اعتراض قرار

اعتراض قرار

اعتراض قرار و منع تعقیب کیفری یکی از انواع قرارهای نهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات دادسرا صادر می گردد. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از اتمام تحقیقات، برحسب مورد یکی از قرارهای مجرمیت، موقوفی تعقیب یا منع تعقیب را صادر می نماید. از اینرو قرار نهایی، قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه می‌ دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم نهایی آماده نمی‌ کند.

همچنین زمانیکه عمل متهم فاقد وصف کیفری است، اعتراض قرار با منع پیگرد صادر می‌ گردد. از این رو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. این قواعد جزء حقوق بین المللی کیفری است. بدین ترتیب در خصوص اسناد مهم مانند حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ماده 20 قانون اسلامی تجلی یافته است. بدین ترتیب اغلب نظام های ملی این قاعده را به رسمیت شناخته اند. با این حال، این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. گروه وکلای کیفری ژیوار درباره موضوع اعتراض قرار اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

اینفوگرافیک وظایف وکیل

بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب

در کنار اعتراض به قرار منع تعقیب کیفری موضوع دیگری قرار دارد که در این بخش به عنوان بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب شرح داده می شود. از این رو قانونگذار در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی که قابل اعتراض هستند، بیان کرده است. بدین ترتیب قانون های شرح داده شده جزء قرار منع تعقیب خواهند بود. در نظر داشته باشید که ‌مهلت شکایت از قرارهای فوق و قرار منع تعقیب 10 روز است و شروع مهلت اعتراض به آن، از روز اعلام یا ابلاغ قرار به اعتراض در نظر گرفته می شود.

اعتراض به قرار منع تعقیب با توجه یه شرایط زیر صورت خواهد گرفت:

 • عدم صلاحیت به تقاضاء دادستان یا متهم
 • منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضاء شاکی خصوصی باشد.
 • اناطه به تقاضاء دادستان یا شاکی خصوصی
 • توقیف متهم به تقاضاء متهم
 • تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود و به تقاضاء متهم صورت خواهد گرفت.
 • بررسی تأمین خواسته به تقاضای متهم
 • موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی
مقالات مرتبط  تفاوت مشارکت و معاونت در آدم ربایی چیست؟

تعقیب متهم پس از اعتراض به قرار و صدور حکم

تعقیب متهم پس از اعتراض به قرار و صدور حکم شرایطی را به وجود خواهد آورد. از این رو قرارهای منع تعقیب متهمین که در نتیجه تحقیقات اولیه‏ غیر علنی بوده و مانند قرار بازپرس که در اثر رسیدگی به شکایت از قرار بازپرس و یا در موارد حل اختلاف بین دادستان و بازپرس از دایره بازپرس و دادگاه‏ استان مستند به عدم کفایت دلایل وقوع جرم به متهمین صادر می شود، اما صدور حکم قطعی نشده است.

بدین ترتیب منع از تعقیب مجدد متهمین آن قرار و دادنامه قطعی برای متهم در نظر گرفته خواهد شد. براساس اصل و قاعده کلی فقط تا زمانیکه دلایل کافی و جدید ظاهر نشود، قرار منع تعقیب متهمین و دادنامه‏ های قطعی بازپرس و دادگاه‏ استان مربوطه مانع تعقیب مجدد متهمین می‏ گردد. بدین ترتیب نمی توان تعقیب مجدد متهم را شروع کرد، ولی به محض پیدا شدن دلایل کافی قابل تعقیب خواهد بود.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

تفسیر ماده 278 قانون دادرسی کیفری اعتراض به قرار

این بخش از مقاله به موضوع تفسیر ماده 278 قانون دادرسی کیفری اعتراض به قرار اختصاص خواهد داشت. هر گاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی یا به علت فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. مگر اینکه با ارائه دلیل جدید و با نظر دادستان تنها فقط برای یکبار قرار منع تعقیب لغو شده و متهم دوباره تحت تعقیب قرار گیرد. در بخش دیگری از این قانون آمده است که هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب متهم صادر و به هر دلیل قطعی شود، دیگر نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب قبل کرد.

مقالات مرتبط  جرم سیاسی در قانون و مجازات آن

 به این دلیل هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. مگر اینکه پس از کشف و بررسی های لازم دلیل اتهام جدیدی با نظر دادستان صورت گیرد. اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏ توان متهم را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه برای تعقیب مجدد متهم حکم دهد، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می نماید.

تعقیب مجدد متهم پس از اعتراض قرار

تعقیب مجدد متهم پس از اعتراض قرار و در صورتی که قرارها پس از شکایت شاکی خصوصی یا حکم دادستان تایید شده باشد با توجه به بررسی شرایط زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 • تعقیب مجدد برابر صراحت و وضوح ماده مذکور،‏ با ارائه دلایل کافی و با اجازه دادگاه استان انجام می شود.
 • به این صورت که‏ دلایل تازه را دادستان یا شاکی خصوصی بر حسب موارد جهت تعقیب مجدد به دادگاه استان ارائه می نماید.
 • اگر دلایل جدید از نظر دادگاه کافی و قابل قبول باشد، اجازه شروع مجدد تعقیب و تحقیقات‏ اولیه از گواهان صادر می گردد.
 • بازپرس مربوطه بدون دخالت دادگاه استان و کشف دلایل جدید صالح به رسیدگی می ‏باشد که تعقیب مجدد بوسیله متهم صورت می گیرد.

بدین ترتیب قرار منع تعقیب کیفری متهمین‏ که در نتیجه تحقیقات مقدماتی غیر علنی صادر می شود، ممکن است مستند به جهات قانونی‏ باشد. به عنوان مثال مرور زمان و امثال آن که در این مورد موجب سقوط دعوای عمومی و عدم‏ تعقیب مجدد متهمین می شود. مگر آنکه به دلیل پیدا شدن دلایل جدید سبب قانونی‏ که اساس و صدور قرار منع تعقیب متهمین بوده از بین برود.

مرجع صالح رسیدگی به قانون منع تعقیب و اعتراض قرار

مرجع صالح رسیدگی به قانون منع تعقیب و اعتراض قرار در دادگاه رسمی بررسی می گردد. براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند، قرار منع تعقیب می باشد. بدین ترتیب مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا، برای اشخاص مقیم ایران حدود 10 روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است. از اینرو براساس ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را موجه بداند، می تواند قرار جلب به دادرسی را صادر نماید و پرونده مجددا به دادسرا فرستاده شود، تا اقدامات و تحقیقات لازم صورت گیرد. در غیر این صورت قرار را تایید می کند که نظر دادگاه قطعی و غیر قابل اعتراض است.

مقالات مرتبط  تعلیق مجازات، جرایم قابل تعلیق و شرایط برخورداری از آن

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار مجموعه تخصصی از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق، متخصص در امور کیفری و جرم شناسی، مشاوره و وکالت خود را در پرونده های کیفری نظیر کلاهبرداری، جرم خیانت در امانت، جعل سند، پولشویی، جرایم گمرکی، جرایم پزشکی و سایر جرایم اعلام می نماید. از اینرو می توانید سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد اعتراض به رای کیفری و اعتراض به قرار منع تعقیب را با مشاورین حقوقی ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول در باب اعتراض قرار

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب اعتراض قرار می باشیم:

 • مرجع صالح رسیدگی به قانون منع تعقیب و اعتراض قرار کدام اند؟ مرجع صالح رسیدگی به قانون منع تعقیب و اعتراض قرار در دادگاه رسمی بررسی می گردد. براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قرارهای بازپرس که قابل اعتراض هستند، قرار منع تعقیب می باشد. بدین ترتیب مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا، برای اشخاص مقیم ایران حدود 10 روز و برای افراد خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
 • اعتراض به قرار منع تعقیب با توجه به چه شرایطی صورت می گیرد؟ عدم صلاحیت به تقاضاء دادستان یا متهم، منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضاء شاکی خصوصی باشد.، اناطه به تقاضاء دادستان یا شاکی خصوصی، توقیف متهم به تقاضاء متهم، تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود و به تقاضاء متهم صورت خواهد گرفت.، بررسی تأمین خواسته به تقاضای متهم و موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.