مطالبه خسارت تصادف رانندگی

مطالبه خسارت تصادف رانندگی

در خصوص مطالبه خسارت تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول خسارت وارده به خودروی مقابل است که در این محتوا قابل بررسی توسط وکیل تصادفات است. دو روش برای دریافت مطالبه خسارت در این حوادث وجود دارد که به آنها پرداخته شده است اما پیشنهاد می­ شود که برای کسب اطلاعات دقیق­تر به گروه وکلای کیفری ژیوار مراجعه کنید تا به نحو مناسب در کمترین زمان ممکن مشاوره­ های لازم را بگیرید و در صورت نیاز بهترین وکیل برای همراهی شما انتخاب شود.

روش های مطالبه خسارت تصادف رانندگی

مطالبه خسارت تصادف رانندگی به دو روش امکان‌ پذیر است:

 1. از طریق شرکت بیمه

در صورتی که خودرو مقصر دارای بیمه شخص ثالث معتبر باشد، زیان‌ دیده می‌ تواند از طریق شرکت بیمه، خسارت خود را مطالبه کند. برای این کار، زیان‌ دیده باید مدارک زیر را به شرکت بیمه ارائه دهد:

 • فرم درخواست خسارت
 • اصل بیمه‌ نامه شخص ثالث
 • کروکی تصادف
 • گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی
 • نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • مدارک هویتی و مالکیت خودرو

پس از بررسی مدارک توسط شرکت بیمه، در صورتی که خسارت وارده به خودرو زیان‌ دیده، ناشی از تصادف باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت را به زیان‌ دیده پرداخت کند.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل تصادفات متخصص

 1. از طریق دادگاه

در صورتی که خودرو مقصر دارای بیمه شخص ثالث نباشد یا شرکت بیمه از پرداخت خسارت خودداری کند، زیان‌ دیده می‌ تواند برای دریافت مطالبه خسارت تصادف رانندگی از طریق دادگاه، خسارت خود را مطالبه کند. برای این کار، زیان‌ دیده باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد و مدارک زیر را به دادگاه ارائه کند:

 • دادخواست مطالبه خسارت
 • اصل بیمه‌ نامه شخص ثالث (در صورتی که خودرو مقصر دارای بیمه شخص ثالث باشد.)
 • کروکی تصادف
 • گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی
 • نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • مدارک هویتی و مالکیت خودرو

مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگی

پیام: در تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.

تقل شده در سایت سامانه ملی آرای قضایی

دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می‌ کند. در اسرع وقت پس از وقوع تصادف، اقدام به جمع‌ آوری مدارک و مستندات کنید تا مطالبه خسارت تصادف رانندگی به سهولت بیشتر انجام گیرد. از یک وکیل متخصص در امور حقوقی کمک بگیرید. در صورت عدم رضایت از رأی دادگاه، می‌ توانید از طریق فرجام‌ خواهی، رأی دادگاه را در دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار دهید.

مقالات مرتبط  شکایت از شرکت های بیمه شخص ثالث

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تصادف رانندگی

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]

خواسته: مطالبه خسارت ناشی از تصادف

دلایل و جهات درخواست:

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ [تاریخ تصادف] در ساعت [ساعت تصادف] در [محل وقوع تصادف] با خودروی [شماره پلاک خودروی خواهان] با خودروی [شماره پلاک خودروی خوانده] تصادف نمودم. علت تصادف [علت تصادف] بوده است.

در این تصادف، خودروی اینجانب دچار [میزان خسارت وارد شده به خودروی خواهان] خسارت گردید. همچنین، اینجانب نیز دچار [میزان خسارت وارد شده به شخص خواهان] خسارت شدم.

