تخفیف مجازات کلاهبرداری

آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

آیا تخفیف مجازات برای مرتکبین جرم کلاهبرداری امکان پذیر است؟ در صورتیکه جرم کلاهبرداری دارای شرایط ویژه مطرح شده در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری باشد قابل گذشت است و مجازات آن نصف میشود. ... ادامه مطلب