آزادی مشروط

آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصتی پیش از پایان دوره محکومیت به حبس می باشد که در صورت رفتار پسندیده و اجزای دستور دادگاه از آزادی مطلق برخوردار می شود. در آزادی مشروط مجازات سالب آزادی اعم از حبس ادب و موقت محدود می شود. در این محتوا که توسط گروه وکلای کیفری ژیوار نگارش شده است به بررسی این مبحث می پردازیم.

شرایط استفاده از آزادی مشروط

ضمن قوانین مدرن در بسیاری از کشورها امروزه سیاست و نیز تصمیمات اتخاذی به جهت انتخاب مجازات هایی است که تعداد زندانیان کاهش یابد. آیا م یدانید هدف اتخاذ آزادی مشروط چیست؟ شاید بتوان مهم ترین هدف را به جهت اتخاذ آن، آسیب بسیاری که جهت استفاده از زندان به فرد مورد نظر وارد می آورد، در نظر گرفت. حال بهتر است به بررسی شرایط استفاده از آزادی و نیز استفاده از آزادی در جرایم به خوبی بپردازیم.

سازمان های گوناگونی از این جهت در کشور ما ضمن قانون مجازات اسلامی مورد قبول واقع شده است. یکی از این سازمان و یا نهادها، آزادی مشروط است. آزادی مشروط نیز هم مانند دیگر نهادها و سازمان های حبس زدایی، شروط اعمالی خاص و ویژه ای دارد. به منظور درک بهتر موضوع از سوی شما بهتر است ابتدا به بررسی آزادی مشروط و چیستی آن بپردازیم. آزادی مشروط نیز هم مانند دیگر نهادها و سازمان های حبس زدایی، شروط اعمالی خاص و ویژه ای دارد. به منظور درک بهتر موضوع از سوی شما بهتر است ابتدا به بررسی آزادی مشروط و چیستی آن بپردازیم.

در خصوص مشاوره  آزادی مشروط و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط در دیدگاهی کلی عبارتست از: یک شیوه و نیز تخفیف قانونی. قانون گذار نیز با رعایت برخی شرایط و نیز قوانین و مقررات خاص آن را برای مجرم و یا نیز شخصی که مجرمیت او در دادگاه رسیدگی کننده به مرحله ی اثبات رسیده است، اعمال مینماید. به عبارتی آزادی مشروط گونه ای تخفیف در مرحله ی به اجرا رسانیدن حبس است. همانگونه که  در قسمت فوق بیان نمودیم با اتخاذ شرایط ویژه، مجرم از زندان آزاد می شود.

مقالات مرتبط  وکیل بورس

شرایط لازم جهت اعمال آزادی مشروط

.لازم است مجرم بخشی از مجازات خود را سپری نموده باشد بخشیدن و اعطاء نمودن آزادی ضمن قانون جدید، با اتخاذ این شرط است که، مجرمانی که به بیش از 10 سال حبس محکوم گردیده اند، باید نصف مجازات خود را سپری نمایند. از سویی، مجرمانی که به حبس کمتر از 10 سال محکوم گردیده اند، لازم است حداقل یک سوّم مجازات خود را سپری نمایند، تا بتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

ملاک لازم به جهت محاسبه آن، از روزی می باشد که مجرم وارد زندان شده است.

مثال آزادی مشروط

چنانچه یک آدم ربا بنا بر قانون مجازات اسلامی، به تحمل 15 سال حبس محکوم گردیده باشد، زمانی میتواند از نظام آزادی مشروط در آدم ربایی بهره مند شود که، نصف مجازات خود را متحمل شده باشد و یا:

به هنگامی که یک کلاهبردار به 6 سال حبس محکوم گردیده باشد، ابتدا باید 2 سال از مدت مجازات خود را سپری نموده باشد. آنها تنها بدین هنگام می توانند از نظام آزادی مشروط در کلاهبرداری بهره مند شوند. در خصوص مشاوره با وکیل کلاهبرداری در مازندران یا وکیل کلاهبرداری در سایر استان های ایران می توانید با پروه وکلای کیفری ژیوار در ارتباط باشید.

از سویی دیگر نیز:

چنانچه فردی به تحمل یک ماه (30 روز حبس) محکوم گردیده باشد، تنها میتواند به هنگامی از نظام آزادی مشروط بهره مند گردد که 10 روز از مدت حبس خود را سپری نموده باشد.

  • لازم است مجرم طی مدت حبس از خود رفتاری شایسته و نیک نشان دهد.
  • لازم است رفتار مرتکب به جرم به گونه ای باشد که بیانگر عدم وقوع جرم به صورت مجدد از سوی او باشد:

بهتر است بدانید در ارتباط با نظام آزادی مشروط: تأیید نمودن و احراز کردن در راستای وجود شرایط فوق و یا عدم وجود آن بر عهده ی احکام کیفری است. ولیکن اعطای نظام آزادی مشروط بر عهده ی مقام محترم قضایی می باشد.

