کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/kolah_bardari 

_

کلاهبرداری چیست؟ مجازات کلاهبرداری

 • کلاهبرداری چیست؟
 • مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی چیست؟
 • آیا کلاهبرداری از ردیف جرایم کیفری به حساب می آید؟
 • جرم کلاهبرداری چگونه محقق می شود؟
 • جرم کلاهبرداری سخت و ساده چیست؟
 • مجازات جرم کلاهبرداری براساس قانون چیست؟

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری یک فعل مجرمانه است. جرم کلاهبرداری عموما توسط اشخاص به اصطلاح باهوش و با کلاس جامعه صورت میگیرد؛ از اینرو، جرم کلاهبرداری مشمول جرایم یقه سفید است. کلاهبرداری در نگاه قانونگذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کلاهبرداری جرمی است کیفری که توسط شخصی به شیوه ای نادرست و فریبکارانه انجام می شود. کلاهبردار از نقطه ضعف مغبون نهایت سوء استفاده را به شکلی زیرکانه می نماید.

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری انواع گوناگون دارد از جمله:

 • کلاهبرداری شخصی.
 • کلاهبرداری تجاری.
 • کلاهبرداری پیامکی.
 • کلاهبرداری از طریق نامه الکترونیکی.
 • کلاهبرداری اینترنتی.
 • کلاهبرداری ملکی.
 • کلاهبرداری شبکه ای.

کلاهبرداری یکی از جرایمی است که برای اثبات آن در مرجع قضایی نیاز به ادله و مستندات قانونی و محکمه پسند دارد. به عنوان مثال صرف بردن مال دیگری نمیتواند کلاهبرداری باشد.

ژیوار با بهره گیری از وکلای کیفری متخصص، انواع خدمات حقوقی در پرونده های کیفری را به اشخاص ارائه می نماید.

سایر مقالات  شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

اثبات جرم کلاهبرداری

عناصر مورد نیاز جهت اثبات جرم کلاهبرداری:
 •  لازم است که مال شخصی به سود خود و به ضرر دیگری تصرف شود.
 • به منظور تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از ابزار و یا وسایل کلاهبرداری الزامی است. در صورت عدم استفاده از ابزار و یا وسایل کلاهبرداری به چنین جرمی کلاهبرداری اطلاق نمی گردد.
 • تحقق جرم کلاهبرداری صرفا از طریق توسل به دروغ امکان پذیر نیست. مگر اینکه به همراه وسایل متقلبانه و رفتارهای فریبکارانه باشد.

همچنین تصرف مال دیگری از طریق توسل به دروغ در زمره ی کلاهبرداری قرار نمی گیرد.در جرم کلاهبرداری، عنصر مادی به صورت یک رفتار مثبت صورت میگیرد.

به عنوان مثال شخص با دارا بودن شخصیت مثبت و توسل به ابزار و وسایل غیر واقعی اقدام به انجام عمل کلاهبرداری می نماید. 
شخصی با مثبت جلوه دادن رفتار خود، اقدام به کلاهبرداری می نماید.

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

 شرط تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری

 • استفاده از ابزار و وسایل غیر واقعی برای انجام کلاهبرداری می باشد. به عنوان مثال استفاده از خودروی لوکس یا منزل اعیانی به جهت فریب اشخاص.
 • باور شخص فریب خورده و عدم اطلاع او ازغیر واقعی بودن ابزار و وسایل.
 • اموالی که توسط شخص کلاهبردار از شخص زیان دیده، کسب شده است.
 • مستندات مانند رسید یا سند معتبر پرداخت وجه یه کلاهبردار.

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر روانی در جرم کلاهبرداری به عنوان بد اندیشی نیز یاد می شود. این عنصر دارای دو سویه بد اندیشی عام و بد اندیشی خاص است.

 • بد اندیشی عام:
 • در بد اندیشی عام شخص کلاهبردار قصد توسل به ابزار و وسایل غیر واقعی را نیز دارد. به عنوان مثال؛  یک رمال یا فالگیر با استفاده از ابزارهای دروغین و تجهیزات تقلبی قصد عوام فریبی نماید.

 • بد اندیشی خاص:
 • در بد اندیشی خاص شخص کلاهبردار قصد بردن مال شخص نشان شده را دارد.

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری چیست؟

 عنصرقانونی جرم کلاهبرداری

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود امکانات زیر امیدوارنماید کلاهبردار محسوب میگردد.

این امکانات شامل موارد ذیل می گردد:

 • شرکتها.
 • تجارتخانه ها.
 • کارخانه ها.
 • مؤسسات موهوم.
 • داشتن اموال و اختیارات واهی.
 •  امور غیر واقع کلاهبردار.

مال باخته را به امکانات فوق امیدوار مینماید، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع می ترساند،یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار میکند (جعل عنوان). همچنین کلاهبردار با استفاده از ابزار های غیر واقعی یا وسایل تقلبی دیگر شخص مالباخته را فریب می دهد. وسایل متقلبانه شامل: اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و… می گردد. کلاهبردار با تمسک به وسایل متقلبانه فوق وجوه و یا اموال شخص یا اشخاصی را به دست می آورد. بنابراین، شخصی که با روش های مذکور مالی را برباید  کلاهبردار محسوب می شود و جرم کلاهبرداری اتفاق می افتد. در این صورت مشمول مجازات کلاهبرداری می گردد.

مجازات قانونی کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری بر طبق قانون مجازات اسلامی، شخص یا اشخاص کلاهبردار علاوه بر رد مال (استرداد مال به مالک)، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره یک

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (عواملی که بتواند از شدت جرم کسر کند). دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال دائم از خدمات دولتی  کاهش دهد. ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفری حکم دهد. (تحمل مجازات حتمی خواهد بود.) پس مجازات کلاهبرداری به صورت کاملا شفاف و صریح در قانون مجازات اسلامی آمده است.

تبصره دو

 • مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. بنابراین مجازات کلاهبرداری به تصریح قانون مجازات اسلامی با مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متفاوت می باشد.
 • در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، (به عنوان مثال جعل عنوان یا استفاده از سند مجعول). مجرم به تحمل مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست؟ | مجازات کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری وکیلی است که در خصوص جرائم یقه سفید و شگردهای ارتکاب آن تخصص کامل دارد. وکیل کلاهبرداری پرونده های متعدد با عنوان کلاهبرداری و جرائم مشابه را وکالت می نماید. لذا، نحوه ی تشکیل پرونده، چگونگی دفاع و طرح شکایت همچنین روش های تهیه ی ادله و مدارک را می داند. وکیل کلاهبرداری خوب می داند که چگونه با همکاری ضابطان قضائی متهم را تعقیب و جلب نماید. وکیل با تجربه در امور کلاهبرداری به سهولت اموال و دارایی های پنهان کلاهبردار را ردیابی و توقیف می نماید.

 • وکلای متخصص کلاهبرداری از دانش، تجربه و سابقه ی پرونده های مشابه برخوردار هستند.
 • وکلای باسابقه ما در جرائم کلاهبرداری دارای توانمندی و پتانسیل ویژه ای در این خصوص می باشند.

سایر مقالات  مجازات کلاهبرداری در قانون و شرایط تخفیف

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

کلاهبرداریمجازاتمقالاتوکیل

کلاهبردارکلاهبرداریمجازات کلاهبرداریوکیل کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