دروغ به شرکت بیمه در مورد سرقت خودرو.
 • اطلاع رسانی نادرست به شرکت بیمه در مورد خسارت وارد شده به خودرو و فرار راننده مقصر در یک تصادف.
 • اطلاع از صدمات بدنی به کسانی که هنگام تصادف در ماشین نبوده اند.
Insurance fraud
تقلب و کلاهبرداری در بیمه جبران خسارت کارگران
 • کارگرانی که برای دریافت غرامت از شرکت بیمه برای روزهایی که در محل کارشان نیستند، عمداً باعث آسیب یا حادثه می شوند.
 • در مورد صدمات ناشی از حوادث ناشی از کار اغراق کنید تا آنها نتوانند روزهای بیشتری در محل کار خود باشند.
 • حوادثی که در خارج از محل کار رخ داده اما برای دریافت غرامت به شرکت بیمه اعلام می شود. این حادثه در محل کار رخ داده است.

سایر مقالات  آیا تخفیف مجازات برای مرتکبین جرم کلاهبرداری امکان پذیر است؟

کلاهبرداری و کلاهبرداری کارفرمایان هنگام پرداخت حق بیمه
 • برای اینکه کارفرما حق بیمه کمتری پرداخت کند، به کارگران کمتر از مبلغ واقعی پرداخت می کنند.
 • به شرکت بیمه اطلاع می دهد که آنها پیمانکار مستقلی هستند.
 • عنوان شغلی کارگران را به عنوان یکی از گروههایی که حق بیمه کمتری به آنها تعلق می گیرد، اعلام کند.
 • کارفرما کارگران را بیمه نمی کند.
Insurance fraud
تقلب و کلاهبرداری در بیمه منازل
 • طراحی سرقت های جعلی و غیر واقعی در منازل.
 • ارائه اطلاعات نادرست در مورد خسارت به منازل، مانند زمان وقوع خسارت یا محل آن.
 • خسارت عمدی به خانه ها برای خسارت وارد شده است.
 • ادعای خسارتی را که قبلاً خسارت دریافت شده دوباره طراحی کنید.
نمونه کلاهبرداری در بیمه درمانی

ارائه خدمات پزشکی و پاراکلینیکی مانند جراحی، آزمایش، تصویربرداری پزشکی غیرضروری به بیمه شده جهت دریافت پول بیشتر از شرکت های بیمه.

کلاهبرداری بیمه ای
تقلب از شرکت های بیمه در تصادف

یکی از انواع کلاهبرداری کلاهبرداری از شرکت های بیمه است که در سال های اخیر به دلیل افزایش میزان دیه تصادف بوده است. آنها وانمود می کنند که تصادفات به دلیل بی احتیاطی یکی از رانندگان وسیله نقلیه یا هر دو اتفاق افتاده است ، در حالی که از لحاظ ظاهری تصادفات ذکر شده دارای شکل و شمایل قانونی و کاملاً تصادفی بوده و در برخی موارد حتی موفق هم شده اند. از شرکت های بیمه غرامت یا خسارت دریافت کنید.

سایر مقالات  وکیل کلاهبرداری متخصص در دعاوی ویژه

وکیل متخصص کلاهبرداری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری به خصوص جرایم مربوط به کلاهبرداری را با وکیل کلاهبرداری تهران، وکیل کلاهبرداری مشهد، وکیل کلاهبرداری قم، وکیل کلاهبرداری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Contact Us
 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

کلاهبرداریمقالاتوکیل کلاهبرداری

تقلب در بیمهجرایم بیمه ایجرم کلاهبرداری در بیمهکلاهبرداری بیمه ایوکیل کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