جرایم پولی و بانکی به چه جرایمی گفته می شود

جرایم بانکی

مجازات جرم پولشویی | وکلای ژیوار


جرایم پولی و بانکی

 • جرم بانکی چیست؟
 • مقصود از جرایم پولی و بانکی چیست؟
 • جرم اختلاس بانکی به چه معناست؟
 • آیا جرایم منوط بر جرایم پولی و بانکی با جرم پولشویی در ارتباط هستند؟
 • آیا جرایم منوط بر جرایم پولی و بانکی با جرم اختلاس و کلاهبرداری در ارتباط است؟

جرایم پولی و بانکی

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایمی است که با پول دارای ارتباط مستقیم می باشد. از جمله جرایمی که می توان در زمینه جرایم پولی و بانکی به آن اشاره نمود. اختلاس و پولشویی و کلاهبرداری است. این جرایم دارای ارتباطی مستقیم با جرایم پولی و بانکی است. از این جهت جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم اقتصادی تلقی می شود.

در این مقاله به بررسی جرم پولشویی، اختلاس و کلاهبرداری و رابطه ی آن با جرم پولی و بانکی پرداخته شده است. جرایم پولی و بانکی که با جرم پولشویی ارتباط دارند.

ماده دو قانون مبارزه با پولشویی

جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ قانونی آن با علم به این به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

جرایم پولی و بانکی

مفهوم پولشویی

 • پولشویی در واقع فرآیندی است که پول های نامشروع از عمل مجرمانه تطهیر شده است.
 • و جلوه ای پاک و حاصل از عمل قانونی به آن داده می شود.
 • تا در اثر آن، ردیابی منشأ درآمدهای نامشروع دشوار شود.
پول های کثیف در جرایم پولشویی

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی  که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه حاصل می شود.از این جهت یکی از مهم ترین جرایم پولی و بانکی، جرم پولشویی است. زیرا جرایم ذکر شده با پول دارای ارتباط مستقیم هستند و هر دو از جمله جرایم اقتصادی می باشند. پول های کثیف شامل موارد ذیل است:

 • عواید ناشی از جرم اعم از عواید حاصل از قاچاق کالا.
 • قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان.
 • تروریسم، اختلاس، فساد اداری.
 • و هرگونه رفتار مجرمانه درآمدزا دیگر.
سایر مقالات  تأثیر رضایت شاکی در جرایم
ارتباط جرایم پولی و بانکی با جرم اختلاس و کلاهبرداری
براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،. کلاهبردار محسوب می شود.

مجازات جرم پولشویی

مجازات جرم پولشویی در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است.

 • رد مال به صاحب اصلی مال.
 • مجازات حبس از یک تا هفت سال.
 • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

محکوم می شود.

پولی و بانکی

پولی و بانکی

جرم پولشویی کارکنان دولت

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه، نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده است یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی وقوای سه گانه، نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی

مجازات جرم پولشویی کارکنان دولت

(جرایم پولی و بانکی)

 • رد مال به صاحب اصلی مال.
 • مجازات حبس از دو تا ده سال.
 •  انفصال ابد از خدمات دولتی.
 •  پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است

محکوم می شود.

جرایم پولی و بانکی

پولی و بانکی

اختلاس

مهم ترین قوانینی که جرم پولی و بانکی با آن در ارتباط است، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

 • عبارت است از تصاحبِ همراه با بد اندیشی نسبت به اموال دولتی یا اموال شخصی نزد دولت توسط مستخدم دولتی، که به حکم وظیفه اموال در اختیار او بوده، به نفع خود یا دیگری.
موضوع جرم اختلاس در قانون
(جرایم پولی و بانکی)
 • اموال دولتی یا اموال اشخاص خصوصی که نزد دولت باشند.
 • اموال اشخاصی که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است.
تعریف اموال دولتی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره: 6166/7

تاریخ: 15/9/1373

 • اموال دولتی اموالی است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده است و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای نگهبان، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی است.
ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید جرم اختلاس صورت گرفته است و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

سایر مقالات  بررسی جرم و مجازات چک بلامحل از منظر قانون

جرایم پولی و بانکی

مجازات اختلاس

 • در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به مجازات شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت.
 • اگر مبلغ اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد به مجازات دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

مصادیق جرایم پولی و بانکی

 • تقلب در داد و ستد های بورس.
 • توزیع غیر قانونی ارز در صرافی ها بدون اخذ مجوز قانونی.
 • خرید و فروش ارزهای غیر دولتی در بازار آزاد بدون کسب مجوز قانونی از بانک مرکزی.
 • دریافت وام های عظیم از بانک ها با استفاده از سند مجعول.
 • تأسیس نمودن بانک، مؤسسات اعتباری در داخل کشور بدون اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی.

قوانین مربوط به جرایم پولی و بانکی

 • مبارزه با پولشویی.
 • تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
 • مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
 • عملیات بانکی بدون بهره.
 • مبارزه با قاچاق ارز.
 • تحصیل مال نامشروع.
 • اخلال در نظام پولی و بانکی.
جرایم پولی و بانکی

پولی و بانکی

دادسرای جرایم پولی و بانکی

هر دادسرایی دارای حوزه تخصصی ویژه جرایم کیفری است. برای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی نیز دادسرای ویژه ای تاسیس شده است که در این زمینه فعالیت می کند. دادسرای ویژه ای در تهران به جهت رسیدگی به این جرایم وجود دارد. دادسرای ویژه جهت رسیدگی به جرایم پولی و بانکی به دستور رئیس قوه ی قضاییه در خیابان فاطمی تهران افتتاح شده است.

مشاوره حقوقی : 09020038664

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.