محاسبه آنلاین خدمات قضایی به چه معناست؟

چگونه می توان قبل از طرح دادخواست یا شکواییه هزینه های کار را متوجه شوم؟

محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


 
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 3.300.000 تا 33.000.000
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000

 
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


جهت مشاوره یا اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

 

تعرفه خدمات قضایی سال 1399

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 3.300.000 تا 33.000.000
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000

 
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


به طور کلی هر خدمتی چه در دستگاه قضایی و چه در دستگا های دیگر شامل هزینه است. در سیستم قضایی هزینه هایی متفاوتی وجود دارد مانند: هزینه ابطال تمبر، هزینه کپی برابر اصل و … که در ذیل سعی نمودیم تعرفه خدمات قضایی (کیفری، حقوقی) در سال 1399 را بازگو نمودیم.در پایان نرم افزار محاسبه آنلاین سریع این خدمات را به حضورتان معرفی خواهیم نمود.

 

جهت مشاوره یا اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

 

تعرفه خدمات قضایی سال 1399

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 3.300.000 تا 33.000.000
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000

 
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس


به طور کلی هر خدمتی چه در دستگاه قضایی و چه در دستگا های دیگر شامل هزینه است. در سیستم قضایی هزینه هایی متفاوتی وجود دارد مانند: هزینه ابطال تمبر، هزینه کپی برابر اصل و … که در ذیل سعی نمودیم تعرفه خدمات قضایی (کیفری، حقوقی) در سال 1399 را بازگو نمودیم.در پایان نرم افزار محاسبه آنلاین سریع این خدمات را به حضورتان معرفی خواهیم نمود.

 

جهت مشاوره یا اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

 

تعرفه خدمات قضایی سال 1399

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20.000
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3.300.000 تا 33.000.000
هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از 3.300.000 تا 33.000.000
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100.000
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300.000
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300.000
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300.000
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300.000

 
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
پروانه وکالت پایه (1)  8.000.000
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 5.000.000
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها 850.000
پروانه وکالت اختیاری 600.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری:‌ شعب دیوان 200.000
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر 400.000
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400.000 تا 1.800.000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Online_calculation_of_judicial_services

 

هزینه دادرسی موضوع بند (12) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال)
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال  دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام‌خواهی  پنج و نیم درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1.500.000
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300.000
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300.000
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی  15.000
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی 50.000
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100.000
 
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 

نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

حسابدان قضایی نرم افزار رایگان محاسبه کلیه خدمات قضایی در بستر اینترنت

امکانات:
 • هزینه دادرسی انواع دعاوی در مقاطع مختلف و هزینه اجرای احکام مدنی- نیم عُشر؛
 • حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل (بر اساس تعرفه و قرارداد) و همچنین مالیات سالانه وکیل، معافیت مالیاتی و تشخیص خواسته دعوا از طریق مقدار تمبر ابطالی وکیل؛
 •  هزینه دفتر الکترونیک خدمات قضایی و هزینه سایر درخواست های قضایی در این دفتر؛
 •  هزینه انواع دفاتر اسناد، اعم از دفتر ازدواج و طلاق و دفتر اسناد رسمی؛
 • ‏ خسارت تأخیر تأدیه (دین به نرخ روز) به دو روش ماهانه و سالانه با استفاده از آخرین شاخص های بانک مرکزی و همچنین خسارت قراردادی روزانه؛
 • هزینه انواع دیه اعم از دیه قتل، دیه کسری، دیه درصدی، دیه سقط جنین و دیه اعضای مختلف بدن، همگام با دیه مخصوص هر ساله از سال ۱۳۷۰ تا کنون؛
 •  مهریه به نرخ روز بر اساس نوع مهریه اعم از وجه نقد و سکه و در مورد سکه، امکان استعلام بهای هر روز سکه؛
 • هزینه و دستمزد کارشناس دادگستری در کلیه رشته ها؛
 •  هزینه و حق‌الزحمه داوری در انواع دعاوی مالی و غیرمالی؛
 • ‏ سهم الارث طبقات ارث بر اساس وضعیت متوفی حین الفوت؛
 • ‏ مهلت ها و مواعد قانونی و قضایی؛

بخش ویژه برنامه محاسبه آنلاین خدمات قضایی (حسابدان قضایی)

 • مجموعه ای از قوانین و مقررات موضوعه کشور؛
 • مجموعه ای کامل از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 • مجموعه ای کامل از نظریات مشورتی سال های اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه؛
 • جستجوی وکلا و کارشناسان دادگستری و همچنین لیستی از وکلای برگزیده؛
 • محاسبات متفرقه (از جمله محاسبه قیمت طلا، کمیسیون مشاور املاک، اقسام وام بانکی، سود سپرده بانکی، تعرفه خدمات دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت)؛
 • بیش از ۲۰ نوع استعلام های قضایی و غیر قضایی (بیمه نامه اشخاص ثالث، وضعیت چک، خلافی خودرو، نمره منفی گواهینامه، اصالت مدارک قضایی و اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی، تصادفات رانندگی خودرو، آراء و رویه های قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، آخرین وضعیت وکیل و کارشناس دادگستری، شرکت های ثبت شده، آگهی قانونی شرکت ها، ثبت نام ثنای انواع اشخاص، نشست های قضایی، ممنوع الخروجی اشخاص و غیره.

 تغییرات در نسخه جدید نرم افزار محاسبه آنلاین خدمات قضایی

 • بروز رسانی محاسبه مالیات سالانه وکیل؛
 • بروز رسانی شاخص های تورم جهت محاسبه تأخیر تأدیه و مهریه؛
 • بروز رسانی دیه مطابق با آخرین نرخ دیه؛
 • ‏ بروز رسانی محاسبه هزینه کارشناس دادگستری مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی هزینه دادرسی مطابق با آخرین نرخ های اعلامی در بودجه سنواتی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛
 • بروز رسانی محاسبه هزینه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق مطابق با تعرفه جدید؛ (تعرفه سابق تا مدتی در نرم افزار باقی می ماند)
 • بروز رسانی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در بخش حسابدان پلاس؛
 • ‏بروز رسانی و اضافه نمودن استعلامات جدید از جمله استعلام قرارداد املاک، تصدیق اصالت سند مالکیت، وضعیت استعلام الکترونیکی ملک و وضعیت سرقت کالای دیجیتال در قسمت استعلام ها در حسابدان پلاس