مقالات مرتبط  مجازات حدی در قانون مجازات اسلامی

مراحل لازم به جهت اخذ نظام آزادی مشروط

با آن که ضمن قانون چیزی در ارتباط با آن بیان نشده است، ولیکن در اغلب موارد طی برخی از فرآیند مجرم نیز اقدامات لازم را به جهت استفاده از نظام آزادی مشروط را بیان می نماید. پس از تقاضا از سوی مجرم شورای طبقه بندی زندانی ها که در اغلب موارد رئیس زندان نیز در این شورا دبیر شورا می باشد، در ارتباط با شرایط مجرم اظهار نظر می کند.

پس از آن نیز طی مدت اجرای حبس، که به تأیید شورای طبقه بندی زندانیان رسید، نام او را نیز در قسمت افراد شایسته به جهت استفاده از نظام آزادی قید می نمایند. دادگاه نیز اختیار دارد و الزام، اجباری در کار نمی باشد که درخواست آزادی از سوی مجرم را نپذیرد و یا قبول کند.

توجه داشته باشید که: این حکم از سوی دادگاه قابل اعتراض نمی باشد. البته توجه داشته باشید، قبول و یا رد نظام آزادی شرطی، سلیقه ای نمی باشد. بنابراین به هنگام رد آن از سوی دادگاه رسیدگی کننده باید از سوی مقام محترم قضایی یک دلیلی قانع کننده ارائه شود. رسیدگی و پیگیری نظام آزادی به صورت فوری و خارج از نوبت صورت می پذیرد.

آزادی مشروط در حبس ابد

آزادی مشروط در حبس ابد

اعطاء نمودن نظام آزادی به زندانی های سیاسی نیز منع قانونی ندارد. ولیکن در عمل نیز از آنجا که زندانیان سیاسی بر عقیده ها و افکار خود پافشاری می نمایند، و نیز ممکن است آنها نیز باری دیگر مرتکب جرم شوند، اعطای آن با مشکلاتی چند مواجه می شود.

رأی وحدت رویه

  • شماره رأی وحدت رویه: 731
  • تاریخ رأی وحدت رویه: 1392/08/28

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

چکیده ای از رأی

قوانین و مقررات اتخاذی به جهت پیشنهاد جهت آزادی ناظر به اجرای احکام، الزامی و نیز لازم الاجرا است. اظهارنظر قانونی در ارتباط با آن نیز علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود. و همچنین نیز در قوانین و مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ی 57 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز این امر را تصریح مینماید.

مقالات مرتبط  وکیل جرایم اطفال و نوجوانان تهران 

نظریه مشورتی

  • شماره نظریه مشورتی: 1472/92.7
  • تاریخ نظریه مشورتی: 1392/8/7

چکیده ای از نظریه

تشخیص شروط مقرر ضمن بند های (الف، ب، پ، ت) قید شده ضمن ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز ارائه پیشنهاد در راستای صدور حکم آزادی وظیفه ی مقام قضایی اجرای احکام است.

شاید بتوان در آخر متن بدین نتیجه دست یافت که، با دانستن شروط اعطای نظام آزادی مشروط بخش اعظمی از زندانی ها بتوانند از زندان رها شده و آزاد شوند. و در آخر نیز باید دانست که، چنانچه برخی از افراد شرایط آن را ندارند، به طوری که از آن چندی پیش استفاده نموده اند، زمان خود را جهت ارائه تقاضاهای بیهوده صرف ننمایند. به عبارتی به دنبال سایر نهادهای حبس زدا بگردند. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

سوالات متداول در باب آزادی مشروط

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

  • آزادی مشروط چیست؟ آزادی مشروط در دیدگاهی کلی عبارتست از: یک شیوه و نیز تخفیف قانونی. قانون گذار نیز با رعایت برخی شرایط و نیز قوانین و مقررات خاص آن را برای مجرم و یا نیز شخصی که مجرمیت او در دادگاه رسیدگی کننده به مرحله ی اثبات رسیده است، اعمال مینماید. به عبارتی آزادی مشروط گونه ای تخفیف در مرحله ی به اجرا رسانیدن حبس است. همانگونه که  در قسمت فوق بیان نمودیم با اتخاذ شرایط ویژه، مجرم از زندان آزاد می شود.
  • شرایط لازم جهت اعمال آزادی مشروط چیست؟ لازم است مجرم بخشی از مجازات خود را سپری نموده باشد بخشیدن و اعطاء نمودن آزادی ضمن قانون جدید، با اتخاذ این شرط است که، مجرمانی که به بیش از 10 سال حبس محکوم گردیده اند، باید نصف مجازات خود را سپری نمایند. از سویی، مجرمانی که به حبس کمتر از 10 سال محکوم گردیده اند، لازم است حداقل یک سوّم مجازات خود را سپری نمایند، تا بتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.