قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟ آنچه باید بدانید !


قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟ آنچه باید بدانید ! در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که یک قرار کیفری است در صورت وجود شرایط توسط مقام قضایی صادر می شود. قرار وثیقه بر اساس ماده 217  قانون آیین دادرسی کیفری یک قرار تامینی کیفری است که در صورت وجود شرایط مقرر توسط مقام قضایی در دادسرا یا دادگاه صادر می شود. این قرار برای تضمین حضور متهم در دادگاه و تضمین جبران خسارت های مالی شاکی خصوصی و زیان دیده از وقوع جرم مقرر شده است. ضمانت نامه بر اساس ماده مذکور می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول باشد که متهم از میان این سه نوع وثیقه مخیر به انتخاب است.

قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟

 قرار رهن اجاره سند همانطور که گفتیم یک قرار تامینی کیفری است که در مواردی صادر می شود که جرم سنگینی توسط متهم ارتکاب پیدا کرده که زیان و خسارت بالایی به شاکی وارد نموده است و علاوه بر این احتمال مجرم بودن شخص متهم و اثبات اتهام او در فرایند دادرسی بسیار بالاست. در این شرایط بازپرس اقدام به صدور قرار رهن اجاره سند می کند تا حضور متهم در فرایند دادرسی و همچنین پرداخت خسارت زیادن دیده از ارتکاب جرم تضمین شود.

مقالات مرتبط  اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت

موارد صدور قرار ضمانت بر خلاف قرار بازداشت موقت به طور مشخص در قانون تعیین نشده و در این رابطه بیشتر رویه قضایی ملاک عمل است و رویه قضایی نیز همانطور که گفتیم قرار وثیقه را مختص مواردی می داند که جرم سنگینی ارتکاب پیدا کرده است. در مواردی که جرم سبک تری ارتکاب پیدا کرده، مقام قضایی از قرارهای تامینی دیگر مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده و یا قرار کفالت استفاده می کند. البته بر اساس ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم بخواهد به جای کفیل، وثیقه تودیع کند مقام قضایی مکلف به قبول آن و تبدیل قرار به قرار رهن است.

مشاوره اجاره سند

نمونه متن درخواست رفع توقیف وثیقه

نمونه متن درخواست رفع توقیف رهن اجاره سند بدین شرح است:

ریاست محترم شعبه …………

سلام علیکم

 احتراما اینجانب ………… فرزند ………… که در تاریخ ………… جهت آزادی آقای/ خانم ………… موضوع کلاسه پرونده ………… اقدام به توثیق شش دانگ پلاک ثبتی به شماره ………… نموده ام. با عنایت به مرتفع شدن جهات توقیف، استنادا به ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی کیفری و به واسطه درخواست فوق، رسیدگی و رفع توقیف از پلاک ثبتی مار الذکر از محضر دادگاه تحت استدعاست.

مقالات مرتبط  سند وثیقه ⚖ تحت نظارت وکیل دادگستری

نمونه متن درخواست رفع توقیف وثیقه

اعتراض به قرار وثیقه چگونه انجام می شود؟

اولین پرسشی که بعد از صدور قرار وثیقه برای متهم ایجاد می شود این است که آیا می تواند نسبت به صدور قرار اعتراض کند یا خیر؟ پاسخ این است که اعتراض به قرار رهن اجاره سند امکان پذیر است اما این اعتراض تنها بعد از آن که ضمانتنامه تودیع شده ضبط و توقیف شود می تواند انجام شود. در ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و موارد اعتراض به قرار رهن ذکر شده. این ماده بیان می دارد:

ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری در سایت ویکی حقوق چنان نقل کرده: متهم، کفیل و ضمانتگذار می‌توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض کنند.

متهم، کفیل و وثیقه‏ گذار می‌ توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف) هرگاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

مقالات مرتبط  اجاره وثیقه برای زندانی در تبریز فوری بدون پیش پرداخت

پ) هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.

ت) هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏ اند.

ث) هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

دادگاه کیفری دو در تمام موارد بالا به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی عمل می کند و رای آن قطعی است.

ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری در سایت ویکی حقوق: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌ شود: الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

رای دادگاه بدوی برای وثیقه

امید بر این است که با به اتمام رسیدن این محتوا توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در باب سوال شما در باب قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟ پاسخ دهیم. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در باب سند اجاره ای می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *