اعاده حیثیت سرقت: طرق اعاده حیثیت سرقت در دادگاه

اعاده حیثیت سرقت

اعاده حیثیت سرقت به معنای بازگشت به حالت سابق است. در حقوق کیفری، اعاده حیثیت، به معنای رفع آثار محکومیت کیفری است. به عبارت دیگر، شخصی که به جرم سرقت محکوم شده است، می‌ تواند با طی مراحل قانونی، اعاده حیثیت کند و آثار محکومیت خود را از بین ببرد. چنانه نیاز به مشورت­ های تخصصی با وکیل سرقت دارید، می­ توانید به گروه وکلای کیفری ژیوار مراجعه کنید تا در کوتاه­ ترین زمان ممکن با بهترین وکلا ملاقات داشته باشید.

اعاده حیثیت اتهام سرقت

برای اعاده حیثیت از اتهام سرقت، ابتدا می­ بایست بی­ گناهی شخص به اثبات برسد و بعد از آن یک شکواییه مبنی بر اعاده حیثیت تنظیم شده و به دادسرا ارائه می­ شود. چنانچه شرایط لازم برای اعاده حیثیت کیفری وجود داشته باشد، شاکی به مجازات محکوم می­ شود.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل سرقت متخصص

لازم به ذکر است که تهمت دزدی یا جرم افترا ممکن است به دو صورت به شخص وارد شده باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است.

 • در حالت اول فردی به طرف مقابل بگوید دزد و اینکه بگوید او دزدی کرده است و پس از شکایت از جرم دزدی نتواند اتهام دزدی را به اثبات برساند. در این حالت افترای ساده یا لفظی رخ داده است و برابر قانون به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم می­ شود.
 • در حالت دوم ممکن است فرد اتهام­ دهنده، آلات و ادوات سرقت را در منزل و یا در محیط کاری دیگری قرار دهد و به این طریق زمینه تعقیب کیفری متهم را فراهم کند که در این حالت پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی شخص، مرتکب به این اتهام به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مقالات مرتبط  نمونه شکایت سرقت

مشاوره با وکیل سرقت

مجازات اعاده حیثیت سرقت

مجازات اعاده حیثیت سرقت، در قانون مجازات اسلامی ایران، به شرح زیر است:

اعاده حیثیت قانونی

در صورتی که محکوم به جرم سرقت، شرایط اعاده حیثیت قانونی را داشته باشد و درخواست اعاده حیثیت او، توسط دادگاه، قبول شود، هیچ مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌ شود.

اعاده حیثیت قضایی

در صورتی که محکوم به جرم سرقت، شرایط اعاده حیثیت قضایی را نداشته باشد، و درخواست اعاده حیثیت او، توسط دادگاه، قبول نشود، دادگاه، می‌ تواند مجازات خاصی را برای او در نظر بگیرد. این مجازات، می‌ تواند شامل موارد زیر باشد:

 • توبیخ
 • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
 • منع از تردد در محل معین
 • منع از اقامت در محل معین

در صورتی که محکوم به جرم سرقت، پس از اعاده حیثیت، مرتکب جرم دیگری شود، مجازات او، تشدید می‌ شود. در پایان، لازم به ذکر است که اعاده حیثیت، یک حق قانونی برای محکومان به جرم سرقت است. محکومان به جرم سرقت، می‌ توانند با طی مراحل قانونی، اعاده حیثیت کنند و از مجازات‌ های ناشی از محکومیت خود، رهایی یابند.

شکایت اعاده حیثیت سرقت

شکایت اعاده حیثیت سرقت

شکایت اعاده حیثیت سرقت، به معنای درخواست از دادگاه برای رفع آثار محکومیت کیفری در جرم سرقت است.

شرایط طرح شکایت اعاده حیثیت سرقت

محکوم به جرم سرقت، باید تمام محکومیت‌ های خود را اجرا کرده باشد. منظور از تمام محکومیت‌ ها، شامل محکومیت‌ های اصلی و تبعی است. محکوم به جرم سرقت، باید از تاریخ صدور حکم قطعی، 5 سال گذشته باشد. این مدت، از تاریخ قطعیت حکم، شروع می‌ شود.

محکوم به جرم سرقت، باید از تاریخ صدور حکم قطعی، حسن اخلاق و رفتار داشته باشد. منظور از حسن اخلاق و رفتار، این است که محکوم، مرتکب جرم دیگری نشده باشد و رفتار او، از نظر اخلاقی، قابل قبول باشد. محکوم به جرم سرقت، باید تعهد دهد که در آینده، مرتکب جرم نشود. این تعهد، باید در قالب سند رسمی، تنظیم شود.