با توجه به مراتب فوق، بدینوسیله از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به اینجانب به شرح ذیل را دارم:

هزینه های تعمیر خودرو: مبلغ [مبلغ هزینه های تعمیر خودرو]

هزینه های درمان: مبلغ [مبلغ هزینه های درمان]

خسارت از دست رفته: مبلغ [مبلغ خسارت از دست رفته]

خسارت معنوی: مبلغ [مبلغ خسارت معنوی]

ضمناً، مدارک زیر به پیوست ارائه می گردد:

 • کروکی پلیس
 • گزارش خسارت از تعمیرگاه
 • گواهی پزشکی
 • شهادت شهود

با تجدید احترام

[نام و نام خانوادگی خواهان]

[امضای خواهان]

[تاریخ]

نکاتی در خصوص تنظیم دادخواست مطالبه خسارت تصادف رانندگی

 • در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده ذکر شود.
 • در دادخواست باید دلایل و جهات درخواست مطالبه خسارت به طور کامل توضیح داده شود.
 • در دادخواست باید مستندات و مدارک مربوط به خسارت وارد شده ارائه شود.
 • در دادخواست باید خواسته به طور صریح و روشن بیان شود.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف:

نمونه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم

مطالبه خسارت تصادف رانندگی، گرفتن خسارت تصادف از مقصر

گرفتن خسارت تصادف از مقصر در ماده 42 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 به شرح زیر بیان شده است:

«در حوادث رانندگی که منجر به خسارت بدنی یا مالی می‌ شود، بیمه‌ گر متعهد است پس از دریافت گزارش رسمی مرجع انتظامی یا قضائی حسب مورد، بدون اخذ هرگونه وجه از زیان‌ دیده یا قائم‌ مقام قانونی وی، خسارت وارد شده به شخص ثالث را پرداخت کند.»

این ماده قانونی بیان می کند که بیمه شخص ثالث موظف است پس از دریافت گزارش رسمی مرجع انتظامی یا قضائی، خسارت وارد شده به شخص ثالث را بدون اخذ هیچ وجهی از زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، پرداخت کند.

آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث مصوب  1396/04/04 هيات وزیران نقل شده در سایت سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

مراحل گرفتن خسارت تصادف

در صورت وقوع تصادف رانندگی، اگر راننده مقصر مشخص باشد، خسارت وارد شده به شخص یا اموال غیرمنقول از سوی راننده مقصر جبران می شود. مراحل مطالبه خسارت تصادف رانندگی به شرح زیر است:

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل تصادفات در کرج در سال ⚖ [1402]

اقدام اولیه:در اولین اقدام، باید صحنه تصادف را ترک نکنید و با پلیس 110 تماس بگیرید. پلیس در محل حاضر شده و نسبت به تشکیل پرونده و تهیه کروکی اقدام می کند. کروکی پلیس سندی رسمی است که در آن مشخصات خودروها، راننده ها، و میزان خسارت وارد شده ثبت می شود.

ماده 20 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌ شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف. انحلال شخص حقوقی

ب. مصادره کل اموال

پ. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌ طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال

ت. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال

ث. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت 5 سال

ج. جزای نقدی

چ. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌ کنند، اعمال نمی‌ شود.

تعیین تکلیف بیمه

اگر هر یک از خودروها دارای بیمه شخص ثالث باشد، باید خسارت وارد شده از سوی بیمه پرداخت شود. برای مطالبه خسارت تصادف رانندگی باید مدارک زیر را به بیمه ارائه دهید:

 • کروکی پلیس
 • کارت خودرو
 • گواهینامه رانندگی
 • بیمه نامه شخص ثالث
 • گزارش خسارت از تعمیرگاه

ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 «بیمه‌ گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت مدارک کامل از بیمه‌ گزار، خسارت واردشده به شخص ثالث را پرداخت نماید.»

درخواست خسارت از راننده مقصر

اگر خودروی مقصر دارای بیمه شخص ثالث نباشد، یا خسارت وارد شده بیش از سقف بیمه باشد، باید خسارت از راننده مقصر مطالبه شود. برای این کار باید مدارک زیر را به راننده مقصر ارائه دهید:

 • کروکی پلیس
 • کارت خودرو
 • گواهینامه رانندگی
 • گزارش خسارت از تعمیرگاه

شکایت به دادگاه

در جریان مطالبه خسارت تصادف رانندگی اگر راننده مقصر از پرداخت خسارت خودداری کند، باید به دادگاه شکایت کنید. برای این کار باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهید و مدارک زیر را به دادگاه ارائه دهید:

 • کروکی پلیس
 • کارت خودرو
 • گواهینامه رانندگی
 • گزارش خسارت از تعمیرگاه
 • شهادت شهود

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تصادف رانندگی با جلب نظر کارشناس

خواهان: [نام و نام خانوادگی خواهان]

خوانده: [نام و نام خانوادگی خوانده]

وکیل یا نماینده قانونی خواهان: [نام و نام خانوادگی وکیل یا نماینده قانونی خواهان]

خواسته: مطالبه خسارت تصادف با جلب نظر کارشناس

شرح دادخواست:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به استناد مدارک و مستندات ضمیمه، به عنوان خواهان دعوی حاضر، به طرفیت [نام و نام خانوادگی خوانده] به عنوان خوانده دعوی، به عرض می‌رساند:

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل تصادفات در مشهد در سال ⚖ در سال [1402]

در تاریخ [تاریخ تصادف]، در ساعت [ساعت تصادف]، در [محل تصادف]، خودروی خواهان به شماره انتظامی [شماره انتظامی خودروی خواهان] با خودروی خوانده به شماره انتظامی [شماره انتظامی خودروی خوانده] به علت [علت تصادف] با یکدیگر تصادف نمودند.

در این تصادف، خودروی خواهان دچار خسارت گردیده است. میزان خسارت وارده به خودروی خواهان به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری [نام و نام خانوادگی کارشناس] به شماره [شماره نظریه کارشناس] مبلغ [مبلغ خسارت] ریال تعیین گردیده است و بدین ترتیب مطالبه خسارت تصادف رانندگی درخواست می­شود.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ [مبلغ خسارت] ریال به عنوان خسارت وارده به خودروی خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را دارم.

ضمناً، سوابق بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی خواهان به پیوست تقدیم می‌گردد.

محل امضاء و مهر وکیل یا نماینده قانونی خواهان

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تصادف رانندگی با جلب نظر کارشناس

سقف خسارت مالی در تصادفات

سقف خسارت مالی در تصادفات در سال 1402 به شرح زیر است:

 • حداقل: 300.000.000 ریال (معادل 30.000.000 تومان)
 • حداکثر: 6.000.000.000 ریال (معادل 600.000.000 تومان)

این سقف برای تصادفاتی که با کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می‌ گیرد، اعمال می‌ شود. در تصادفاتی که بدون کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی صورت می‌ گیرد، سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث، 300.000.000 ریال (معادل 30.000.000 تومان) است.

رانندگان می‌ توانند با افزایش سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث خود، از پرداخت مابقی خسارت در صورت وقوع تصادف، معاف شوند. برای افزایش سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث، باید هنگام خرید بیمه‌ نامه، سقف مورد نظر را به شرکت بیمه اعلام کنید. در ادامه، توضیحات بیشتری در مورد سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث ارائه می‌ شود.

نحوه محاسبه سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث

سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث، بر اساس نرخ دیه در ماه‌ های حرام تعیین می‌ شود. در سال 1402، نرخ دیه در ماه‌های حرام، 6.400.000.000 ریال (معادل 640.000.000 تومان) است.

بنابراین، حداقل سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث، معادل 2.5% نرخ دیه در ماه‌ های حرام است که برابر با 160.000.000ریال (معادل 160.000.000 تومان) می‌ شود.

حداکثر سقف خسارت مالی بیمه شخص ثالث، معادل 50%  نرخ دیه در ماه‌ های حرام است که برابر با 3.200.000.000ریال (معادل 320.000.000 تومان) است.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

مطالبه خسارت تصادف رانندگی، سقف خسارت جانی در تصادفات چقدر است؟

سقف خسارت جانی در تصادفات در سال 1402 به شرح زیر است:

 • در ماه‌ های عادی: 900 میلیون تومان
 • در ماه‌ های حرام: 1 میلیارد و 200 میلیون تومان

نمونه دادخواستی در این زمینه هم در دسترس قرار داده­ ایم و البته پیشنهاد می کنیم برای دریافت اطلاعات کامل­ تر به وکیل تصادفات جرحی در گروه وکلای کیفری ژیوار مراجعه کنید تا در اسرع وقت مشاوره ­حقوقی تصادفات لازم در همین باب و اجاره سند برای زندانی جرایم تصادفات را دریافت کنید.

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.