وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت تهران، 09020038664؛  وکیل خیانت در امانت مشهد، وکیل خیانت در امانت قم، وکیل خیانت در امانت کرج

سند اجاره ای زندانی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
Trust_betrayal_lawyer

 

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت وکیلی است که در خصوص اثبات یا دفاع در پرونده های خیانت در امانت دارای تخصص وتبحر است. جرم خیانت درامانت چک یکی از موارد جرم کیفری است. جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرائم علیه اموال، سابقه طولانی داشته و به عنوان یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود.

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف خیانت در امانت
 • ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت
 • عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
 • قوانین خاص در مورد جرم خیانت در امانت
 • عنصر مادی جرم خیانت در امانت
 • رفتار مجرمانه
 • اثبات خیانت در امانت چک سفید امضا
 • خیانت در امانت چک حامل
 • خیانت در امانت پول
 • رد مال خیانت در امانت
وکیل خیانت در امانت ژیوار
و در ادامه 
 • خیانت در امانت اتومبیل
 • روش اثبات خیانت در امانت
 • راههای اثبات خیانت در امانت
 • جرم خیانت در امانت جرم آنی است
 • خیانت در امانت سفته چه زمانی محقق میشود؟
 • خیانت در امانت سفته تضمینی
 • دفاع از اتهام خیانت در امانت سفته
 • اثبات امانت بودن سفته
 • شکوائیه جرم خیانت در امانت
 • وکیل خیانت در امانت ژیوار

Trust betrayal lawyer 

تعریف خیانت در امانت

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده یا بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. خیانت در امانت عبارت است از استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد.

ارکان تشکیل‌ دهنده جرم خیانت درامانت

وکیل خیانت در امانت توضیح می دهد که ارکان تشکیل ‌دهنده جرم خیانت در امانت شامل موارد ذیل می باشد:

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

 وکیل متخصص خیانت در امانت در مورد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت بیان کرده است که اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام شود.

در خصوص جرم خیانت در امانت این اصل حاکم بوده و قانونگذار برای جرم انگاری این عنوان در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل:

 • سفته
 • چک
 • قبض و نظایر آن 

به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

سایر مقالات  اثبات جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

قوانین خاص در مورد جرم خیانت در امانت

 وکیل خیانت در امانت در مورد قوانین خاص این جرم توضیح داده است که در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

 • مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی
 • مواد ۳۴۹ ، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت
 • مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت
 • ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک
عنصر مادی جرم خیانت در امانت

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.

رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.

رفتار مجرمانه

برطبق  ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن می‌باشد که در ذیل توسط وکیل خیانت در امانت  توضیح داده شده است:

استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.

پرسش: جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی از مصادیق خیانت در امانت است یا کلاهبرداری؟

اتفاق‌نظر

با توجه به اینکه قانونگذار‌عنصر مادی جرم موضوع ماده مذکور را استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید جهت تحصیل نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری عنوان کرده است، بزه مزبور دارای عنوان مجرمانه مستقل و خاص تحت عنوان سوءاستفاده از ضعف نفس بوده و نمی‌توان آن را از مصادیق کلاهبرداری و خیانت در امانت تلقی کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قانون عنوان خاصی دارد و جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک جرم خاص است و ارتباطی با کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد در نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است.

سایر مقالات  تخفیف مجازات خیانت در امانت در چه شرایطی امکان پذیر است؟

تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر

پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست می‌آورد و اقدام به ایصال وجوه بر اساس آن از مردم می‌کند عنوان مجرمانه آن چیست؟

نظر اکثریت

هرکس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است جرم است. اقدام شخص، تحصیل مال نامشروع است که موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اقلیت

هرگاه کسی از سفید مهری که به طریق غیرقانونی به دست آورده سوء استفاده کرده و مطلب تعهدآوری در آن بنویسد و مبادرت به اخذ مال کند موضوع مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی است و علاوه بر آن چنانچه طرق به دست آوردن سند، غیرقانونی باشد (مثلاً سرقت) به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) و درصورتی‌که بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف در سند اقدام به وصول وجه از مردم کند عملش تحصیل مال نامشروع است و از مصادیق ماده (قسمت اخیر) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 نظر اکثریت منطبق با موازین قانونی است و مورد تأیید اعضای کمیسیون است.

