رابطه نامشروع پیامکی

رابطه نامشروع پیامکی

رابطه نامشروع پیامکی نوعی از رابطه نامشروع مادون زنا است که به صورت رایج در مراجع قضایی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مقاله به تعریف و بیان انواع رابطه نامشروع پیامکی و حکم آن می پردازیم. جهت آشنایی بیشتر با رابطه نامشروع پیامکی و هر نوع اقدام حقوقی در ارتباط با آن می توانید با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس بگیرید و از بهترین وکیل رابطه نامشروع در هر شهر برخوردار شوید.

 • نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی
 • رابطه پیامکی با مرد متاهل چگونه قابل اثبات است؟
 • آیا اثبات زنای محصنه با پیامک ممکن است؟
 • رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد نامشروع تلقی میشود؟
 • مجازات رابطه نامشروع پیامکی چیست؟
 • حکم پیامک زدن زن شوهردار به نامحرم چیست؟
 • حکم پیامک دادن به مرد متاهل چیست؟
 • حکم پیام دادن زن شوهردار به نامحرم چیست؟

رابطه نامشروع پیامکی چیست؟

همان طور که گفته شد، رابطه نامشروع پیامکی نوعی رابطه نامشروع مادون زنا است که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ذکر و مجازات آن تعیین شده است. بر اساس این ماده مجازات رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق تعزیری است که میزان دقیق آن بنا به صلاحدید قاضی تعیین می شود. منظور از رابطه نامشروع پیامکی رابطه نامشروع میان زن و مرد است که به واسطه پیامک و یا تماس تلفنی برقرار می شود. در واقع در رابطه نامشروع پیامکی میان زن و مرد محتوای جنسی با قصد لذت رد و بدل می شود.

با توجه به آنکه مصادیق رابطه نامشروع در ماده 637 به صورت تمثیلی بیان شده و هیچ تعریف مشخصی هم از رابطه نامشروع مادون زنا به عمل نیامده، در اینکه آیا رابطه نامشروع پیامکی جرم بوده و در نتیجه قابل مجازات است یا خیر در میان قضات دادگاه های کیفری اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات با توجه به نوع مصادیق ذکر شده در ماده 637، رابطه نامشروع را منحصر به روابط فیزیکی می دانند و برخی دیگر رابطه نامشروع غیر فیزیکی از جمله رابطه نامشروع پیامکی را هم مشمول این ماده در نظر می گیرند.

در خصوص مشاوره حقوقی رابطه نامشروع و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی

در این قسمت یک نمونه رای رابطه نامشروع پیامکی برای آشنایی بیشتر قرار داده می شود:

رای شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9201116 مورخ 27/9/1392 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215-931-12/3/1393 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده اند مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

پیام: 1-عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند. 2-ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.

سامانه ملی آرازی قضائی

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مقالات مرتبط  حکم ورود به منزل رابطه نامشروع

رابطه پیامکی با مرد متاهل

رابطه پیامکی با مرد متاهل نیز از یکی از مصادیق رابطه نامشروع پیامکی است که می تواند به عنوان جرم اثبات شده و مورد مجازات قرار بگیرد. حکم رابطه پیامکی با مرد متاهل مانند سایر مصادیق رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق تعزیری است و متاهل بودن مرد بر خلاف رابطه نامشروع از نوع زنا تاثیری در میزان مجازات طرفین یا طرفی که مورد اکراه قرار گرفته است ندارد.

حکم پیامک زدن زن شوهردار به نامحرم چیست؟

رابطه نامشروع پیامکی می تواند میان یک مرد نامحرم و یک زن شوهردار برقرار شود. یکی از سوالاتی که در ارتباط با رابطه نامشروع پیامکی وجود دارد این است که آیا صرف پیامک دادن به یک فرد نامحرم، برای مثال پیامک زن شوهردار به نامحرم رابطه نامشروع پیامکی در نظر گرفته می شود یا خیر؟

در پاسخ باید گفت رابطه نامشروع پیامکی فقط در فرضی رخ می دهد که محتوای پیامک میان طرفین حاوی معانی جنسی و از روی لذت باشد. تشخیص این امر با قاضی پرونده است که بر حسب هر مورد و هر پرونده این امر را تشخیص داده و بر اساس آن حکم صادر می کند. بنابراین حکم پیامک زدن زن شوهردار به نامجرم در صورتی که محتوای این پیامک جنسی باشد همان مجازات ذکر شده در ماده 637 قانون مجازات یعنی تا 99 ضربه شلاق تعزیری است.

رابطه تلفنی با زن شوهردار در صورتی که متن پیامک ها رسمی باشد

در برخی موارد متن پیامک های میان طرفین به صورت رسمی و عادی است و در نتیجه مصداق رابطه نامشروع نیست اما رابطه تلفنی میان آن ها به گونه نامشروع و در نتیجه جرم است. این رابطه تلفنی نامشروع در صورتی که بتواند اثبات شود قابل مجازات است و البته شوهردار بودن زن تاثیری در میزان مجازات احتمالی ندارد، زیرا مجرد یا متاهل بودن طرفین رابطه نامشروع تنها در حد زنا موثر است و در رابطه نامشروع مادون زنا از جمله رابطه نامشروع پیامکی یک مجازات واحد که البته با توجه با اوضاع و احوال و انگیزه طرفین و سایر شرایط موثر در تعیین میزان دقیق مجازات تعیین می شود، در نظر گرفته خواهد شد.

مقالات مرتبط  اثبات رابطه نامشروع با ضبط مکالمه تلفنی

رابطه نامشروع از طریق پیامکی

با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مجازی، ارسال پیام‌ های نامشروع بین دو نامحرم به عنوان “رابطه نامشروع پیامکی” شناخته می‌ شود. این موضوع بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی قرار دارد. در این مورد، متن پیامک‌ ها و محتوا از اهمیت بالایی برخوردار است و تصمیم نهایی تحت نظر قاضی قرار خواهد گرفت. اگر پیام‌ ها شامل مضمون‌ هایی باشند که با عفت و اخلاق جامعه در تضاد باشند، می‌ توان به عنوان “رابطه نامشروع پیامکی” شناسایی شده و با توجه به ماده 637، مجازاتی از جمله شلاق تا نود و نه ضربه ممکن است. اما تفسیر قانون به عهده قاضی است و واژه‌ آرایی ماده 637 نیز به تشخیص روابط نامشروع در دنیای مجازی اجازه می باشد.

رابطه نامشروع پیامکی

رابطه نامشروع پیامکی نوعی از رابطه نامشروع است که از طریق پیامک یا سایر پیام‌ های الکترونیکی انجام می‌ شود. این نوع رابطه معمولاً شامل ارسال پیام‌ های عاشقانه، ابراز علاقه و درخواست رابطه جنسی می‌ شود. رابطه نامشروع پیامکی می‌ تواند در هر سنی و با هر موقعیت اجتماعی رخ دهد. این نوع رابطه معمولاً در بین نوجوانان و جوانان شایع‌ تر است. رابطه نامشروع پیامکی می‌ تواند عواقب جدی داشته باشد. این نوع رابطه می‌ تواند منجر به سوءاستفاده جنسی، افسردگی و آسیب‌ های روانی شود.

در برخی از کشورها، رابطه نامشروع پیامکی جرم محسوب می‌ شود. در ایران، رابطه نامشروع پیامکی در صورتی که منجر به سوءاستفاده جنسی شود، می‌ تواند جرم محسوب شود.

مزیت تنظیم لایجه و شکواییه در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

پیشگیری از رابطه نامشروع پیامکی

پیشگیری از رابطه نامشروع پیامکی به شرح زیر است:

 • با افراد غریبه در فضای مجازی ارتباط برقرار نکنید.
 • از ارسال پیام‌ های خصوصی با افراد غریبه خودداری کنید.
 • به پیام‌های عاشقانه و ابراز علاقه افراد غریبه توجه نکنید.
 • در صورت دریافت پیام‌های غیراخلاقی از افراد غریبه، از آن‌ها شکایت کنید.

در صورتی که شما یا یکی از آشنایان شما درگیر رابطه نامشروع پیامکی شده‌اید، باید در اسرع وقت به دنبال کمک باشید. می‌توانید با یک مشاور یا روانشناس صحبت کنید یا با یک وکیل مشورت کنید.

چند نکته برای مقابله با رابطه نامشروع پیامکی

چند نکته برای مقابله با رابطه نامشروع پیامکی را در این قسمت بررسی خواهیم کرد:

 • با فرد مورد علاقه خود صحبت کنید و به او بگویید که رفتارش را قبول ندارید.
 • اگر از فرد مورد علاقه خود می‌ترسید، با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده خود صحبت کنید.
 • اگر فرد مورد علاقه شما شما را تهدید می‌کند، از پلیس کمک بگیرید.

رابطه نامشروع پیامکی یک مشکل جدی است که می‌تواند عواقب جبران‌ ناپذیری داشته باشد. با آگاهی و هوشیاری می‌ توان از این نوع رابطه پیشگیری کرد و در صورت بروز آن، با آن مقابله کرد.

رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

پیام: عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند. ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.

سامانه ملی آرای قضائی

روش‌ های اثبات رابطه نامشروع پیامکی در قانون ایران

راه‌ های اثبات رابطه نامشروع پیامکی در قوانین ایران مشخص شده است. این اثبات در مورد رابطه نامشروع زنا و دون زنا از طریق چند راه انجام می‌ شود. اقرار چهار باره زانی یا زانیه، شهادت 4 مرد عاقل یا 3 مرد و دو زن که هم‌ زمان در صحنه بوده و دخول را مشاهده کرده‌ اند، و علم قاضی، روش‌ های اثبات رابطه نامشروع زنا هستند. با این وجود، اثبات رابطه نامشروع پیامکی امکان‌ پذیری محدودتری دارد. پیامک در سیستم حقوقی به تنهایی به عنوان اثبات کافی نمی‌ آید، اما می‌ تواند به علم قاضی در تصمیم‌ گیری کمک کند. از این رو، پرینت پیام‌ ها از پلیس فتا تنها راه اطمینان‌ بخش برای اثبات آن است. باید توجه کرد که استفاده از پیام‌ های تلگرام به تأیید قضایی نیاز دارد و دسترسی به پیام‌ ها تنها از طریق پلیس فتا امکان‌ پذیر است. در غیر این صورت، استفاده از اسکرین‌ شات‌ ها با دقت لازم باید انجام شود، زیرا تزیین پیامک‌ ها و تصاویر جعلی امکان‌ پذیر است.

مقالات مرتبط  لایحه دفاعیه رابطه نامشروع

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل رابطه نامشروع

اثبات رابطه نامشروع با توجه به ابهام ماده 637 قانون مجازات اسلامی در تعریف رابطه نامشروع و همچنین این نکته که پرینت پیامک رابطه نامشروع میان افراد ارزش ادله اثبات کیفری را ندارد و تنها به عنوان یک اماره قضایی برای اقناع قاضی استفاده می شود، کار بسیار دشواری است. اصولا اثبات جرایم منافی عفت به دلیل آنکه معمولا در خفا و دور از نگاه شاهدان احتمالی رخ می دهند یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام حقوقی ایران است. به همین دلیل استفاده از یک وکیل رابطه نامشروع مجرب که سابقه موفقی در اثبات رابطه نامشروع پیامکی و یا دفاع از متهم به این جرم داشته باشد ضروری است.

ما در گروه وکلای کیفری ژیوار بهترین وکیل رابطه نامشروع در محل اقامتتان را معرفی و در اختیار شما قرار می دهیم. برای برخورداری از بهترین وکیل رابطه نامشروع و موفقیت در پرونده های مربوط به رابطه نامشروع پیامکی کافی است با گروه وکلای کیفری ژیوار با تخصص ویژه در امور کیفری تماس بگیرید. اجاره سند برای آزادی زندانی از دیگر خدمات مطرح در گروه وکلای کیفری ژیوار می باشد.

سوالات متداول درباره رابطه نامشروع پیامکی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول درباره رابطه نامشروع پیامکی می باشیم:

 • رابطه نامشروع پیامکی چیست؟ رابطه نامشروع پیامکی به رد و بدل شدن محتوای جنسی میان یک زن و مرد از طریق پیامک گفته می شود که جرم بوده و قابل مجازات است.
 • رابطه نامشروع پیامکی چگونه اثبات می شود؟ برای اثبات رابطه نامشروع پیامکی به طور معمول به پرینت پیامک های رد و بدل شده میان طرفین استناد می شود که یه عنوان یک اماره قضایی برای ایجاد علم در قاضی در نظر گرفته خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *