وکیل نظام پزشکی

لینک مقاله شکایت از پزشک را به اشتراک بگذارید:
https://www.jivarlaw.com/duties-lawyer-of-the-medical-system

وکیل نظام پزشکی : سازمان نظام پزشکی بعد از کانون وکلا بزرگترین و قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایران است که در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۳۵ تأسیس شد.

این سازمان حدود ۳۰۰۰۰۰ عضو دارد: پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دکترای علوم آزمایشگاهی، کارشناسان دارای مجوز از جمله متخصصین تغذیه، ماماها، شنوایی شناسان، فیزیوتراپیست ها، اپتومتریست ها، آسیب شناسان گفتار و زبان، کاردرمانگران، ارتزها و پروتزها (متخصصان فنی و …)

این افراد پس از عضویت در سازمان، شماره عضویت در نظام پزشکی را دریافت می کنند که همان تعداد عضویت در سازمان است.

شرح وظایف اصلی این سازمان عبارتند از: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمان پزشکی در بخش خصوصی، صدور مجوز برای کارکنان بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین پزشکی از طریق دادگاه انتظامی، ثبت و صدور گواهی عضویت، تنظیم. ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام و…

سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات، صنف و متخصصان، شاغلین و موسسات وابسته به پزشکی، هیأت های بدوی، انتظامی و تجدیدنظر در مرکز، هیأت های بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان ها و هیأت های انتظامی اولیه پزشکی در شهرستان ها را دارد.

خدمات ما

در ادامه ساختار هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد.

دادگاه انتظامی نظام پزشکی

 دادسرای انتظامی زیر نظر هیأت های بدوی انتظامی تشکیل می شود و وظیفه رسیدگی و کشف تخلفات و تعقیب متخلفان و طرح شکایت انتظامی در هیأت های بدوی انتظامی را در چارچوب قوانین و مقررات پزشکی اعم از مصوبات، آیین نامه ها، مصوبات شورای عالی، دستورالعمل ها بر عهده دارد. # وکیل نظام پزشکی

سایر مقالات  مراحل شکایت از پزشک با وکیل دادگستری

ترکیب اعضا

دادستان (حداقل هفت سال سابقه پزشکی)

تعداد دستیار لازم (حداقل پنج سال سابقه کار در حرفه پزشکی یا یکی از مشاغل پزشکی) به تشخیص شورای عالی با رای اعضای هیات مدیره سازمان و حکم رئیس جمهور.

مدت تصدی اعضای قوه قضائیه تا پایان دوره هیئت مدیره می باشد.

وکیل نظام پزشکیوظایف دادگاه انتظامی نظام پزشکی

دادسرای انتظامی مکلف است در موارد زیر رسیدگی کند:

 • الف) شکایت شاکی، ذینفع یا قیم یا نماینده قانونی بیمار.
 • ب) اعلام تخلف از مقام قضایی – اداری
 • ج) اعلام تخلف از سوی هیأت مدیره، شورای عالی و رئیس سازمان
 • د) شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • هـ) در مورد تخلفات مشهود كه به نظر اعضاي دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده باشد.
 • و) ارجاع توسط هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی # وکیل نظام پزشکی

واتساپ

نحوه رسیدگی در دادگاه انتظامی نظام پزشکی

 • دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی از جمله تحقیق از شاکی، بررسی اسناد و مدارک و سوابق مربوطه، استعلام اطلاعات، انجام بررسی ها و آزمایشات لازم و اخذ نظر کارشناسی به موضوع رسیدگی می کند.
 • در صورتی که در پایان تحقیقات، دلایل کافی برای تعقیب شاکی وجود داشته باشد، می توان با ذکر نوع تخلف او را احضار کرد.
 • دادسرا موظف است نوع تخلف و دلایل شکایت را برای وی توضیح دهد. چنانچه شاکی یا شکات به هر دلیل اعم از کارشناسی یا ادعایی و با عنایت به مدارک پزشکی و سایر مدارک استناد کند و رسیدگی به آن دلایل در احراز مؤثر باشد، دادسرا انجام خواهد داد.
 • در صورتی که رسیدگی به این دلایل مستلزم پرداخت هزینه باشد، مدعی مسئول پرداخت هزینه است.
 • در صورت تأخیر متهم در تهیه دفاعیه یا تهیه دلیل، دادستان می تواند حداکثر دو هفته به وی مهلت دهد.
 • پس از سه بار اخطار به شاکی برای حضور و هر بار غیبت ۱۵ روزه به منزله انصراف از شکایت شاکی است. عدم حضور شاکی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم به پرونده انتظامی نخواهد بود.
شاکی انتظامی باید هزینه های لازم را طبق تعرفه تعیین شده توسط شورای عالی نظام پزشکی بپردازد، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل، توانایی پرداخت آن را نداشته باشد.

