مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون چیست؟

جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع یکی از جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. وکیل جرم رابطه نامشروع نیز وکیلی است که با تسلط بر قوانین و رویه قضایی ناظر به این جرم می تواند به شما کمک کند. گروه وکلای کیفری ژیوار بهترین وکیل جرم رابطه نامشروع را به شما معرفی خواهند نمود و در صورت نیاز به خدمات حقوقی دیگر درباره این جرم به شما کمک می کنند. در این مقاله با مجازات جرم رابطه نامشروع و نکات حقوقی دیگر درباره این جرم آشنا می شوید.

رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع به رابطه ای مادون زنا گفته می شود که میان یک زن و مرد بدون رابطه زناشویی برقرار می شود. این جرم در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مصاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌ شود.

منظور از زنا رابطه جنسی میان زن و مرد بدون علقه زوجیت است که در تبصره 1 ماده 221 قانون مجازات دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن تعریف شده است. هر گونه رابطه ای که مشمول تعریف زنا نشود، می تواند رابطه نامشروع در نظر گرفته شود.

سایر مقالات  تعلیق مجازات جعل سند و بررسی علل و شرایط تخفیف مجازات

همانطور که در ماده 637 دیدیم، رابطه نامشروع به طور مشخص در این ماده تعریف نشده و این مسئله در محاکم قضایی موجب چالش های زیادی شده است. زیرا برخی دادگاه ها یک رفتار را رابطه نامشروع تلقی می کنند و برخی دادگاه های دیگر همان رفتار را رابطه نامشروع در نظر نمی گیرند. بنابراین در اینجا اهمیت حضور یک وکیل جرم رابطه نامشروع احساس می شود که می تواند با نحوه دفاع خود از موکل خود، قاضی پرونده را به نفع موکلش اقناع نماید.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مجازات جرم رابطه نامشروع چیست؟

در ماده 637 قانون مجازات ذکر شده است که مجازات جرم رابطه نامشروع، شلاق تعزیری تا 99 ضربه است. در صورتی که رابطه نامشروع از روی اجبار باشد، یعنی یکی از طرفین طرف دیگر را به برقراری رابطه نامشروع مجبور کرده باشد، مجازات جرم رابطه نامشروع فقط نسبت به کسی که دیگری را مجبور به این رابطه کرده است اعمال می شود. تحقق این اجبار از سوی مدعی آن باید اثبات شود.

مجازات تکمیلی در مجازات جرم رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه نامشروع علاوه بر مجازات اصلی می تواند مجازات تکمیلی نیز باشد. در ماده 23 قانون مجازات، قاضی دادگاه مخیر شده است که تا در صورت نیاز از بین مجازات های تکمیلی مذکور در این ماده یک یا چند مورد از آن ها را در کنار مجازات اصلی برای شخص محکوم در نظر بگیرد. بنابراین مجازات جرم رابطه نامشروع می تواند از نوع مجازات تکمیلی نیز باشد.

سایر مقالات  وکیل پایه یک متخصص در جرایم کیفری

مجازات تکمیلی در مجازات جرم رابطه نامشروع

تبدیل شلاق به جزای نقدی

مجازات جرم رابطه نامشروع در صورت وجود جهات تخفیف در ماده 38 قانون مجازات اسلامی می تواند تخفیف یابد یا تبدیل به مجازات دیگری مثل جزای نقدی بشود. در ماده 38 این جهات تخفیف ذکر شده اند که شامل موارد زیر هستند:

  • الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
  • پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
  • ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
  • ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
  • ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
  • چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
  • ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

بنابراین در صورت وجود یک یا چند مورد از این جهات تخفیف، قاضی دادگاه می تواند مجازات جرم رابطه نامشروع را که تا 99 ضربه شلاق است، به جزای نقدی تبدیل کند. این تبدیل مجازات از یک ضابطه مشخص پیروی می کند. به این صورت که بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی، هر روز بازداشت، معادل 3 ضربه شلاق یا یک میلیون ریال است. 

سایر مقالات  وکیل جعل مدرک

همانطور که گفتیم، در تبدیل شلاق به جزای نقدی، اثبات وجود جهات تخفیف اهمیت بسیار زیادی دارد که بدون حضور یک وکیل پایه کیفری با تسلط بر مجازات جرم رابطه نامشروع که وکیل جرم رابطه نامشروع نامیده می شود امکان پذیر نیست. گروه وکلای کیفری ژیوار می توانند بهترین وکیل جرم رابطه نامشروع در هر شهر را به شما معرفی کنند. شما می توانید برای اثبات جرم رابطه نامشروع به عنوان شاکی و یا تبرئه از این جرم به عنوان متهم از انواع خدمات حقوقی گروه وکلای کیفری ژیوار استفاده کنید. متخصصان ما در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن پاسخگوی سوالات گوناگون شما خواهند بود.

سوالات متداول در باب مجازات جرم رابطه نامشروع

در این بخش به سوالات متداول شما درباره مجازات جرم رابطه نامشروع پاسخ می دهیم:

  • رابطه نامشروع چیست؟ رابطه نامشروع هر رابطه مادون زنایی است که میان یک زن و مرد بدون علقه زوجیت برقرار می شود.
  • مجازات جرم رابطه نامشروع چیست؟ مجازات این جرم تا 99 ضربه شلاق تعزیری است که در صورت وجود جهات تخفیف می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.