مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون

جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع، مشاوره حقوقی؛ 09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com
Punishment_of_illegitimate_relationship

مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون

 • جرم رابطه نامشروع در قانون چیست؟
 • آیا هر رابطه ای بین زن و مرد رابطه نامشروع است؟
 • عناصر تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع براساس قانون چیست؟
 • مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون چیست؟
 • مجازات زنای محصنه و غیر محصنه  در قانون مجازات اسلامی چیست؟

جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع با توجه به تعریفی که از جرم در قانون مجازات اسلامی ارائه شده است یک رفتار مجرمانه است. رابطه ی نامشروع، جرمی منافی عفت است که برای درک بهتر آن لازم است به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. امروزه زنان در جامعه همراه با مردان حضور دارند و با یکدیگر همکاری می کنند، لیکن نمیتوان حضور همکار مرد و زن را در محیط بسته به صورت تنها رابطه نامشروع تلقی کرد برای تحقق هر جرمی عناصری مورد نیاز است. برای اثبات جرم رابطه نامشروع نیاز به ادله و مستندات قانونی در دادگاه است. بهتر از قبل از هر اقدامی در پرونده های جرم رابطه نامشروع از مشاوره حقوقی و وکالت وکیل متخصص رابطه نامشروع بهره مند شوید.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
تلگرام
عناصر تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع

برای تحقق هر جرمی در قانون عناصری لازم است تا آن جرم اتفاق بیفتد و در صورت نبودن یکی از عناصر آن جرم اتفاق نمیفتد. برای تحقق جرم رابطه نامشروع سه رکن اصلی به شرح ذیل اتفاق میفتند:

 • عنصر مادی
 • رابطه نامشروع در رکن مادی عبارت است ازرابطه ای که میان دو جنس مخالف واقع شود. زن و مرد نامحرم بوده و میان آنها رابطه برقرار شود. عنصر مادی جرم رابطه نامشروع دربرگیرنده رفتار مجرمانه است. مانند شرایط متهم، اوضاع و احوال و… به گونه ای که جرم رابطه نامشروع اتفاق بیفتد. هر جرمی که منافی عفت را به خطر اندازد، رکن مادی رابطه نامشروع محسوب می شود.
 • عنصر معنوی
 • عنصر معنوی رابطه نامشروع منظور، قصد و اراده شخص برای برقراری رابطه است. در این رکن مقصود بداندیشی، بداندیشی عام است و بداندیشی خاص در این رکن جایی ندارد.
 • عنصر قانونی
 • عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی است.(ماده 637 قانون مجازات اسلامی)
جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

امروزه با توجه به استفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از عوامل خیانت و فروپاشی خانواده ها تلقی می شود. اکثرا روابط نامشروع از طریق فضای مجازی به وقوع می پیوندد. با توجه به اینکه فضای مجازی مانند تلگرام، اینستاگرام برنامه های داخلی نیستند.

هنگامی که شاکی به دادگاه مراجعه کرده و مدعی شود که همسر وی خیانت کرده است و از طریق فضای مجازی با مرد یا زن دیگری در ارتباط است راه اثبات آن چیست؟

اثبات رابطه نامشروع از طریق موارد ذیل صورت می گیرد.
 • هک یا به دست آوردن رمز شخصی آن فرد توسط پلیس فتا است.
 • اگر متهم به خیانت، همکاری نکند جرم رابطه نامشروع قابل اثبات نیست.
 • اگر شاکی بتواند از صفحه مورد نظر عکس گرفته و به دادگاه ارائه دهد، در برخی از موارد می تواند جرم رابطه نامشروع را اثبات کند.

سایر مقالات  دعاوی، قوانین و مجازات های جرایم رایانه ای و سایبری

جرم رابطه نامشروع پیامکی

بر اساس ماده ششصد و شصت و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند؛ و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره یک ماده ششصد و شصت و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛

داده ترافیک، هر گونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.

این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوط می شود.

تبصره دو ماده ششصد و شصت و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛

اطلاعات کاربر، هر گونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.)

ماده ششصد و شصت و هشت قانون آیین دادرسی کیفری؛

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. قاضی می تواند به منظور اثبات رابطه نامشروع پیامکی دستور پرینت از پیامک و تماس میان زن و مرد را صادر نماید. وتصاویر موجود، فیلم ها،  اقرار آنها، شهادت از عوامل دیگر اثبات رابطه نامشروع است. همچنین علم قاضی نیز در تشخیص رابطه نامشروع تأثیر بسیاری دارد. رابطه نامشروع از طریق پیامک و تلفن می تواند راهنمایی برای تشخیص صحیح قاضی باشد.

مجازات رابطه نامشروع

مجازات رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع  غیرقابل گذشت است.

جرم رابطه نامشروع یکی از جرائم غیر قابل گذشت است. به گونه ای که در صورت عدم وجود شاکی خصوصی،جرم محسوب می گردد و دارای پیگرد قانونی است. زیرا منجر به بر هم زدن نظم جامعه می شود. دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم می تواند جرم رابطه نامشروع را پیگیری کند، حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. مثال: مردی مرتکب رابطه نامشروع شده است، همسر او گذشت می کند. اما مجازات از بین نخواهد رفت. فقط ممکن است در میزان مجازات تخفیف در نظر گرفته شود. در نتیجه میتوان بیان کرد که رابطه نامشروع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی است.

مجازات جرم رابطه نامشروع
ماده637 قانون مجازات اسلامی؛

براساس ماده ششصد و سی و هفت قانون مجازات اسلامی هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد. مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل بوسیدن یا تماس فیزیکی شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی از کلمه ( تا) استفاده شده است. به این معنا که قاضی بنا بر تشخیص خود می تواند از یک ضربه تا 99 ضربه شلاق را تعیین کند. زیرا مجازات اعمالی برای جرم رابطه نامشروع، در حیطه ی مجازات تعزیری جای می گیرد. مجازات رابطه نامشروع قابل تغییر به جریمه نقدی است که میزان آن توسط قاضی تعیین می شود.

مجازات جرم رابطه نامشروع زنا
ماده دویست و بیست و چهار قانون مجازات اسلامی؛

در ماده 224 قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل مجازات جرم زنا اعدام است:

 • زنا با محارم نسبی.
 • زنا با همسر پدر.
 • زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان.
 • زنا به عنف یا اکراه.
تبصره دو ماده 224 قانون مجازات اسلامی؛
 • اگر شخصی با زنی که راضی به زنا نیست، در حالت بیهوشی، مستی یا خواب زنا کند،حکم وی زنای به عنف است.
 • اگر زنای دختر نابالغ با فریب، تهدید و ربودن دخترباشد و دختر تسلیم شخص در زنا شود،جرم زنای به عنف صورت گرفته است.

سایر مقالات   مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون

جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

انواع زنا

(مجازات جرم رابطه نامشروع)
 • زنای محصنه: زنایی که در آن یکی یا هر دو طرف متاهل باشند.مثال زنای زن شوهردار با مرد مجرد یا متاهل.
 • زنای غیرمحصنه: زنای مرد مجرد با زن مجرد را زنای غیرمحصنه گویند.
مجازات زنای محصن و محصنه
ماده دویست و بیست و پنج قانون مجازات اسلامی
 • مجازات زنا برای زانی محصن و محصنه رجم(سنگسار) است.
 • اگر حکم رجم انجام نشود و جرم با بینه ثابت شود. با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه حکم اعدام برای زانی محصن و محصنه صادر می شود.
 • اگر موارد فوق انجام نشود به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می شوند.
ماده دویست و بیست و هشت قانون مجازات اسلامی
 • در صورتیکه در زنای با محارم نسبی و محصنه، زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، زانیه به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می شود.
مجازات جرم زنای غیرمحصن
ماده دویست و سی قانون مجازات اسلامی
 • در صورتیکه مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات صد ضربه شلاق است.
ماده دویست و سی و یک قانون مجازات اسلامی
 • در زنای به عنف اگر زن باکره باشد، زانی به مجازاتی که در قانون مشخص شده است محکوم می شود. همچنین باید ارش البکاره و مهرالمثل را به زن پرداخت کند.
 • در زنای به عنف اگر زن باکره نباشد، زانی به مجازاتی که در قانون مشخص شده است محکوم می شود. همچنین باید مهرالمثل را به زن پرداخت کند.
ماده دویست و سی و دو قانون مجازات اسلامی؛
 • در صورتیکه مرد یا زن، زنا را چهار بار اقرار کنند یا ارتکاب به لواط، تفخیذ و مساحقه شوند؛ به مجازات سی و یک الی هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شوند.
رای وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع
 • شماره رای وحدت رویه: 630
 • تاریخ رای : 06/11/1377
 • خلاصه رأی:در صورتیکه جرم انتسابی زنای محصن و محصنه با محکومیت کمتر از ده سال یا برائت باشد، مرجع صالح تجدید نظر به رای، دیوان عالی کشور است.
جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع | ژیوار

وکیل متخصص رابطه نامشروع گروه وکلای کیفری ژیوار

جرم رابطه نامشروع یکی از جرایم کیفری است که امروزه در جوامع افزایش یافته است. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فضای مجازی در ارتباطات بین اشخاص موضوع اثبات جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی به وسیله پیامک، فیلم، عکس یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه جرم شناسی است. برای اثبات جرم رابطه نامشروع نیاز به ادله و مستندات قانونی است.در نتیجه قبل از هر اقدام در خصوص اثبات یا تبرئه شدن درخصوص اتهام جرم رابطه نامشروع با وکیل متخصص و با تجربه کیفری جرم رابطه نامشروع مشورت نمایید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد پرونده های کیفری و جرم رابطه نامشروع؛ را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با؛ مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free consultation

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.