از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم

 

جهت رزرو نوبت مشاوره

یا اعطای وکالت

با شماره 09101923725 تماس بگیرید.

مشاوره حضوری

هزینه مشاوره تخصصی مستقیم

با وکیل پایه یک دادگستری

به مدت 45 دقیقه 400 هزار تومان

شماره کارت بانک سرمایه بنام سید حسن ذوقی

6396-0712-1249-7820

مشاوره تلفنی

هزینه مشاوره تخصصی مستقیم

با وکیل پایه یک دادگستری

به مدت 25 دقیقه 150هزار تومان 

شماره کارت بانک سرمایه بنام سید حسن ذوقی

6396-0712-1249-7820

Rate this page