امور زندانیان

امور زندانیان زندانی کیست

امور زندانیان

بخشی از دپارتمان گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد.

 • زندانی کیست؟
 • از چه حقوقی برخوردار است؟
 • یک زندانی که در زندان است چگونه می تواند از خدمات قضایی و حقوقی برخوردار شود؟
 • چطور می تواند یک زندانی تقاضای مرخصی نمایند؟

اینها و صدها سوال دیگر پرسش هایی است که اغلب زندانیان و بستگان آنها برایشان مطرح می شود.

امور زندانیان همواره مورد توجه گروه وکلای ژیوار بوده و در این بخش از کارشناسان متخصص بهره می برد.

زندانی کیست؟

در قانون به افرادی که در زندان یا حبس بدلیل انجام یک جرم خواسته یا ناخواسته دوران محکومیت خود را سپری می نمایند، زندانی گفته می شود.

مجازات قانونی و دوران محکومیت از سوی قاضی و به صورت حکم صادر می شود. یک زندانی از نظر فیزیکی محدود و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند.

تعریف زندان و بازداشتگاه در قانون جمهوری اسلامی ایران

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰) در تعریف زندان آمده‌است:

زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌است با معرفی مقامات قضایی اصلح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند.

در همین آیین‌نامه بازداشتگاه اینگونه تعریف شده‌است:

بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.

ممنوعیت حبس زیر ۳ ماه

طبق رأی دیوان عالی کشور بایست برای مجازات‌های با حبس کمتر از ۳ ماه مجازات جایگزین در نظر گرفته شود.

با هر شرایطی مجازات زیر ۳ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیرعمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.

اگر زندانی هستید و درخواست مرخصی یا آزادی مشروط دارید.

اگر برای زندانی خود تقاضای تخفیف مجازات دارید.

اگر تمایل به استفاده از فرصت های عفو و بخشودگی دارید.

بهتر است از وکلای باسابقه در امور کیفری کمک بگیرید.

کلیه امور مربوط به دادیاران ناظر به زندان و دایره اجرای احکام کیفری و کمیسیون های ذی ربط در تخصص این واحد می باشد.

 • تعامل با کمیسیون عفو و بخشودگی
 • درخواست تخفیف مجازات شامل تبدیل ،تعلیق،کاهش مجازات
 • تهیه دلایل و مدارک معتبر مبنی برحسن شهرت و سابقه متهم
 • تامین ادله مبنی بر اظهارندامت زندانی
 • درخواست و تمدید مرخصی
 • تمهیدات لازم برای استفاده از آزادی مشروط
 • اخذ موافقت رای باز