کلاهبرداری

رد مال

رد مال در جرم کلاهبرداری چیست؟

رد مال در جرم کلاهبرداری به چه معناست؟ سرنوشت اموال از دست رفته بزه دیده چه خواهد شد؟ اموال از دست رفته بزه دیده چه زمانی به وی بازگردانده خواهد شد؟ اگر بزه دیده ادعای بیشتری نسبت به اموال از دست رفته داشته باشد، متهم باید چه مراحلی را طی نماید؟ در جرم کلاهبرداری به جهت بازگرداندن مال برده شده از سوی مجرم، بزه دیده جه اقدامی باید انجام دهد؟ ... ادامه مطلب