مقالات مرتبط  مرور زمان در جرم سرقت

اگر محکوم به جرم سرقت، شرایط طرح شکایت اعاده حیثیت را داشته باشد، می‌ تواند با مراجعه به دادگاه صالح، شکایت اعاده حیثیت کند. دادگاه، با بررسی شرایط محکوم، می‌ تواند درخواست اعاده حیثیت را قبول یا رد کند.

مزیتت تنظیم لایحه و شکواییه در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

شکایت اعاده حیثیت سرقت، باید به صورت کتبی، تنظیم شود و به امضای محکوم برسد. در شکایت اعاده حیثیت، باید موارد زیر ذکر شود:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شغل، نشانی و کد ملی محکوم

موضوع شکایت (اعاده حیثیت)

دلایل و مستندات درخواست اعاده حیثیت

شکایت اعاده حیثیت سرقت، باید به دادگاه صالح، یعنی دادگاهی که حکم محکومیت را صادر کرده است، ارسال شود.

دادگاه، پس از دریافت شکایت اعاده حیثیت، پرونده را به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال می‌کند. دادستان، پس از بررسی پرونده، نظر خود را به دادگاه اعلام می‌کند.

دادگاه، با بررسی پرونده و نظر دادستان، می‌تواند درخواست اعاده حیثیت را قبول یا رد کند.

اگر دادگاه، درخواست اعاده حیثیت را قبول کند، حکم اعاده حیثیت صادر می‌کند. حکم اعاده حیثیت، آثار محکومیت کیفری را از بین می‌برد.

در پایان، لازم به ذکر است که طرح شکایت اعاده حیثیت سرقت، یک حق قانونی برای محکومان به جرم سرقت است. محکومان به جرم سرقت، می‌توانند با طی مراحل قانونی، شکایت اعاده حیثیت کنند و آثار محکومیت خود را از بین ببرند.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

نمونه شکایت اعاده حیثیت سرقت

نمونه شکواییه سرقت برای اعاده حیثیت را این بخش می خوانید:

دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان/استان

شکایت اعاده حیثیت سرقت

خواهان:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شغل:

نشانی:

کد ملی:

خوانده:

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان/استان

موضوع شکایت:

اعاده حیثیت سرقت

دلایل و مستندات:

احتراماً،

اینجانب، [نام و نام خانوادگی خواهان]، به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان/استان، به اتهام سرقت، به [نوع مجازات] محکوم شده‌ام.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل سرقت در یزد در سال ⚖ [1402]

اینجانب، تمامی محکومیت‌های خود را اجرا کرده‌ام و از تاریخ صدور حکم قطعی، پنج سال گذشته است. اینجانب، در طول این مدت، حسن اخلاق و رفتار داشته‌ام و هیچ‌گونه جرم دیگری مرتکب نشده‌ام.

ضمناً، اینجانب، تعهد می‌دهم که در آینده، مرتکب جرم نخواهم شد.

لذا، با عنایت به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعاده حیثیت را از محضر دادگاه محترم دارم.

مدارک پیوست:

کپی دادنامه محکومیت

گواهی اشتغال به کار

گواهی حسن اخلاق از محل سکونت

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

با تشکر

[نام و نام خانوادگی خواهان]

[تاریخ]

توضیح:

نمونه تامین خواسته کیفری

در شکایت اعاده حیثیت سرقت، خواهان باید تمامی مدارک و مستندات لازم را برای اثبات حسن اخلاق و رفتار خود، به دادگاه ارائه دهد. این مدارک، می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • گواهی اشتغال به کار
 • گواهی حسن اخلاق از محل سکونت
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

علاوه بر این، خواهان باید تعهد دهد که در آینده، مرتکب جرم نشود. این تعهد، باید در قالب سند رسمی، تنظیم شود. گروه وکلای کیفری ژیوار هم برای دریافت مشاوره ­های تخصصی­ تر به شما معرفی شده تا بتوانید در صورت لزوم با همکاری یک وکیل سرقت، کارها را به صورت قانونی پیش ببرید.

سوالات کیفری در باب اعاده حیثیت سرقت

در ادامه به بررسی پاسخ سوالات کیفری در باب اعاده حیثیت سرقت پرداخته شده است که در دسته سوالات پرتکرار قرار دارند.

 • بی گناهی در سرقت یا دزدی چگونه به اثبات می رسد؟ برای ثابت کردن بی­ گناهی در سرقت، بایستی متهم با استناد به هر دلیل و مدرکی که در اختیار دارد دزدیده شدن مال و یا قصد ارتکاب سرقت را از سمت خود انکار کند.
 • برای اثبات بی گناهی در جرم سرقت دلایل مورد استفاده کدامند؟ در این خصوص استناد به شهادت شهود مبتنی بر فقدان شرایط لازم در آنها و یا ارائه فاکتور خرید مال مورد سرقت و یا استناد به جعلی بودن فیلم دوربین مدار بسته، برای اثبات بی­ گناهی سرقت می­توانند اثرگذار باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *