وکیل کلاهبرداری تهران

وکیل کلاهبرداری تهران

وکیل کلاهبرداری تهران ، 09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Tehran_fraud_lawyer

وکیل متخصص کلاهبرداری در تهران

زمانی که با جرایم کلاهبرداری مواجه شدید دو راهکار دارید. خودتان از پرونده کیفری بدون تسلط و آگاهی از قوانین ومقررات دفاع کنید یا از وکالت وکیل کلاهبرداری تهران که بر قوانین و مقررات جرایم کلاهبرداری تسلط  دارد بهره مند شوید.

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران،

وکیلی است که در خصوص جرایم کلاهبرداری و دفاع در این پرونده های قابل طرح در مراجع قضایی دارای تخصص و تسلط کامل بر قوانین ومقررات مربوطه می باشد. جرایم کلاهبرداری  یکی از مهمترین نوع جرایمی است که مرجع صالح رسیدگی به آن دادسرا و دادگاه کیفری است.

جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • کلاهبرداری
 • مصادیق جرم کلاهبرداری
 • تبانی برای بردن مال دیگری
 • انتقال مال غیر
 • معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود
 • دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع
 • تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع
 • دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران
 • انتشار اعلامیه‌ پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص
 • نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون
 • ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی
 • فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه
 • اثبات جرم کلاهبرداری
 • کلاهبردای ساده یا مشدد
 • انواع روش‌ های کلاهبرداری اینترنتی
 • فیشینگ (درگاه پرداخت اینترنتی جعلی)
 • فروشگاه اینترنتی تقلبی
 • اسکیمر (کارت بانکی جعلی)
 • کلاهبرداری با رسید جعلی بانک
 • سرقت اطلاعات با ویروس‌ها و آگهی تبلیغات
 • کلاهبرداری نیجریه ای
 • سرقت اطلاعات هویتی
 • برداشت غیرمجاز از حساب با رسید خودپرداز
 • سایت‌های شرط بندی مسابقات
 • مجازات کلاهبرداری
 • نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
 • رای وحدت رویه شماره ۵۹۴
 • نظریه مشورتی شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷  در مورد کلاهبرداری الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز بانکی یا ATM
 • وکیل کلاهبرداری تهران ژیوار
جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام

کلاهبرداری

کلاهبرداری از جرایم پیچیده است. زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شد، و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال است.

مصادیق جرم کلاهبرداری

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از:

 • تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث.
 • معرفی مال غیر به عرض مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.
 • تقاضای ثبت ملک توسط امین.
 • اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.
 • تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.
 • تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال ملک توسط مورث یا سلب مالکیت او.
 • تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران.
 • به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.
 • فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد.
 • جعل عنوان نمایندگی بیمه.
 • انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله آگاه باشد در حکم کلاهبردار است.
 • خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود.
 • خودداری از استرداد حق طرف مقابل.
 • کسی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

تبانی برای بردن مال دیگری

مطابق ماده‌ یک ‌‌قانون مجازات،

اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند. هرگاه دو نفر به ‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.

همچنین مطابق ماده ۲ همان قانون،

اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.

سایر مقالات  فروش مال غیر در چه صورت جرم محسوب می گردد؟

انتقال مال غیر

مطابق ماده ‌یک قانون مجازات،

راجع به انتقال مال غیر اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید. محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله بین انتقال ‌دهنده و انتقال‌ گیرنده می‌باشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمی‌شود. این جرم هم در مورد اموال منقول محقق می‌شود و هم درمورد اموال غیرمنقول.

اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمی‌شود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین می‌باشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ آن ندارد.

معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود

مطابق ماده ‌‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند. اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیزعملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.

دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع

مطابق ماده‌ ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت،

هرشخصی که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به ‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع

مطابق ماده‌ ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور،

اگر شخصی ملکی را كه قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالك بوده، ولى در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و با این حال سند مالكیت بگیرد، كلاهبردار محسوب مى ‏شود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را می‌کند، اعمال خواهد شد.

همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت،

هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران

مطابق ماده‌ ۳۴ قانون‏ وكالت‏،

  اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، كلاهبردار محسوب می‌شود.

کلاهبرداری اوراق بهادار

انتشار اعلامیه‌ پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص

مطابق ماده‌ ۲۴۹،

لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرشخصی که با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره ‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.

نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون

بر طبق ماده ۱۴ قانون نحوه‌ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی،

هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.

ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی

طبق ‌ماده‌ واحده‌ قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود، اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل:

 • دانشگاه،‌
 • مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی،
 • مدرسه و آموزشگاه،

که از وظایف وزارتخانه‌های:

 • فرهنگ و آموزش عالی،
 • آموزش و پرورش،
 • کار و امور اجتماعی،‌
 • بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
 • و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

کلاهبرداری بیمه ای

فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

مطابق تبصره‌ ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری،

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری،

خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.

اثبات جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تهران، موارد اثبات جرم کلاهبرداری را به شرح ذیل بیان نموده است:

 • توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد؛
 • لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری؛
 • اغفال و فریب قربانی؛
 • مال برده شده متعلق به دیگری باشد.

کلاهبردای ساده یا مشدد

اگر این فعل مجرمانه یعنی کلاهبرداری توسط مامورین دولت یا کسانی که در استخدام دولت هستند انجام گیرد آن را مشدد نامیده اند. چنانچه فرد مجرم با عناین دولتی مثل مامور شهرداری یا قاضی یا مامور کلانتری و … اقدام به اخذ اموال از مردم نموده باشد این هم جزو انواع کلاهبرداری مشدد بوده.

همچنین ممکن است فردی در رسانه ملی از طریق تبلیغ اعم از تشویق مردم به سرمایه گذاری در یک پروژه ملکی یا از طریق تبلیغ محصولات مانند تبلیغ لباس یا لوازم زیبایی و آرایشی یا لوازم خانگی اقدام به اخذ مال و پول به صورت غیر قانونی و نامشروع از مردم نماید و به نوعی رسانه ملی را ابزار این عمل مجرمانه خود کند جروه جرایم مجرمانه مشدد بوده که عواقب و مجازات های سنگین تری هم در انتظار وی خواهد بود. در غیر این صورت کلاهبرداری از نوع ساده است.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

انواع روش‌ های کلاهبرداری اینترنتی

فیشینگ (درگاه پرداخت اینترنتی جعلی)

فیشینگ یا درگاه پرداخت اینترنتی جعلی حدود ۵۰ درصد کلاهبرداری های اینترنتی را تشکیل می‌دهد. در این روش کلاهبرداران صفحه درگاهی کاملا مشابه درگاه پرداخت های واقعی می‌سازند و اطلاعات حساب یعنی شماره کارت، رمز دوم را ذخیره می‌کنند و در فرصت مناسب حساب بانکی افراد را خالی می‌کنند.

کلاهبرداران در این روش برای جلوگیری از ایجاد شک در ذهن کاربران پس از دریافت تمامی اطلاعات کارت از جمله رمز کارت پیغام خطا در اتصال به بانک یا عدم انجام تراکنش را نشان می‌دهند.

فروشگاه اینترنتی تقلبی

در این مورد کلاهبرداران با ساخت فروشگاه اینترنتی و ارائه اجناس و خدمات با قیمت پایین تر و تخفیف های جذاب مشتریان را ترغیب به خرید می‌کنند و در مواردی با نام و نشان شرکت های معروف سبب جلب اعتماد مشتریان می‌شوند.

با این روش برخی از فروشگاه های تقلبی به درگاه پرداخت اینترنتی جعلی متصل هستند و با استفاده از روش ذکر شده در بالا (فیشینگ) اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. در مواردی عملیات پرداخت با استفاده از واریز کارت به کارت انجام می‌شود اما پس از واریز به حساب اجناس یا خدمات توافق شده به مشتریان تحویل داده نمی‌شود.

سایر مقالات   جرم کلاهبرداری اینترنتی در چه صورت واقع می شود؟

اسکیمر (کارت بانکی جعلی)

کلاهبرداران اینترنتی با قرار دادن مدارهای مغناطیسی در دستگاه های کارتخوان و یا دستگاه خودپرداز بانک اطلاعات کارت بانکی مشتریان را ذخیره و با ساخت کارت جعلی در زمان مناسب حساب بانکی افراد را خالی می‌کنند.این روش معمولا با اضافه کردن قطعه سخت افزاری جانبی به دستگاه کارتخوان یا خودپرداز انجام می‌شود و با بررسی فیزیکی قابل تشخیص است.

کلاهبرداری با رسید جعلی بانک

در این روش کلاهبردارن اجناسی را خریداری می‌کنند و رسید بانکی مشابه رسیدهای واقعی را برای صاحب اجناس ارسال می‌کنند که هیج تفاوتی با رسیدهای واقعی ندارد و اگر صاحب کسب‌وکار موجودی حساب را چک نکند به راحتی در دام میفتد و تصور می‌کند پول به حساب واریز شده است.

سرقت اطلاعات با ویروس‌ها و آگهی تبلیغات

کلاهبرداران با قرار دادن تبلیغات و بنرهای جذاب در سایت ها توجه مشتریان را جلب می‌کنند و با کلیک بر روی بنرها ویروس یا برنامه ای بر روی سیستم کاربران نصب می‌شود که می‌تواند اطلاعات موجود بر روی سیستم را ذخیره کند و یا گاهی اوقات با بازکردن صفحه و لینکی در اینترنت صفحات دیگری نیز برخلاف میل افراد باز می‌شوند.

وکیل کلاهبرداری رایانه ای تهران
سرقت اطلاعات هویتی

در این روش کلاهبرداران اس ام اس یا ایمیل حاوی لینک پرداخت برای پرداخت قبض را برای افراد ارسال می‌کنند و کاربران با کلیک بر روی این لینک ها به درگاه های جعلی( فیشینگ ) منتقل و اطلاعات آنها سرقت می‌شود. برای جلوگیری از این روش هرگز لینک های ناشناس را باز نکنید. در مواردی نیز پیامک و یا ایمیل همراه با اطلاعات حساب برای کاربران ارسال می‌شود و به اشتباه برای کلاهبرداران مبالغی را واریز می‌کنند و یا از افراد اطلاعات هویتی آنها درخواست می‌شود.

کلاهبرداری نیجریه‌ای

در یکی از انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی،

کلاهبرداران با ساخت ایمیل های جعلی مشابه شرکت های معروف و بزرگ با اندکی تغییر در آدرس ایمیل اقدام به صحبت با مشتریان شرکت ها کرده و با آنها از طرف شرکت معامله می‌کنند. این دسته از کلاهبرداری ها معمولا در کشورهای مختلف انجام می‌شوند و در موارد بسیاری قابل پیگیری نیستند. در بیشتر این کلاهبرداری ها جعل هویت شخص یا اشخاص نیز صورت می‌گیرد.

برداشت غیرمجاز از حساب با رسید خودپرداز

در این روش کلاهبرداران با جمع‌آوری رسیدهای حساب افراد که در کنار دستگاه های خودپرداز رها می‌شوند به بانک ها مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی جعلی اقدام به دریافت کارت و سرقت از آن می‌کنند.

سایت‌های شرط بندی مسابقات

برخی از سایت های شرط بندی فوتبال مبالغی را تحت عنوان شرط بندی از کاربران خود دریافت می‌کنند. این مبالغ در ابتدا کم و در ادامه بیشتر می‌شوند و پس از مدتی کلاهبرداران سایت را از دسترس خارج می‌کنند و مال باختگان به علت غیر قانونی بودن کسب و کار معمولا شکایت و پیگیری هم نمی‌کنند.

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری بر طبق قانون مجازات اسلامی،

 • یک تا هفت سال زندان،
 • رد مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی،
 • و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال برده‌شده می‌باشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود.
رای وحدت رویه شماره ۵۹۴

‌نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸،

انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌ در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون‌ تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌ کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است.

لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷بوده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

سوال:

آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟

با توجه  به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی،

تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می‌شود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴۷ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۲۸۳۰/۹۳/۷ 
در مورد کلاهبرداری الکترونیکی از طریق دستگاه خودپرداز بانکی یا ATM

سؤال:

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه  خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق می‌نماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده‌ای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده و چون مانور متقلبانه‌ای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است، آیا این نوع عملیات تلفنی نمی‌تواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

 نظریه مشورتی:

صرف نظر از اینکه اصطلاح (مانور متقلبانه) در ادبیات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در مادّه فوق الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، به کار بردن وسایل متقلبانه را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت (یا وسایل تقلبی دیگر)، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است.

در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد می‌کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و می­ تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

وکیل متخصص کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری تهران ژیوار

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه کلاهبرداری در تمام مراحل رسیدگی پرونده های کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای کیفری ژیوار ؛

مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی کیفری از جمله جرایم کلاهبرداری را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل کلاهبرداری تهران وکلای گروه کیفری ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

وکیل کلاهبرداری تهران

تماس با ما

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

هیات تحریریه وکلای کیفری ژیوار
وکیل کلاهبرداری تهران
جهت برقراری ارتباط با تلفن های زیر تماس بگیرید
مشاوره حقوقی:
09020038664
 
آدرس:
 خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،
قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران
سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.