وکیل تعزیرات متخصص در قاچاق کالا و ارز

وکیل تعزیرات

وکیل تعزیرات ؛ 09020038664

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.comو
Lawyer_of_Punishment

_

وکیل تعزیرات – مجازات جرایم تعزیرات حکومتی  

استفاده از وکیل تعزیرات با توجه به نقش تعزیرات حکومتی بر اوضاع اقتصادی کشور موضوعی مهم و اساسی در پرونده های جرایم تعزیراتی است. بسیاری از کسب و کارها با سازمان تعزیرات حکومتی که نهادی تحت نظارت قوه مجریه می باشد در ارتباط هستند.

مهمترین جرایمی که مشمول تعزیرات حکومتی هستند شامل قاچاق کالا و ارز، احتکار، گرانفروشی، رعایت نکردن ضوابط و مقررات فروش کالا و ارائه خدمات می باشد. وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات بخش های خصوصی و دولتی در امور اقتصادی، پزشکی و صنفی است.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

بهتر است قبل از هر اقدام در مورد پرونده های جرایم تعزیراتی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص و باتجربه تعزیرات بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده دچار اتلاف وقت و هزینه نشوید.

وکیل تعزیرات کارآزموده، وکیلی است که به تمام قوانین ومقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی، و قوانین امره تسلط و تبحر دارد و با استفاده از قوانین وتبصره ها به نتیجه موفق در پرونده ها می رسد.

انواع جرایم تعزیراتی

در ابتدای مقاله بیان شده است که مهمترین جرایمی که مشمول تعزیرات حکومتی هستند شامل موارد ذیل است:

 • قاچاق کالا و ارز.
 • احتکار.
 • گرانفروشی و کم فروشی.

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز

براساس ماده پنجاه و هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  قاچاق کالا و ارز از جمله جرایم اقتصادی است. قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شود. با توجه به تاثیرات قاچاق کالا و ارز بر شرایط اقتصادی، قانونگذار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب نمود و برای مرتکبین به آن مجازات های سنگین تعیین کرده است.

برای مشاهده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

مجازات قاچاق کالا و ارز

براساس ماده هجده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرتکبین به جرم قاچاق کالا و ارز به مجازات های ذیل محکوم می شوند:

 • ضبط کالا و ارز.
 • پرداخت جریمه نقدی.

سایر مقالات  مجازات قاچاق کالا و ارز در دادگاه ویژه انقلاب اسلامی

جریمه نقدی در قاچاق کالا و ارز

 

 شامل موارد ذیل است:

 

قاچاق کالا
 • پرداخت یک تا دوبرابر قیمت کالا در قاچاق کالای مجاز.
 • و پرداخت یک تا سه برابر قیمت کالا در کالای مجاز مشروط.
 • پرداخت دو تا چهار برابر قیمت کالا در کالای یارانه ای.
قاچاق ارز  
 • پرداخت یک تا دو برابر معادل ارز ورودی و یک تا دوبرابر قیمت ریالی ارز.
 • و پرداخت جریمه نقدی ارز خروجی و دو تا چهار برابر قیمت ریالی ارز.
ماده پنجاه و هشت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

براساس ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که عین کالا و ارز قاچاق موجود نباشد، مرتکب به مجازات های مقرر در ماده 57 همین قانون محکوم می شود. مرتکب علاوه بر محکومیت های فوق، باید معادل قیمت کالا و ارز جریمه نقدی پرداخت کند. در صورتی که مرتکب در اتلاف کالا و ارز مقصر نباشد مشمول  این ماده نیست.

احتکار

وکیل تعزیرات

احتکار

یکی از جرایم اقتصادی که مشمول جرایم تعزیرات حکومتی میشود جرم احتکار است. قانونگذار در ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی احتکار را تعریف کرده  است.

ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی: احتکار به معنای انبار کردن و نگهداری کالاهای اساسی و ضروری مردم برای گران فروختن در مواقع کمیابی کالا می باشد.

مجازات تعزیرات جرم احتکار

‌مجازات  تعزیرات محتکر در بار:

 • اول:  ملزم شدن به فروش کالا و پرداخت جریمه برابر با ده درصد قیمت کالای احتکار شده.
 • دوم: فروش کالا به وسیله دولت و پرداخت جریمه برابر با ده در صد ارزش کالا.
 • سوم: فروش کالا به وسیله دولت و پرداخت جریمه یک تا سه برابر قیمت کالا و محرومیت از قسمتی یا کل سهمیه و خدمات دولتی برای مدت شش ماه و نصب پارچه به عنوان محتکر.
 • چهارم: علاوه بر مجازات بار سوم، باطل کردن پروانه واحد صنفی و معرفی محتکر به وسیله رسانه گروهی.

تبصره: در صورتی که انبار نمودن و نگهداری کالا با اطلاع مرجع ذیصلاح انجام شود شامل جرم احتکار نیست.

رسیدگی به جرایم تعزیرات حکومتی

قانونگذار در ماده هشت آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان نموده است که  برای رسیدگی به تخلفات مربوط به جرایم تعزیراتی، شعب رسیدگی کننده با تشکیل شعبه بدوی و تجدیدنظر در هر استان و شهرستان تشکیل شود.

