وکیل

وکیل کیفری در دعاوی ویژه کیفری که عموما در دادسراهای ویژه هم رسیدگی می کردند با تجربه پرونده های مطروحه در آن مجتمع ها سلیقه قضایی و نحوه رسیدگی آنان را به مرور زمان بدست آورده است. وکیل دعاوی کیفری در تهران به خوبی به قدرت بازپرس در بازداشت موقت و صدور قرارهای تامین کیفری آشنا است. ضمنا با توجه به کثرت پرونده و مشاوره با دیگر همکاران و وکلای کیفری چگونگی رسیدگی قضات دادسرا های مختلف را می شناسد.

بهترین وکیل مواد مخدر فردی است که در کلیه قوانین مبارزه با جرایم مواد مخدر مانند قوانین مربوط به مجازات حمل و نقل، قاچاق و مصرف مواد مخدر، در زمینه رسیدگی و یافتن راه حل موثر، تجربه بالایی داشته باشد تا از متهمان چنین جرایمی دفاع کند. و در نهایت این انتخاب شماست که بتوانید از دانش یک وکیل مجرب و متخصص بهره مند شوید زیرا با اعطای وکالت به وکیل متخصص نقش مهمی در سرنوشت پرونده کیفری خود یا اطرافیان خود دارید. اما اگر موفق به گرفتن وکیل نشدید می توانید با بهترین وکیل مواد مخدر در تهران برای تهیه لایحه دفاعیه برای انواع اتهامات مربوط به مواد مخدر مانند خرید و فروش، واردات، صادرات و ساخت و توزیع آنها صحبت کنید.