در نهایت پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کافی باشد، دادستان کتباً نظر خود را به دادستان یا معاون وی اعلام می کند و در صورت موافقت با کیفرخواست، از هیئت بدوی انتظامی برای مجازات متخلف درخواست می کند.

دبيرخانه دادسرا پرونده را همراه با كيفرخواست به هيأت بدوي ارسال مي كند.

چنانچه دادسرا به دلیل عدم وجود تخلف یا فقدان دلیلی بر منع تعقیب داشته باشد در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب صادر و مراتب را به شاکی یا مرجع گزارش دهنده اعلام می کند.

این انتصاب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع در هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی قابل بررسی است و در صورت ختم منع تعقیب، هیأت بدوی انضباطی نسبت به موضوع رسیدگی و یک حکم مناسب صادر می‌نماید. # وکیل نظام پزشکی

وکیل نظام پزشکیهیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی

هیأت بدوی انتظامی پس از رسیدگی و کشف تخلفات اصناف و کادر پزشکی توسط دادگاه انتظامی نظام پزشکی، وارد رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان می شود.

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی مرجع رسیدگی به تخلفات انضباطی شاغلین در هر شهرستان است که طبق آیین دادرسی توسط دادگاه انتظامی ارجاع و مجازات های انضباطی مناسب را برای آنان تعیین می کند. # وکیل نظام پزشکی

وظایف هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی مکلف است به موارد زیر رسیدگی کند:

الف) وصول شکایت توسط شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

ب) گزارش تخلف از طریق مراجع قضایی یا مقامات ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نهادها و سازمان های دولتی.

ج) گزارش تخلف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رئیس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.

نحوه رسیدگی هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی

 • شکایات و ابلاغیه ها از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیئت انتظامی مربوطه ارسال می شود.
 • رئیس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی باید مقدمات را به عنوان بازپرس به یکی از اعضای هیأت ارجاع دهد.
 • نظام پزشکی شهرستان موظف است نسخه ای از شکایت یا اعلامیه تخلف و ضمائم را برای مددجو ارسال کند تا مددجو حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام شده، پاسخ کتبی خود را به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان ارسال کند.
 • دبیرخانه پس از دریافت پاسخ و یا عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، پرونده را به هیأت بدوی ارسال می کند تا در صورت آماده بودن پرونده تصمیم مقتضی صادر کند.
 • در صورت وجود شاهد یا شهود مشترك در محل و به طور كلی در مكانی كه خارج از محدوده هیأت بدوی انضباطی است نیاز به اقدام دیگری باشد، رئیس هیأت بدوی انتظامی كه رسیدگی می كند پرونده را به آن جا ارسال می نماید. و دستورات لازم را به رئیس می دهد.
 • رئیس هیأت انضباطی نظام پزشکی که در حال رسیدگی است، پرونده را ارسال می کند و دستورات لازم را در این زمینه به رئیس هیأت انضباطی محلی محل رسیدگی می دهد. رئیس هیأت بدوی انتظامی محل پس از انجام تحقیقات آن را امضا و برای رئیس اولین هیأت انضباطی ارسال می کند.
 • اعتراض به آرای صادره از هیأت بدوی حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان پذیر است.
 • هیأت بدوی موظف است در صورت تسلیم اعتراض ظرف یک هفته لایحه اعتراض و پرونده مربوطه را به هیأت عالی انتظامی ارسال کند. # وکیل نظام پزشکی

سایر مقالات  وکالت تخصصی تخلفات پزشکی، جرایم پزشکی و دارویی

هیات تجدید نظر انضباطی نظام پزشکی

هیأت تجدیدنظر انضباطی نظام پزشکی برای رسیدگی به مواردی که پس از صدور رأی هیأت بدوی انضباطی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گرفته است تشکیل می شود. # وکیل نظام پزشکی

خدمات ما
نحوه رسیدگی

اعتراض نسبت به آرای صادره حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان پذیر است.

شاکی باید اعتراض خود را در مهلت مذکور کتباً به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم نماید.