سایر مقالات  جرم خیانت در امانت چیست؟

اثبات خیانت در امانت چک سفید امضا

وکیل خیانت در امانت اثبات خیانت در امانت چک سفید امضا را به شرح ذیل توضیح داده است:

در عملیات شکلی چک به وسیله امضا جرم خیانت در امانت اتفاق میفتد و صادرکننده چک برای امانت آن را به کار نمیگیرد.در بساری از موارد به وسیله رابطه قراردادی یا تعهدی چک توسط صادرکننده چک به طرف مقابل قرارداد یا تعهد واگذار میشود. در دادن چک امانی صاحب چک، چک را بابت امانت به شخص نمی دهد بلکه برای ایجاد اعتماد در طرف مقابل به وی چک را واگذار می کند.

ضمانت استرداد چک این است که معامله یا تعهد برطبق توافق طرفین انجام شود. در صورتیکه ماهیت چک امانی  باشد، امانت گذار باید هر زمان که بخواهد چک را مسترد کند. زیرا مالک چک است و ید امانی با درخواست امانت گذار ساقط میشود.

خیانت در امانت چک حامل

امین نمیتواند چک امانی را به دیگری واگذار کند و در صورت انجام این کار مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.برطبق ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک در صورتیکه نتواند امانی بودن چک را ثابت کند مجازات میشود. اگر امنی بودن چک ثابت شود صادرکننده چک مجازات نمیشود.زیرا برطبق قانون انتقال چک در این مورد اط طرف قانون حمایت نمیشود و از نظر مدنی ، مدیون نیست.

صدور چک وعده دار عملی توافقی بین طرفین است. برطبق توافق طرفین، دارنده چک  در موعد سررسید چک به بانک مراجعه می کند. همچنین دارنده چک میتواند در قبل از تاریخ سررسید چک به بانک رفته و با اخذ گواهی عدم پرداخت، برعلیه  صاحب چک در صدور چک وعده دار شکایت کند.شکایت در خصوص صدور چک وعده دار، جرم خیانت در امانت نیست.قانونگذار برطبق قانون صدور چک، این حق را به دارنده چک در طرح شکایت بابت صدور چک وعده دار داده است.

وکیل خیانت در امانت

بیان کرده است که برطبق ماده 3 قانون صدور چک الحاقی قابل وصول بودن چک در تاریخ درج شده در چک یا بعد از آن تاریخ می باشد. اگر طرفین در معامله یا قرارداد قبل از سررسید در مورد عدم وصول توافق کنند دارنده چک نمیتواند چک را وصول کند و جرم خیانت درامانت صورت نگرفته است. در صدور چک به تاریخ روزدر صورتیکه طرفین توافق کنند دارنده چک از تاریخ صدور چک آن را دریافت کنند اما برخلاف آن عمل کند جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی مربوط به چک هایی که امضا نشده است و به عنوان امانت سپرده شده اند صدق می کند. در صورتیکه چک از حالت امانی خارج شود امان گذار باید مبلغ چک را پرداخت کند و بعد از آن علیه امین شکایت مطرح کند.آن چیزی که به عنوان چک امانی در حکم و مرجع قضایی مورد استناد قرار می گیرد چک امانی نیست. آن چیزی که مورد استناد قرار می گیرد چک بلامحل امانی است.

خیانت در امانت پول

در ماده 607 قانون مدنی امانت یا ودیعه این گونه تعریف شده است که ودیعه عقدی است که برطبق آن  شخصی مال خود را به دیگری واگذار می کند که آن را به رایگان نگهداری کند.پول برای اینکه به صورت امانت واگذار شود باید مورد معامله مال باشد.ودیعه میتواند  عین معین، کلی در معین و عین کلی باشد. پول عین نیست  و نمیتواند به معین تبدیل شود.اگر شخصی پول را به امانت به دیگری بسپارد،شخص لازم نیست  خود پول را برگرداند . اما در عقد ودیعه امین باید عین را به شخص  برگرداند.

رد مال خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت  شرح داده است ،زمانیکه پولی به دیگری واگذار میشود، برطبق ماده 648 قانون مدنی به عنوان عقد قرض می باشد و ذمه وی  در مقابل دیگری است.و تعهد دارد که پول را در زمان تعیین شده به شخص برگرداند.اگر شخص پولی غیر از پولی که به شخص واگذار شده به صاحبش برگردانده شود ملزم نیست که حتما همان پول را برگرداند.

برطبق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه به وسیله شخص امین نگهداری میشود. استرداد در این ماده یعنی عین است. زمانیکه پول به شخصی برای نگهداری پرداخت میشود بر گردن شخ صاتس که هر زمان شخص مبلغ پول را خواست به وی پرداخت کند.برطبق ماده 619 قانون مدنی، امین باید عین مالی که به وی سپرده شده است را به شخص برگرداند.

