تامین و معرفی وثیقه

در این بخش به پاسخ سوالات زیر پرداخته می شود:

 • تامین و معرفی وثیقه چیست؟
 • شرایط تأمین و معرفی وثیقه چگونه است؟
 • میزان قرار وثیقه به چه عواملی بستگی دارد؟

چگونگی تامین و معرفی وثیقه

تامین و معرفی وثیقه به جهت حضور متهم در شرایط لازم، عدم فرار و پنهان شدن متهم و به جهتی پشتوانه زیان دیده است. بازپرس پرونده در دادسرا قرار تأمین وثیقه را پس از سپری شدن تحقیقات اولیه و وجود ادله لازم صادر می کند. تأمین یا قرار وثیقه یک وجه مالی یا مال غیر منقولی است که به ازاء آزادی فرد بازداشت شده در نزد دادگاه به امانت میماند.

به عبارتی تأمین وثیقه، تضمینی برای حضور به موقع متهم در جلسات دادگاه است. متهم یا مجرم میتواند ضمن تأمین و معرفی وثیقه پیش از حکم قطعی بیرون از زندان به سر برد. پس از تشکیل جلسات دادگاه اگر متهم، مجرم شناخته شد و نتوانست بی گناهی خود را به مرحله اثبات رساند به زندان خواهد رفت. پس از تأمین وثیقه به واسطه ی متهم که میتواند توسط خود یا شخص دیگر باشد، وی در جلسات دادگاه حضور یافته و دفاعیات لازم از خود را انجام میدهد.

میزان قرار وثیقه

میزان قرار وثیقه به عواملی همچون نوع جرم و تأثیر پرونده بستگی دارد. نوع وثیقه بنا بر جرم صورت گرفته توسط مقام قضایی که به پرونده رسیدگی می کند، تعیین می شود. هدف از تأمین قرار وثیقه و معرفی آن توسط متهم حفظ حقوق بزه دیده و عدم فراری شدن وی است. متهم می تواند در صورت معرفی وثیقه گذار یا کفیل پیش از اتمام جلسات دادرسی در بیرون از زندان به سر برد. پس از خاتمه دادرسی و مجرم شناخته شدن وی، به زندان فرستاده خواهد شد.

میزان قرار وثیقه

رأی وحدت رویه

 • شماره رأی: 679
 • تاریخ رأی: 1384/5/18
 • خلاصه رأی: مطابق با قانون آیین دادرسی زمانی که متهم وثیقه گذاشته باشد وحضور او به جهت ادامه  جلسات دادرسی لازم بوده باشد، بدون عذر موجه حاضر نشودبه دستور دادستان محترم وثیقه ضبط خواهد شد.

تامین و معرفی وثیقه یا سند که می تواند شامل:

تامین و معرفی وثیقه یا سند که می تواند شامل موارد زیر گردد:

 • سند مسکونی
 • سند املاک تجاری یا سند مغازه
 • سند اماکن اداری
 • سند مراکز صنعتی
 • سند کارخانه
 • سند کشاورزی 
 • سند باغی

باشد،یکی از دپارتمان های گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد. در دستگاه قضایی زمانی که اتهامی به شخصی وارد می شود، بازپرس پرونده معمولا دستور تحت نظر قرار گرفتن متهم یا متهمان را صادر می نماید. از آنجایی که پروسه تکمیل پرونده و تحقیقات مستلزم زمان است، به جهت آنکه شخص متهم به زندان نرود برای وی قرار صادر می نماید. این قرار به نسبت اتهام وارده می تواند از کمترین میزان ارزش کارشناسی تا املاک با ارزش کارشناسی بالا، باشد.

خدمات این بخش به شرح زیر است:

 • جستجو، تهیه و معرفی وثیقه
 • نظارت بر پروسه ایداع وثیقه از معرفی ،کارشناسی، بازداشت و امضاء قرار قبولی وثیقه
 • تنظیم قرارداد وثیقه یا تعهدنامه با رعایت منافع طرفین
 • اخذ تعهدات، تضامین و وجه التزام با حفظ حقوق طرفین
 • قبول داوری، حکمیت و میانجیگری در قرارداد
Rate this page