اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان

وکالت و أخذ وکیل زمانی معنا پیدا می نماید که:

  • دعوایی، مناقشه ای و یا بزه و جرمی تحقق یافته باشد.
  • یا قراردادی در شرف تنظیم باشد.
  • و یا مشاوره و ارزیابی موضوعی برای دفاع یا طرح شکایت و دعوی ضرورت داشته باشد.

محل و موقعیت جغرافیایی که نیاز به وکیل می‌باشد، می تواند همه نقاط ایران را فراگیرد و یا حتی خارج از کشور را نیز شامل گردد.
از این رو، در حرفه وکالت، مشاوره حقوقی و میانجیگری و حتی داوری، قانون گذار از حیث جغرافیایی محدودیتی برای وکیل در نظر نگرفته است؛ یعنی وکیل و مشاور حقوقی می تواند در هر کجای ایران وکالت نماید و درهر کجای جهان مشاوره حقوقی دهد و یا در مقام رایزن حقوقی همراه شما باشد و در تنازعات و اختلافات میانجیگری نماید.

قطعا وجود یک رایزن حقوقی می تواند در کاهش ریسک، برتری مذاکره و چانه زنی تأثیر چشمگیری داشته باشد. بنابراین و با توجه به شرح فوق، اعزام وکیل ضرورت پیدا می نماید.

گروه وکلای کیفری ژیوار

هر چند تمرکز فعالیت آن در تهران است اما می تواند تحت نظارت و کنترل کیفی و فنی، وکیل متخصص آن رشته را برای پرونده مربوطه با در نظر گرفتن نیاز شما اعزام و معرفی نماید.
فراموش نکنید، این گروه حقوقی صرفا و انحصارا در امور کیفری:

  • قبول وکالت
  • مشاوره حقوقی
  • و میانجیگری می نماید.
Rate this page