خیانت در امانت اتومبیل

برطبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، واگذاری هر مال منقولی مانند اتومبیل به عنوان امانت به امین و عدم برگشت  آن به دلیل  تصاحب ، استعمال ، مفقودی ، اتلاف در صورت مطالبه  جرم  خیانت در امانت اتومبیل اتفاق میفتد. مثال در صورتی که اتومبیلی برای نگهداری به شخصی داده شود ولی شخص امین به جای نگهداری با آن مسافر کشی کند جرم  خیانت در امانت صورت گرفته است.ب رای اینکه خیانت در امانت در خصوص اتومبیل صورت گیرد باید اتومبیل به عنوان امانت به شخص واگذار شده باشد و با در خواست رد اتومبیل امین آن را به صاحبش برنگرداند و باعث ضرر به مالک لازم شود. هر چند که مرتکب منتفع نباشد .

روش اثبات خیانت در امانت

زمانی جرم خیانت در امانت مطرح میشود که مالی به شخص به عنوان امانت واگذار شود و امین آن را تصاحب، استعمال، تلف یا گم کند و به شخص برنگرداند .اگر مال مورد امانت موجود بود مالک باید  از طریق قانون و ارائه اظهارنامه مال خود را مطالبه کند. سندی که واگذاری مال به متهم را نشان می دهد مدرکی است که مالک بریا اثبات خیانت در امانت نیاز دارد. سند میتواند عقد عاریه، وکالت باشد و میتواند قیومیت و ولایت باشد.

راههای اثبات خیانت در امانت

شرایط واگذاری مال شامل موارد ذیل می باشد:

– واگذاری مال به امین : اگر شخص مالی را خود کسب کند، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است.در صورتیکه شخ صامین فوت کند و ورثه مال امانت را تصاحب یا تلف یا گم کنند امین جرم خیانت درامانت مرتکب نشده است.

-واگذاری به  یکی ازروشهای قانونی: مثلا درسرقت مطرح نیست.

-شرط رد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن .

 در صورتیکه شخص امین مال غصبی را به صاحب اصلی  آن برگرداند، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است.برای تحقق این جرم لازم نیست عقدی صورت گیرد.برای اثبات جرم خیانت در امانت باید سوء نیت مرتکب جرم در استعمال، تصاحب، تلف یا گم کردن مال امانی باید ثابت شود.در غیر این صورت شخص امین از نظر حقوقی ضامن و از نظرکیفری ضامن نیست.در صورتیکه تعدی و تفریط به دلیل سهل انگاری و اشتباه باشد امین مسئولیت کیفری ندارد.

جرم خیانت در امانت جرم آنی است.

خیانت در امانت جرم آنی است. برای اینکه خیانت درامانت اتفاق بیفتد باید در مورد مال مورد امانت استعمال، تصاحب، تلف و گم شدن اتفاق  بیفتد. تحقق آن نیاز به استمرار ندارد.تحقق این جرم فرع بر واگذاری مال به شخص امین است. در صورتیکه مال سرقتی توسط امین تصاحب شود، برطبق ماده 662 قانون مجازات اسلامی دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. تعلق مال به غیر یکی از ارکان جرم خیانت  در امانت است و در خصوص مال مشاع، هر شریک در هر جزء از مال مشاع مالک است مال غیر نیست و جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است. یکی از راههای اثبات این جرم این است که رابطه امانی بین امانت گذار و اکانتدار ثابت شود.سوء نیت عام یعنی ارتکاب عمل مادی فیزیکی جرم یعنی عمدی بودن تصاحب ، تلف، گم شدن و سوء نیت رسیدن به نتیجه اثبات شود.

خیانت در امانت سفته چه زمانی محقق میشود؟

برات سفته و چک به عنوان سند تجاری در قبال پول می باشند. از این اسناد تجاری در معاملات به عنوان ثمن معامله استفاده میشود.

در صورتیکه سند تجاری به عنوان امانت به شخصی واگذار شود حکم چیست؟

در صورتیکه شخص از اسناد تجاری مانند سفته به عنوان تضمین معامله استفاده کنند در دارنده سفته از آن استفاده دیگر کند جرم خیانت در امانت تحقق می یابد.

وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت سفته تضمینی

زمانیکه  سفته برای  تضمین داده شود، اصل این است که تعهدات کامل و صحیح انجام شوند. تا پس از انجام مورد تعهد، سفته ای که بعنوان تضمین نزد دارنده است به صادرکننده برگردانده شود. مثال شخص الف و شخص ب نسبت به خرید و فروش ماشین اقدام مینمایند. ب بعنوان خریدار از الف سفته تضمینی مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند دریافت میدارد. اعطای سفته تضمینی به عنوان پشتوانه انجام به موقع تعهد است. شخص ب قبل از زمان مقرر یا پس از انجام آن، از عودت سفته تضمینی به صاحبش خودداری نموده و آن را خرج نماید یا نسبت به وصول وجه آن اقدام کند.

در این مورد خیانت در امانت سفته صورت گرفته است.

دفاع از اتهام خیانت در امانت سفته

تمام صادرکنندگان اسناد تجاری مانند چک و سفته مدعی امانی بودن آن و وقوع جرم خیانت در امانت میشوند. اثبات وقوع جرم خیانت در امانت سفته امری دشوار است.

یکی از موارد مهم دفاعیات متهم این است که شاکی دارای چه ادله اثباتی بر مبنای امانی بودن سفته به محکمه ارائه کرده است؟

بهترین دفاع آن است که دربردارنده عدم اثبات ارکان جرم توسط شاکی باشد. بهترین کار آن است که کلیه دفاعیات خویش را در طی تنظیم لایحه دفاعیه اصولی و قانونی همراه با ضمایم مربوطه به مرجع قضایی ارائه شود.

اثبات امانت بودن سفته

زمانیکه سفته به عنوان امانت به دیگری واگذار شود باید در دادگاه ثابت شود. دادگاه به صرف ادعای خیانت در امانت سفته ترتیب اثر نداده و این امر باید نزد مرجع قضایی ثابت شود. انجام معاملات میان طرفین و انجام توافقات ایشان بصورت کتبی شکل گرفته و با شرح مفصل به رشته تحریر درمی آیند. در این مواقع استناد به قرارداد کتبی بسیار مفید و راه گشا است. در قرارداد کتبی در قالب شرط مرضی الطرفین و یکی از بندهای قرارداد قید شده است که سفته شماره فلان به صورت امانی به دیگری واگذار شده است. به استناد به شهادت شهود میتوان وقوع جرم خیانت در امانت سفته را ثابت کرد.

وکیل خیانت در امانت
شکوائیه جرم خیانت درامانت

شاکی     به نشانی      مشتکی عنه       به نشانی

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، مشتکی‌عنه به‌عنوان رانندۀ خودرو فوتون به شماره شهربانی …… س …… ایران …………….. متعلق به شرکت ………… وارد شرکت مذکور می‌شود و برای تسلیم و تحویل خودرو به مشارالیه رسیدی ممضی به امضاء مشتکی‌عنه از ایشان اخذ میشود.

 مشارالیه خودرو را در مورخ ………. تحویل می‌گیرد و از آن تاریخ شروع به کار با شرکت می‌نماید و تمام تولیدات شرکت (………..) را روزانه دو بار به مشتریانی که شرکت معرفی می‌کند تحویل می‌نماید و تا مورخ ……… اقدامات و فعالیت فی‌مابین مشتکی‌عنه و شرکت بدین سان استمرار پیدا می‌کند.

علی‌النهایه در مورخ ………… به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و ضرردهی شرکت به خاطر نبود سفارشات و همچنین گران شدن مواد اولیه تولید امکان فعالیت شرکت وجود نداشته به همین خاطر به مشارالیه اعلام می‌گردد خودرو را تحویل دهد مشارالیه به جای تحویل خودرو با بهانه‌های واهی سوار خودرو شده و از کارخانه شرکت خارج می‌شود و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر تحویل خودرو (مال امانی) حاضر به تحویل آن نمی‌شود و در حال حاضر هیچ نوع اطلاعی از مشتکی‌عنه و همچنین از خودرو در دسترس نیست.

علی هذا نظر به مراتب فوق  الذکر از محضر مقام محترم قضایی: اولاً: درخواست صدور دستور توقیف خودرو و تحویل آن به مالک مورد استدعاست.

امضای شاکی

وکیل خیانت در امانت ژیوار

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب أخذ و اعمال می نماید. بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند. متأسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود در راستای اخذ نتیجه، مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند. گروه وکلای کیفری ژیوار با توانایی و دانش حقوقی پس از بررسی پرونده می تواند با دانش و بینش خود از حقوق شما دفاع شایسته نماید.

شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل خیانت در امانت تهران، وکیل خیانت در امانت مشهد، وکیل خیانت در امانت قم، وکیل خیانت در امانت کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

[formidable id=1]

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.