وکیل جرایم پزشکی و تخلفات پزشکان

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Medical_violations

وکیل جرایم پزشکی،09020038664، جرایم پزشکی

 استفاده از وکیل جرایم پزشکی در پرونده های پزشکی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به جرایم پزشکی امری ضروری است.

بر اساس قانون، پزشک مسئول خطاهای خود در معالجه بیمار است. در نتیجه اگر به دلیل غفلت، عدم مهارت، سهل انگاری و رعایت نکردن مقررات قانونی و موازین پزشکی باعث خسارت و صدمه به بیمار شوند مسئول هستند و باید خسارت وارد شده به بیمار را جبران کنند.

کلیه پزشکان باید برای درمان بیمار از درمان استاندارد استفاده کنند. اما این به معنای این نیست که پزشک باید درمان موفقیت آمیز بیمار را تضمین کند. زیرا در درمان بیمار عوامل متعدد در تعیین نتیجه درمان موثر است. اگر درمان بیمار نتیجه مطلوب نداشت دلیلی یر قصور پزشک نمی باشد.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

جرایم پزشکی

در حقوق جزای پزشکی، جرایم پزشکی هر نوع فعل و ترک فعل است که قانون آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است و برای مرتکبین قصور پزشکیِ مسئولیت کیفری در نظرگرفته است. کاهش احتمال قصور پزشکی یکی از دغدغه های حوزه سلامت است. افزایش پرونده های کیفری و انتظامی متعدد در حوزه پزشکی، اهمیت بررسی مسئولیت کیفری پزشکان را مشخص می کند. یکی از هدف های مهم دستگاه قضایی جلوگیری از جرایم و تخلفات پزشکی و کاهش خسارت وارد شده به بیماران است. جرایم و تخلفات پزشکی زمانی اتفاق میفتد که پزشک برخلاق قوانین ومقررات حوزه سلامت رفتار کند و با سهل انگاری و عدم انجام وظیفه و صادر نمودن گواهی پزشکی نادرست و افشای اسرار پزشکی بیمار را موجب شود.

جرایم  پزشکی، جرایمی هستند که توسط پزشک یا تیم پزشکی اتفاق میفتد و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکی دادسرای انتظامی پزشکی و مرجع صالح رسیدگی به جرایم پزشکی، مرجع قضایی عمومی دادگستری است. در بعضی موارد تخلفات پزشکی وصف مجرمانه نیز دارند و علاوه بر رسیدگی به این تخلفات در دادسرای انتظامی پزشکی در مرجع قضایی محاکم دادگستری نیز قابل رسیدگی است.

قوانین جرایم پزشکی

براساس قانون مجازات اسلامی جرایم به پنج دسته تقسیم می شوند که شامل موارد ذیل است:
 • حدود
 • قصاص
 • دیات
 • تعزیرات
 • مجازات های بازدارنده
برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

تلگرام

در خصوص جرایم پزشکی دادگاه برای مسئول دانستن پزشک نمی‌تواند به صرف وقوع صدمه و یا احراز خطای پزشکی حکم به مسئولیت پزشک بدهد. با توجه به رابطه علیت در حقوق جزا ( نظریه خطای کیفری همچون شرط ضروری نتیجه و…) مقامات قضایی پس از احراز خطای جزایی پزشک از قبیل بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، بایستی بین خطای عامل و نتیجه و صدمه وارده رابطه علت و معلولی بیابند تا بتوانند اقدام به صدور حکم نمایند. به عبارت دیگر باید بین ضرر و (صدمه یا فوت) ناشی از فعل بیمار باشد.

بنابراین چنانچه پزشکی نوع بیماری مریض را اشتباه تشخیص دهد اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع و ذات بیماری فوت کند، به نحوی که اگر پزشک معالج نیز آن را تشخیص می‌داد مداوا و معالجه او امکان پذیر نبود، قصوری متوجه پزشک نمی‌باشد؛ زیرا میان مرگ متوفی و اقدامات پزشک رابطه علیت وجود ندارد، بلکه بیمار به دلیل ذات بیماری فوت نموده است. احراز رابطه علیت با دادگاه است و باید از میان تمام عواملی که در حادثه دخالت داشته‌اند، علت تامه را مشخص نماید و به لحاظ اینکه در امور پزشکی نیاز به اخذ نظریه کارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه باید اقدام به اخذ نظریه آنان کند و سپس با توجه به اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند.

وکیل جرایم پزشکی

انواع جرایم پزشکی

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص افشای اسرار پزشکی بیمار است که بیان نموده است در صورتی که پزشک و ماما و داروفروشان اسرار شخص را فاش کنند به مجازات حبس از سه ماه و یک روز الی یک سال و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال محکوم می شود.

جرایم پزشکی شامل موارد ذیل است:
 • ارتکاب جرم پزشکی به صورت غیرعمد.
 • درمان نکردن بیمار در بیمارستان در صورت لزوم و درمان در مطب یا درمانگاه.
 • افشای اسرار پزشکی بیمار.
 • صادر کردن گواهی برخلاف واقعیت برای بیمار.
 • جنایت در عمل جراحی.
 • کلاهبرداری پزشکی مانند تبلیغات دروغین پزشکی و دارویی برای فریب مردم.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم پزشکی

در صورت تخلف پزشکی و جرایم پزشکی، بیمار می تواند در یکی از مراجع ذیل طرح شکایت نماید:
 • سازمان نظام پزشکی.
 • دادسرای جرایم پزشکی.
 • دادگاه عمومی.
 • شورای حل اختلاف در خصوص امور بهداشتی.
 • دادگاه انقلاب.
 • سازمان تعزیرات حکومتی.

وکیل جرایم پزشکی

سازمان نظام پزشکی
براساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1384 به تخلفات حرفه پزشکی ذیل در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می شود:
 • اعلام تخلف از مرجع قضایی و اداری.
 • اعلام تخلف توسط هیئت مدیره، شورایعالی و رئیس سازمان نظام پزشکی.
 • شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
 • شکایت شاکی ( بیمار) یا نماینده شاکی.
 • گزارش تخلفات مشهود پزشکی توسط اعضای دادسرا و هیئت انتظامی پزشکی.
 • تخلفات ارجاع شده از طرف هیئت نخستین انتظامی سازمان نظام پزشکی.
 • تخلفات ارجاع شده در هیئت انتظامی در جرایم پزشکی.
هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی
هیئت انتظامی تخلفات نظام پزشکی شامل موارد ذیل است:
 • دادسرای انتظامی شهرستان.
 • هیأت بدوی انتظامی.
 • هیأت تجدیدنظر استان.
 • هیأت عالی انتظامی.

دادسرای جرایم پزشکی از دادستان و چند نفر دادیار تشکیل شده است که عضو جامعه پزشکی هستند و دارای پنج تا هفت سال سابقه پزشکی هستند.

دادسرای جرایم پزشکی بعد از دریافت شکایات آن را رسیدگی و به هیئت های نخستین انتظامی ارجاع می دهد. در مورد طرح شکایت در این مرجع مرور زمان یکساله وجود دارد. شاکی و مرجع ذیصلاح یکسال فرصت دارند که در خصوص تخلف پزشکی طرح شکایت کنند.

وکیل جرایم پزشکی

دادگاه عمومی

شکایت حقوقی و شکایت کیفری در خصوص تخلفات و جرایم پزشکی می تواند در دادگاه عمومی مطرح شود. براساس قانون هر عملی که در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری توسط مرجع قضایی است در صلاحیت دادگاه عمومی است. ازآنجایی که در هر موضوع  باید از نظر کارشناس متخصص همان امر استفاده نمود و اقدامات پزشکی مسائل تخصصی محسوب می شوند، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی تشکیل شده است.

دادسرای جرایم پزشکی

با توجه به اهمیت جرایم پزشکی و رسیدگی به خسارات وارد شده به بیمار از طرف پزشک و تیم پزشکی تشکیل دادسرای ویژه  و تخصصی مربوط به تخلفات و جرایم پزشکی امری بدیهی بوده است تا مردم بتوانند پرونده های قضایی در خصوص قصور پزشکی را در این دادسرا مطرح نمایند.

شورای حل اختلاف

در خصوص جرایم پزشکی که در سطح امور بهداشتی اتفاق میفتد، مرجع صالح رسیدگی به امور بهداشتی شورای حل اختلاف  می باشد. اعضای شورای حل اختلاف امور بهداشتی افراد متخصص و کارشناسان مرتبط پزشکی می باشد. براساس آئین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اعضای شورای حل اختلاف تخلفات و جرایم پزشکی، برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای شورا باید حسن شهرت داشته و محکومیت کیفری و انتظامی نداشته باشند.

حدود صلاحیت شورای حل اختلاف امور بهداشتی شامل موارد ذیل است:

 • حل و فصل اختلاف  بین اعضای جامعه پزشکی
 • حل و فصل اختلاف جامعه پزشکی با شخص حقیقی و حقوقی
 • در مواردی که مبلغ حل اختلاف و دیه در تخلفات پزشکی کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
 • در صورتی که هر دو طرف اختلاف خواستار ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف باشند.
 • در مورد پرونده های دندانپزشکی با دیه کمتر از پنج میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب یکی از مراجعی است که به جرایم پزشکی رسیدگی می کند.
مرجع رسیدگی به جرایم پزشکی ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:
 • واگذاری و اداره موسسه پزشکی به دیگری بدون مجوز
 • دخالت در امور پزشکی و دارویی
 • خودداری از ارائه خدمات پزشکی

سازمان تعزیرات حکومتی

یکی از مراجعی که به تخلفات و جرایم پزشکی رسیدگی می کند سازمان تعزیرات حکومتی است.
سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات پزشکی ذیل رسیدگی می کند:
 • قبول نکردن بیمارستان و مراکز درمانی از پذیرش بیمار
 • تشکیل موسسه پزشکی بدون مجوز توسط شخص بدون صلاحیت پزشکی
 • تشکیل موسسه پزشکی به وسیله متخصص فاقد پروانه پزشکی

در صورتی که موسسه پزشکی توسط شخص متخصص تأسیس شود اما مجوزهای لازم را دریافت نکرده است  مرجع صالح رسیدگی به این امر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد.

 برای مشاهده آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/119395

رای وحدت رویه در مورد جرایم پزشکی
 • شماره رای:
 • 775
 • تاریخ رای:
 • 27-01-98
 • خلاصه رای:
 • براساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی مصوب سال 1384 در خصوص رای هیئت عالی انتظامی  می توان در دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع تخلف تجدید نظر خواهی نمود.
برای مشاهده قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97949

Medical Crimes Lawyer

وکیل جرایم پزشکی گروه وکلای کیفری ژیوار

امروزه با توجه به اهمیت جرایم پزشکی و تخصصی بودن پرونده های قضایی در حوزه پزشکی بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص و باتجربه جرایم پزشکی که به تمام قوانین و مقررات پزشکی و قوانین مجازات اسلامی تسلط و آگاهی دارد امری ضروری است.

سئوالات و مشکلات در خصوص جرایم پزشکی، تخلفات پرشکی را با مشاور حقوقی ژیوار  به صورت تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 

تماس با ما

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× واتساپ