مفقودی چک و راه حل های آن

مفقودی چک و راه حل های آن

در خصوص مفقودی چک و راه حل های آن در سال 1402 باید گفت که صادر کننده چک در ابتدا باید به بانک مراجعه کند و دستور عدم پرداخت را صادر کند. سپس باید طبق دستورات بانک، در مدت 1 هفته به مراجع مربوطه برای شکایت از چک مفقودی مراجعه کنید (شورای حل اختلاف یا دادسرا) پس از شکایت، گواهی اقامه دعوا را به بانک ارائه داده و در دادگاه، مفقودی چک را احراز کنید تا چک مفقودی ابطال شود. این فرآیند نیازمند کمک وکیل چک است تا به درستی و با دانش حقوقی مربوطه اقدامات صورت گیرد. حتماً اطلاعات خود را با دقت و صحیح در این فرآیند ارائه دهید تا بهترین نتیجه را بدست آورید. این مراحل می‌ تواند به شما کمک کند تا از بروز مشکلات بزرگ جلوگیری کنید و مسیر صحیح را در مواجهه با مفقودی چک ادامه دهید. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در باب استخدام وکیل چک در تهران نیز می باشند.

مراحل اعلام مفقودی چک و راه حل های آن

برای اعلام مفقودی چک، ابتدا به بانک صادر کننده چک مراجعه کنید و دستور عدم پرداخت را کتبی ارائه دهید. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، چک را مسدود کرده و گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام شده را صادر می‌کند. سپس، در مدت 1 هفته به مراجع قضایی (دادسرا یا شورای حل اختلاف) مراجعه کنید تا گواهی مفقودی چک را اخذ کنید. دستور دهنده باید حداکثر ظرف مدت 1 هفته، گواهی تقدیم شکایت را به بانک تسلیم کند. وکیل چک راهنمای شما در همین باب می باشد.

نقل شده در سایت دادگاهی های عمومی انقلاب تهران در صورت گم شدن چک، صاحب آن ابتدا باید به بانک مراجعه کند و دستور عدم پرداخت چک را بدهد و سپس برای شکایت از چک مفقودی به شورای حل اختلاف یا دادسرا مراجعه و گواهی مفقودی صادره و برگه اعلام شکایت از چک مفقودشده را مجددا به بانک ارایه کند. دادگاه در صورت احراز مفقودی چک، آن را ابطال خواهد کرد.

نمونه دادخواست اعلام مفقودی چک به شورای حل اختلاف: (شکواییه مفقودی چک)

نمونه دادخواست اعلام مفقودی چک به شورای حل اختلاف

در صورت تحقق جرم‌ های کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت یا جعل، باید به دادسرا مراجعه کنید و شکایت از نوع کیفری را مطرح کنید. در این فرآیند، همیشه با وکیل چک مشورت کنید تا بهترین راه‌ حل‌ ها را در روند شکایت انتخاب کنید و مسائل حقوقی را کاهش دهید. توجه داشته باشید که اطلاعات دقیق و صحیح ارائه داده شود تا بهترین نتیجه به دست آید و مشکلات بزرگ جلوگیری شود. در این مراحل با دقت عمل کنید تا برخورد صحیح با مفقودی چک انجام گیرد و نتایج مثبتی به‌ دست آید.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل چک در کرج در سال ⚖ [1402]

در خصوص مشاوره حقوقی چک و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مستندات قانونی در ارتباط با اعلام مفقودی چک

ماده 14 قانون صدور چک به افراد صادر کننده چک یا ذینفعان، اجازه می‌ دهد که با تصریح مفقودی چک به دلیل سرقت، جعل، کلاهبرداری یا جرائم دیگر، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهند. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک خودداری می‌ کند و گواهی عدم پرداخت با ذکر علت، صادر و تسلیم می‌ کند. دارنده چک می‌ تواند علیه دستور دهنده شکایت کند. اگر مخالفت دستور دهنده ثابت شود، باید علاوه بر مجازات ماده 7 قانون، خسارات وارده به دارنده چک را جبران کند. تبصره 1 این ماده نیز مشخص می‌ کند که ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا واگذار شده باشد. بانک موظف است تا تعیین تکلیف چک، مبلغ را در حساب مسدودی نگه دارد.

با اعلام مفقودی به بانک، دستور دهنده باید شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت 1 هفته، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ارائه دهد. در غیر اینصورت، بانک به درخواست دارنده چک، وجه آن را پس از مدت مذکور پرداخت می‌ کند. پرداخت چک‌ های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌ توان متوقف کرد مگر اینکه بانک ادعای جعل داشته باشد. از این جهت، حق دارنده چک در مورد شکایت به مراجع قضایی، طبق مفاد آخرین بند ماده 14 محفوظ است. در این مراحل، همکاری با وکیل چک باعث بهبود فرآیند حل مشکل مفقودی چک می‌ شود.

چک های ماده 14

ماده 14 قانون صدور چک در سایت ویکی حقوق

ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی 1372/08/11): صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید . دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد .

تبصره 1 (اصلاحی 1376/10/14)- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) . در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند .

تبصره 3 (الحاقی 1376/10/14)- پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . دراین مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ( 14 ) محفوظ خواهد بود .

دستور عدم پرداخت به بانک

مفقودی چک یک وضعیتی است که هر فرد ممکن است با آن روبه‌رو شود، که ممکن است از دلایل متنوعی مثل سرقت چک، جعل، کلاهبرداری یا گم شدن چک به وجود آید. طبق ماده 14 قانون صدور چک، بلافاصله بعد از گم شدن چک، صادرکننده چک موظف به اقداماتی است که از جمله تدوین یک دستور کتبی عدم پرداخت است. در این مرحله، صادرکننده چک باید به بانک مراجعه کرده و در فرم مخصوصی که بانک فراهم می‌ کند، دستور کتبی عدم پرداخت را تنظیم و تحویل دهد. بانک، پس از بررسی هویت صادرکننده و اعتبار دستور عدم پرداخت، حساب مرتبط با چک را به مدت یک هفته مسدود می‌ کند. در این مهلت یک هفته، صادرکننده باید به مراجع قضایی معتبر مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک را دریافت کرده و آن را به بانک ارائه دهد تا مهلت دستور عدم پرداخت تمدید شود. این اقدامات مهم به منظور مدیریت موضوع مفقودی چک و جلوگیری از سوءاستفاده از آن انجام می‌ شوند.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل چک در مشهد در سال ⚖ [1402]

مفقودی چک و راه حل های آن توسط وکیل چک

مفقودی چک و راه حل های آن توسط وکیل چک

برای حل مفقودی چک و اقدامات موثر، همراهی وکیل چک بسیار حیاتی است. او می‌ تواند مراحل انتظاری و حقوقی را به شما توضیح دهد و در مسیر صحیح راهنمایی کند. اولین قدم ارائه دستور عدم پرداخت به بانک است. وکیل چک می‌ تواند به شما کمک کند که فرم‌ ها و اسناد لازم را تهیه و به درستی تکمیل کنید. در مرحله بعدی، وکیل چک شما را در روند شکایت از مفقودی چک در مراجع قضایی همراهی می‌ کند. او با تجربه‌ اش می‌ تواند اطلاعات صحیحی ارائه دهد و بر دفاع‌ های لازم تاکید کند.

مقالات مرتبط  معرفی بهترین وکیل چک در اصفهان در سال ⚖ [1402]

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر می باشد:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیواروکیل می‌ تواند دریافت گواهی اقامه دعوا را برای شما انجام دهد و نکات حقوقی مربوط به مفقودی چک را روشن‌ سازی کند. همچنین، وکیل چک ممکن است راه‌ های دیگری برای حل مسئله ارائه دهد، مانند مذاکره با صادر کننده چک یا طرح راه‌ حل‌ های مد نظر برای رفع اختلاف. وکیل چک با داشتن دانش لازم در زمینه حقوقی، می‌ تواند از دستور دهنده نیازمندی‌ های قانونی برای اثبات مفقودی چک بخواهد و در مسیر اقدامات حقوقی موثر راهنمایی کند.

وکیل چک در سمنان و سایر شهرستان ها را از گروه کلای کیفری ژیوار بخواهید. همچنین، از طریق وکیل چک می‌ توانید به نکات مهمی مثل زمانبندی صحیح و اجرایی کردن تصمیمات حاکمیت پیشرفت کنید. وکیل چک نقش حیاتی در جلوگیری از مشکلات بزرگ تر و به‌ دست آوردن نتیجه مثبت دارد. بهتر است وکیلی با تجربه و ماهر در زمینه مفقودی چک انتخاب کنید تا به بهترین نتیجه برسید و مسیر صحیح را پیمایش کنید. 

سوالات متداول در باب مفقودی چک و راه حل های آن در سال 1402

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مفقودی چک و راه حل های آن در سال 1402 می باشیم:

  • چه مراحلی برای اعلام مفقودی چک وجود دارد؟ مراجعه به بانک و ارائه دستور عدم پرداخت، شکایت در مراجع قضایی و ارائه گواهی اعلام مفقودی به بانک.
  • چگونه وکیل چک می‌ تواند کمک کند؟ وکیل چک، راه‌ حل‌ های حقوقی را توضیح می‌ دهد، مراحل راه‌ حل‌ ها را انجام می‌ دهد، در مسایل قانونی راهنمایی می‌ کند و به نتیجه مثبت کمک می‌ کند. 
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.