میانجی گری و حل و فصل اختلافات

Mediation and dispute resolution

میانجیگری و حل و فصل اختلافات | ژیوار

میانجی گری و حل و فصل اختلافات در پرونده های کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چنانچه می دانید پروسه طرح شکایت و دفاع در پرونده های کیفری طولانی خواهد بود. علت تراکم پرونده های ورودی به دادسرا است.

پس قبل از طرح شکایت کیفری و یا دفاع از اتهام انتسابی بهتر است از میانجیگری وکلای متخصص در امور کیفری بهره مند گردید.

فراموش نکنید که امروزه سیستم قضایی به غیر از اتهامات مطروحه از جانب دادستان ( مدعی العموم)، در دعاوی مبتنی بر شکایت شاکی خصوصی تمایلی برای تشکیل پرونده و تعقیب شهروندان ندارد.

خدمات این بخش: 

  • داوری و حکمیت
  • میانجی گری بین طرفین دعوا
  • مذاکره و تعامل بین طرفین
  • حل و فصل اختلافات و تنازعات
  • تنظیم سازشنامه و گزارش اصلاحی
مانجیگری و حل و فصل اختلافات

میانجیگری و حل و فصل اختلافات