مطالعات جرم شناسی

مطالعات جرم شناسی

جرم شناسی و حقوق جزا

همانطور که عنایت دارید جرم شناسی و حقوق جزا امری تماما مبتنی بر تحقیق، مطالعات جامع علوم مرتبط و پژوهشهای کاربردی و عملیاتی است.
نباید فراموش کرد که دانش بشری روز به روز در حال رشد و ارتقاء از حیث کمی و کیفی است. این دانش در بعضی از علوم جلوتر از وضع کنونی خواهد بود و در بعضی از علوم حاصل وضع کنونی است.

جهت مشاوره یا اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

از اینرو، جرائم نیز پیچیده تر می شوند و شکل عوض می کنند و نو می شوند. نمی توان بسادگی همه چیز را جرم تلقی کرد و در عناوین کلی جرائم قرار داد. نباید از اصول و قوائد مورد پذیرش و اتفاق همه حقوقدانان گذشت.

مثلاً قائده تفسیرمضیق به نفع متهم آیا اجازه تسری هر جرمی را به عناوین کلی جرائم می دهد؟

جرم شناسی

جرم شناسی

آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است این است که مطالعات جرم شناسی به جوامع امکان پیش بینی و قدرت پیشگیری از بزه و ناهنجاری می دهد و دولتها را برای چالشهای پیش رو آماده و مهیا می کند.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram

راهکارهای برون رفت از بحران را نشان می دهد. اجازه انباشت جرم را نخواهد داد. اساسا نگرش متولیان و حکومت ها را نسبت به جرم تغییر می دهد و بعضاً اصلاح می نماید.
بسیاری از قوانین جامع و مانع نیستند. این نقص قوانین به ناپختگی و بی تجربگی قانون گذاران برمی گردد.

گروه وکلای کیفری ژیوار 

09020038664
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی