شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

چه دروغی از مصادقی کلاهبرداری است؟ شرایط تحقق جرم کلاهبرداری برای متقاضیانی که از این موضوع آسیب دیده اند، بررسی می گردد. این محتوا در باب جرم کلاهبرداری توسط گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی شده است.

 • جرم کلاهبرداری چیست؟
 • شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری چیست؟
 • صرف دروغ گفتن توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب میشود؟
 • آیا استفاده از سند خالی مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهبرداری است؟
 • بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی در تهران کیست؟

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در حیطه ی جرم کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را مورد تعرض قرار می دهد. به عبارتی در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را می برد. در جرم کلاهبرداری مجرم باید به جهت بردن مال دیگری به مانور غیر واقع متوسل گردد. از این جهت صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود.

برای آن که جرم کلاهبرداری تحقق پیدا کرده و مرتکب آن قابل مجازات باشد شرایطی وجود دارد که به آن شرایط تحقق جرم کلاهبرداری گفته می شود. بدون وجود یکی از این شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، رفتاری که ارتکاب پیدا می کند اساسا جرم تلقی نشده و بنابراین قابلیت مجازات هم ندارد. شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون عبارت است از:

 • لزوم غیر واقع بودن ابزار مورد استفاده به جهت اغفال و ضرر به دیگری. این شرط به این معناست که اگر ابزاری که فرد برای اغفال دیگران از آن استفاده می کند خلاف واقع نباشد اما در نهایت بتواند به واسطه همان ابزار دیگران را فریب دهد، جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکرده است. این شرط مرتبط با همان مانو متقلبانه است که باید به عنوان عنصر مادی جرم کلاهبرداری وجود داشته باشد.
 • اغفال و فریب شخص دیگر. یعنی آن که شخص مقابل باید به واسطه عملکرد مرتکب، دچار فریب و اغفال شود و در نتیجه همین فریب مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بنابراین اگر شخص در نتیجه عملکرد آن شخص مالش را به او ندهد و اساسا از اقدام او فریب نخورد کلاهبرداری صورت نگرفته است.
 • متعلق بودن مال برده شده به دیگری. مالی که موضوع کلاهبرداری واقع می شود باید متعلق به شخصی غیر از مرتکب باشد. بنابراین اگر کسی مال خودش را که در اختیار دیگری است به واسطه تقلب و فریب از او بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است.

اثبات تحقق هر یک از شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق کلاهبرداری در تخصص یک وکیل کیفری خبره در زمینه جرم کلاهبرداری یا همان وکیل کلاهبرداری است که می توانید به واسطه ارتباط با گروه وکلای کیفری ژیوار از آن بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری حقوقی در قانون

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ همراه با بد اندیشی، به وسایل غیر واقع است:

جرم کلاهبرداری بر مبنای فقه اسلام به شرح ذیل است:

 • جرم کلاهبرداری نوعی اکل مال به باطل است.
 • جرم کلاهبرداری در مفهوم احتیال و مجرم به عنوان محتال قابل تعزیر است.

عناصر جرایم کلاهبرداری

هر جرم متشکل از 3 عنصر می باشد. جرم کلاهبرداری نیز به همین صورت است:

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری به شرح زیر است:

 • در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به آن اشاره شده است.
 • جرم سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس اشخاص غیر رشید
 • جرم کلاشی یا تحصیل مال غیر با وعده های بی اساس و فریب و دروغ گویی

مصادیق قانونی توسلِ به ابزار غیر واقع

مصادیق قانونی توسلِ به ابزار غیر واقع بدین شرح است:

 • فریب دادن مردم به وجود شرک و تجارتخانه ها
 •  کارخانه ها و مؤسسات موهوم
 • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
 • امیدوار نمودن مردم به امور غیر واقعی
 • ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع
 • اختیار کردن عنوان اسم یا عنوان مجعول
 • وسایل تقلبی و غیر واقع دیگر

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

رفتار فیزیکی مرتکب در جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب از گونه ی رفتار مثبت فعل است. ترک فعل حتی با بد اندیشی اگر موجب اغفال و ضرر به دیگری شود کلاهبرداری محسوب نمیشود.

مقالات مرتبط  آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون عبارتست از:

 • لزوم غیر واقع بودن ابزار مورد استفاده به جهت اغفال و ضرر به دیگری.
 • اغفال و فریب شخص دیگر.
 • متعلق بودن مال برده شده به دیگری.
 • لزوم غیر واقع بودن ابزار مورد استفاده برای اغفال و ضرر به دیگری.

آیا گران فروشی کلاهبرداری است؟

،عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به صورت علی الحساب یا قطعی انجام هر گونه اقدامی که منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شود گران فروشی محسوب می شود. مثال: اگر گران فروشی، همراه با توسلِ به ابزار غیر واقع باشد. به گونه ای که کالایی با کیفیت پایین را دارای کیفیت بالاتر نشان دهد، کلاهبرداری محسوب می شود.

صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب میشود؟

صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود.

 • مثال اول: عنوان کردن وعده ی ازدواج به دروغ بدون توسلِ کردن به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود.
 • مثال دوم: اگر آقای x روز بعد از برکناری از سمت خود که مدیر دبیرستان است از اولیاء دانش آموزان بدون مطلع ساختن شهریه بگیرد. ممکن است او با ارائه رسید موجب اطمینان خاطر اولیاء شود. عمل مدیر دبستان جرم کلاهبرداری است زیرا با توسل به ابزار غیر واقع همراه بوده است.

آیا استفاده از سند خالی از وجه مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهبرداری است؟

بله استفاده از سند خالی از وجه مصداقی از مانور غیر واقع و جرم کلاهیرداری است.

 • مثال: طلبکاری به جهت دریافت طلب سند را ممکن است به بهانه های مختلف نزد خود نگه دارد. اگر طلبکار مجدداً با استفاده از همان سند علیه بدهکار اقامه ی دعوا کند، عمل طلبکار کلاهبرداری است.

اغفال و فریب دادن قربانی

در مقاله به این نکته اشاره نمودیم که جهت تحقق جرم کلاهبرداری استفاده از ابزار غیر واقع ضروری است. اغفال و فریب قربانی شرط دوم تحقق جرم کلاهبرداری است. از این جهت در جرم کلاهبرداری مجرم با استفاده از ابزار غیر واقع قربانی را فریب داده و مال او را تحصیل می کند. در اغفال و فریب قربانی آنچه که مهم است انسان بودن قربانی است.

تعلق مال برده شده به دیگری

– مالی که با اغفال و فریب قربانی و توسلِ به ابزار غیر واقع به دست آید، باید متعلق به دیگری باشد.

 • برای مثال: اگر فردی در نزد شخص دیگری مالی را دارد. اگر با استفاده از ابزار غیر واقع و فریب مال متعلق به خود را از او تحصیل کند، کلاهبردار نیست. زیرا مال برده شده برای خود شخص است. لازمه ی بردن مال دیگری اعم از این است که محمل قانونی یا ما به ازایی در مقابل آن باشد یا نباشد.
 • برای مثال: ممکن است فردی خود را پزشک معرفی کند و بدون انجام اقدامی از بیمار مبالغی را دریافت کند آیا عمل صورت گرفته جرم کلاهبرداری است؟ بله عمل صورت گرفته از ناحیه ی پزشک جرم کلاهبرداری محسوب می
 • شود.
 • مثال دوم: کسی که باعث به اشتباه انداختن طرف مقابل معامله در هویت خود می شود. با استفاده از هویت مجعول طرف مقابل را به انجام معامله تشویق میکند کلاهبردار می باشد.

آنچه باید در باب شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون بدانید:

آنچه باید در باب شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون بدانید:

در باب جرم کلاهبرداری می توان گفت که:

 • جرم کلاهبرداری جرمی است که مقید به نتیجه است.
 • نتیجه در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر است.
 • به دست آوردن وجوه اعم از اسکناس داخلی یا خارجی رایج.
 • به دست آوردن اموال، اعم از مال منقول یا غیر منقول.
 • به دست آوردن اسناد، اعم از اسناد رسمی یا غیر رسمی.
 • به دست آوردن حوالجات یا قبوض، اسناد ذمه آوری که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مال است.
 • به دست آوردن مفاصا حساب، اسناد موجِد دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب.

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر روانی جرم کلاهبرداری خود به دو قسمت بد اندیشی عام و بد اندیشی خاص تقسیم می شود.

بد اندیشی عام

بد اندیشی عام یعنی:

 • علم مرتکب به مجرمانه بودن جرم کلاهبرداری
 • .کلاهبردار باید نسبت به جرم بودن کلاهبرداری آگاه باشد
 • اراده و اختیار کلاهبردار در توسلِ به ابزار غیر واقع.
 • کلاهبردار باید با اراده و اختیار خود به ابزار غیر واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری متوسل شود.
بد اندیشی خاص

بد اندیشی خاص یعنی:

 • آگاهی مرتکب به تقلبی بودن و واقعی بودن ابزار مورد استفاده و تعلق مال به دیگری.
 • اراده در بردن مال دیگری.
مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان:

بررسی شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

:جهت تحقق جرم کلاهبرداری همچون سایر جرائم 3 عنصر لازم است. این عناصر عبارتند از:

 • عنصر قانونی
 • عنصر مادی
 • عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری براساس قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. بنابراین مقصود از عنصر قانونی عبارتست از آنچه که در قانون ذکر شده است. در عنصر مادی جرم کلاهبرداری عمل انجام شده باید به صورت فعل مثبت باشد. زیرا ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی شود. در کلاهبرداری کلاهبردار متوسل به ابزار غیر واقع و فریب دادن قربانی می شود. به گونه ای که با فریب قربانی کلاهبردار اقدام به بردن مال دیگری کند. در عنصر روانی جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید نسبت به عملی که انجام می دهد آگاه باشد. بنابراین کلاهبردار باید از تقلبی بودن ابزار آگاه باشد. همچنین بداند که مال برده شده متعلق به شخص دیگری است.

رأی وحدت رویه

 • شماره رأی: 594
 • تاریخ رأی: 1375/09/01
 • خلاصه رای: جرائمی که به موجب قانون، کلاهبرداری محسوب می گردد. از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می باشند.

رأی وحدت رویه

 • شماره رأی: 5655
 • تاریخ رأی: 28/10/1338
 • خلاصه رای: اثبات توسلِ متهم به وسایل غیر واقع به عهده شخص شاکی یا دادستان است. از این جهت توسلِ به ابزار غیر واقع باید اثبات شود.

وکیل برای بررسی شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

گروه وکلای کیفری ژیوار تحت نظارت و مدیریت وکیل پایه یک دادگستری به هموطنان عزیز خدمات حقوقی در زمینه مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته و دفاع از موکل در پرونده های کیفری را ارائه می نماید .سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول در باب شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون می باشیم:

 • شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در قانون چیست؟ جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در حیطه ی جرم کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را مورد تعرض قرار می دهد. به عبارتی در جرم کلاهبرداری مجرم مال دیگری را می برد. در جرم کلاهبرداری مجرم باید به جهت بردن مال دیگری به مانور غیر واقع متوسل گردد. از این جهت صرف دروغ گویی بدون توسل به وسایل غیر واقع جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود.
 • عنصر مادی جرم کلاهبرداری چیست؟ رفتار فیزیکی مرتکب در جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب از گونه ی رفتار مثبت فعل است. ترک فعل حتی با بد اندیشی اگر موجب اغفال و ضرر به دیگری شود کلاهبرداری محسوب نمیشود.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.