مصادیق جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت یکی از مصادیق جرایم علیه اموال است که شامل خیانت در امانت است. خیانت در امانت یکی از جرایمی کیفری است که در زمره جرایم کلاهبرداری قرار می گیرد. ... ادامه مطلب