شکایت در تعزیرات حکومتی براساس گزارش اشخاص ذیل قابل رسیدگی است:
 • شکایت شخص حقیقی یا حقوقی.

گزارش :

 • ماموران سازمان بازرسی  تعزیرات.
 • سازمان  بازرسی کل کشور.
 • مرجع قضایی، انتظامی و دولتی.
صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به جرایم و تخلفاتی که موضوع قانون تعزیرات حکومتی هستند رسیدگی می کند. همچنین جرایم قاچاق کالا و ارز نیز به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است.

در سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات ذیل رسیدگی می شود:
 • گرانفروشی.
 • احتکار.
 • کم فروشی.
 • عرضه خارج از شبکه.
 • درج نکردن قیمت کالا.
 • مخفی کردن و جلوگیری از عرضه کالا.
 • صادر نکردن فاکتور کالا.
 • رعایت نکردن مقررات توزیع و قیمت گذاری کالا.
 • اجرا نکردن تعهدات ارزی و خدمات دولتی.
 • فعالیت بدون داشتن پروانه کسب.
 • قاچاق کالا و ارز.
برای مشاهده قانون تعزیرات حکومتی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

قوانین

مرجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

قانونگذار در ماده چهل و چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1394 تصویب شد مرجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که مجازات مرتکبین آن زندان و انفصال از خدمات دولتی است، دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. اما در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز که شامل پرداخت جریمه نقدی است سازمان تعزیرات حکومتی مرجع صالح رسیدگی به آن است.

در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز که چند متهم دارد و مرجع قضایی به اتهام یکی از آنها رسیدگی می کند، به اتهام سایر متهمین نیز در همان مرجع رسیدگی می شود. در صورتی که پرونده به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارجاع شود و در آنجا مشخص شود که مرجع صالح رسیدگی به جرم مربوطه مرجع قضایی است، شعبه ای که پرونده به آن ارسال شده است باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده به مرجع قضایی صالح فرستاده شود. قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باید توسط مقام مافوق شعبه تایید شود. در صورتی که مقام مافوق شعبه تعزیرات قرار را تایید نکند، قرارعدم صلاحیت بعد از یک هفته قطعی است. جرایم قاچاق کالا و ارز که مشمول پرداخت جریمه نقدی است در صلاحیت تعزیرات است.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام
مرجع صالح رسیدگی به پرونده بهداشتی و پزشکی

یکی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های بهداشتی و پزشکی است. رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت تعزیرات حکومتی است:

تاسیس موسسه پزشکی:

 • بدون مجوز به وسیله شخص بدون داشتن تخصص.
 • به وسیله شخص متخصص بدون داشتن پروانه کار.

 

 • عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان.
 • دخل و تصرف در صورتحساب و اخذ نرخ بیشتر از مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش بزشکی.
 • سایر موارد بهداشتی و پزشکی که در قانون تعزیرات حکومتی  مشخص شده است.
ماده سی و شش قانون تعزیرات حکومتی

مرجع صالح رسیدگی به تخلفاتی که شامل تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی است دادگاه انقلاب است. دادسرا و دادگاه انقلاب موظف هستند که پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت رسیدگی کنند. دادیار و دادستانی که رئیس دیوان عالی کشور صلاحیت آنها را تائید کند، می توانند در مورد پرونده های تعزیرات حکومتی در دادگاه انقلاب حکم تعزیری صادر کنند. صدور حکم در مورد پرونده های کیفری که مشمول مجازات تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و گرفتن تعهد می باشد در صلاحیت وزارت بازرگانی است.

تخفیف و تعلیق مجازات در جرایم تعزیرات حکومتی

 براساس ماده سی و هشت قانون تعزیرات حکومتی، موافقت دادگاهی که رای را صادر نمود و دادستان برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای جرایم تعزیراتی لازم است.

رای وحدت رویه در مورد جرایم تعزیرات حکومتی
 • شماره رای وحدت رویه: 785
 • تاریخ رای وحدت رویه: 10-10-1398
 • خلاصه رای: براساس تبصره سه ماده پنجاه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص رای هایی که در شعبه های بدوی  تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب مبنی بر برائت صادر می شود، دادستان می تواند نسبت به این رای تجدید نظرخواهی کند. 
وکیل تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات حکومتی ژیوار

با توجه به پیچیدگی پرونده های مربوط به جرایم تعزیراتی بهتر است قبل از هر اقدام در پرونده های مربوطه از مشاوره و وکالت وکیل تعزیرات حکومتی استفاده نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسید. وکیل متخصص تعزیرات حکومتی، وکیلی است که به تمام قوانین ومقررات قانون تعزیرات حکومتی، قانون  قاچاق کالا و ارز، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تسلط کامل دارد و با تجربه و کارازموده بودن روند رسیدگی پرونده را تا پایان مدیریت می کند.

سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص جرایم تعزیراتی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار با تماس تلفنی یا از طریق واتساپ حقوقی مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سایر مقالات  وکیل تعزیرات متخصص در قاچاق کالا و ارز

 • مشاوره حقوقی:
 • 09020038664

free consultation مشاوره حقوقی

 • آدرس :
 • تهران- خیابان شریعتی –بالاتر از باغ سفارت انگلیس – ساختمان سفیران-  طبقه دو- واحد ب2.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.