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد (حقیقی-حقوقی) از رای هیأت های بدوی و انتظامی و نظارت بر کار هیأت های بدوی و انتظامی و هماهنگی رسیدگی تشکیل شده است. # وکیل نظام پزشکی

نحوه رسیدگی هیات عالی انتظامی نظام پزشکی

رئیس هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی پرونده های دریافتی از هیأت های بدوی را به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان بازپرس ارجاع می دهد.

عضو محقق ظرف مدت یک ماه پس از بررسی های لازم، پرنده را برای اخذ رأی به هیأت عالی ارائه می کند و در صورت ناکافی بودن بررسی و یا نیاز به بررسی بیشتر، عضو محقق مهلت تأیید هیأت عالی را تمدید می کند.

هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل شده بداند تصمیم مقتضی صادر می کند، اما در صورتی که هیأت انجام تحقیقات بیشتر یا کسب توضیحات بیشتر را ضروری بداند، به ادامه رسیدگی و در صورت لزوم از طرفین دعوت می کند تا توضیحات را بدست آورده رسیدگی و بررسی کنند. # وکیل نظام پزشکی

نیاز به وکیل جرایم پزشکی در طرح شکایت جرایم پزشک
 • همانطور که گفته شد اعمال مجرمانه در حوزه کار پزشک نیز انجام خواهد شد.
 • وکیل جرایم پزشکی لازم است پزشک معالج قربانی جرم را راهنمایی کند.
 • در مطالب فوق عنوان شد که حوزه جرایم پزشکی گسترده است و انجام هر نوع فعالیت در راستای عدالت خواهی پیچیدگی ها و حساسیت های فراوانی دارد.
 • شاید بسیاری از شما جزو کسانی باشید که در تعامل با پزشکان یا مراکز درمانی و کادر درمانی مورد توهین قرار گرفته اید.
 • یا در اثر سهل انگاری پزشک دچار عارضه جسمی یا روحی شده اید. یا شاید پزشک معالج اعمال مغرضانه و بدخواهانه ای را مرتکب شده است که باعث ضرر مالی و جانی شما شده است.
 • در تمامی این موارد هر شخصی می تواند طبق قانون حقوق خود را به صورت قانونی مطالبه کند.
 • این حق هر فردی است که حقش توسط پزشک تضییع شده است شکایت و دادخواست تنظیم و به مراجع قانونی و قضایی بدهد.
 • وکیل جرایم پزشکی قطعا در این مورد ضروری و مهم است. زیرا تنظیم و طرح شکایت از پزشک مقصر و طی مراحل قانونی و اصولی پرونده را فقط وکیل مجرب و متخصص به خوبی می داند.
 • وکیل هر یک از مراحل قانونی را برای فرد ذکر می کند و باید به او یادآوری کند که در صورت فوت یکی از عزیزان، در مورد عوارض و عواقب درمان با وکیل متخصص مشورت کند.
 • وکیلی که در این زمینه تجربه و مهارت داشته باشد، مطمئناً سریع ترین و بهترین راه را برای درخواست حق از موکل خود انتخاب خواهد کرد. وکیل مجرب در این خصوص به تمامی جوانب و ادله موجود توجه نموده و پرونده و دادخواست را با کلیه مدارک موجود ضمیمه و به مرجع قضایی مربوطه ارائه می نماید. # وکیل نظام پزشکی

واتساپ

حتی کسانی که توانایی پرداخت هزینه وکالت را ندارند می توانند از یک جلسه مشاوره بهره مند شوند.

در هر حال بودن وکیل در این امور ضروری است; زیرا گاه در رسیدگی به پرونده های جرایم پزشکی به این موضوع برخورد شده است که پزشک معالج در روند درمان بیمار، مرتکب قصور غیرعمد یا جنایت عمدی نشده و خود بیمار نیز نسبت به درمان خود کوتاهی کرده است که در این صورت پزشک معالج می خواهد برای بازگرداندن کرامت خود اعاده حیثیت نماید.

پس وکیل صرفا برای شکایت از پزشک نیست و خیلی از اوقات پزشکان نیز بدون قصور در معرض اتهام قرار می گیرند و نیاز دارند کسی از آن ها در مراجع مربوطه دفاع نماید.

از همین رو گروه حقوقی ما آماده ارائه مشاوره و قبول پرونده های پزشکی شما با در اختیار داشتن بهترین وکلا می باشد. # وکیل نظام پزشکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.