امور زندانیان

معمولا خدمات پس از وجود نیاز و با انگیزه رفع نیاز ایجاد می شوند. متأسفانه ‌آمار افزایش زندانیان؛ ‌توجه ما را به تلاش در جهت کاهش این معضل می نماید. در این دپارتمان در واقع خدمات مرتبط با زندانیان انجام می گردد. این خدمات توسط وکلای گروه و کارشناسان حقوقی و بعضا داوطلبان خیر انجام می گردد.

این خدمات شامل موارد ذیل می گردد:

 • تلاش در جهت رفع موانع موجود برای برخورداری زندانی از حقوق بشر و آزادی های مدنی
 • زمینه سازی برای ملاقات حضوری خانواده زندانی
 • درخواست مرخصی و جلب موتفقت کمیسیون اعطای مرخصی
 • تمهیدات لازم برای استفاده از آزادی مشروط
 • مطرح کردن پرونده زندانی در کمیسیونهای عفو و بخشیدگی
 • تلاش در کاهش و تبدیل میزان مجازات تعزیری
 • تعامل با ستاد دیه و تأمین نیازهای خانواده زندانیان
 • مذاکره با شاکی و میانجی گری با هدف سازش و أخذ رضایت شاکی

امور زندانیان و مرخصی

گروه وکلای کیفری ژیوار

بخشی از دپارتمان گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد.

 • زندانی کیست؟
 • از چه حقوقی برخوردار است؟
 • یک زندانی که در زندان است چگونه می تواند از خدمات قضایی و حقوقی برخوردار شود؟
 • چطور می تواند یک زندانی تقاضای مرخصی نمایند؟

اینها و صدها سوال دیگر پرسش هایی است که اغلب زندانیان و بستگان آنها برایشان مطرح می شود. امورزندانیان همواره مورد توجه گروه وکلای ژیوار بوده و در این بخش از کارشناسان متخصص بهره می برد.

زندانی کیست؟

در قانون به افرادی که در زندان یا حبس بدلیل انجام یک جرم خواسته یا ناخواسته دوران محکومیت خود را سپری می نمایند، زندانی گفته می شود. مجازات قانونی و دوران محکومیت از سوی قاضی و به صورت حکم صادر می شود. یک زندانی از نظر فیزیکی محدود و معمولاً از آزادی‌ های شخصی محروم می‌ شوند.

تعریف زندان و بازداشتگاه در قانون جمهوری اسلامی ایران

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب 1384/09/20) در تعریف زندان آمده‌ است:

زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده‌ است با معرفی مقامات قضایی اصلح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌ طور دایم به منظور تحمل کیفری، با هدف حرفه‌ آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌ شوند.

در همین آیین‌ نامه بازداشتگاه اینگونه تعریف شده‌ است: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌ شوند.

ممنوعیت حبس زیر 3 ماه

طبق رأی دیوان عالی کشور بایست برای مجازات‌های با حبس کمتر از 3 ماه مجازات جایگزین در نظر گرفته شود. با هر شرایطی مجازات زیر ۳ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیر عمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.

 • اگر زندانی هستید و درخواست مرخصی یا آزادی مشروط دارید.
 • اگر برای زندانی خود تقاضای تخفیف مجازات دارید.
 • اگر تمایل به استفاده از فرصت های عفو و بخشودگی دارید.

کلیه امور مربوط به دادیاران ناظر به زندان و دایره اجرای احکام کیفری و کمیسیون های ذی ربط در تخصص این واحد می باشد.

 • تعامل با کمیسیون عفو و بخشودگی
 • درخواست تخفیف مجازات شامل تبدیل، تعلیق، کاهش مجازات
 • تهیه دلایل و مدارک معتبر مبنی برحسن شهرت و سابقه متهم
 • تامین ادله مبنی بر اظهارندامت زندانی
 • درخواست و تمدید مرخصی
 • تمهیدات لازم برای استفاده از آزادی مشروط
 • اخذ موافقت رای باز