اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت است که اصول و قواعد خاصی برای طرح، رسیدگی و اثبات در مراجع قضایی دارد. اثبات رابطه نامشروع برای یک فرد علاوه بر آثار و تبعات کیفری که همان مجازات رابطه نامشروع یعنی تا 99 ضربه شلاق تعزیری است، ممکن است آثار و تبعات حقوقی به خصوص در زمینه حقوق خانواده هم داشته باشد. به همین دلیل تلاش برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع در مرجع قضایی اهمیت بسیار زیادی دارد که به واسطه دانش و تخصص یک وکیل رابطه نامشروع ماهر و باتجربه انجام می شود.

  • آیا پرینت تماس و پیامک برای رابطه نامشروع کافی است؟
  • متن اثبات بی گناهی چیست؟
  • اثبات بی گناهی در ضرب و جرح همسر به چه صورت است؟
  • بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران کیست؟

در این محتوا مفتخر به پاسخگویی سوالات شما در این باب می باشیم. گروه وکلای کیفری ژیوار بهترین وکیل رابطه نامشروع را به شما معرفی و در اختیار شما می گذارند تا با کمک او به اثبات بی گناهی رابطه نامشروع بپردازید.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل رابطه نامشروع متخصص

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

منظور از رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی هر گونه رابطه ای است که کمتر از حد زنا باشد. این نوع رابطه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف و مجازات آن تعیین شده است: هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می ‌شود.

بنابراین مجازات رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق تعزیری است که بر اساس ماده 19 قانون مجازات، مجازات از نوع درجه 6 محسوب می شود.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

پرینت تماس و پیامک برای رابطه نامشروع کافی است؟

سوال مهمی که در اتباط با جرم رابطه نامشروع وجود دارد این است که این جرم چگونه اثبات می شود؟ قواعد اثبات این جرم و ادله ای که برای اثبات به آن ها نیاز دارد مطابق با اصول کلی ادله اثبات کیفری و سایر جرایم است. یعنی جرم رابطه نامشروع مانند سایر جرایم با اقرار، شهادت و یا علم قاضی می تواند به اثبات برسد. اما اقرار و شهادت در اثبات رابطه نامشروع کاربرد بسیار کمی دارد زیرا این جرم از جمله جرایمی است که در معرض عموم رخ نمی دهد و معمولا کسی نمی تواند به عنوان شاهد این جرایم نسبت به وقوع آن ها شهادت بدهد. به همین دلیل یکی از اموری که معمولا استناد به آن در دادگاه رایج است، پرینت تماس و پیامک برای رابطه نامشروع است.

پرینت تماس و تلفن اگرچه می تواند در محضر دادگاه نشان دهنده وجود رابطه نامشروع باشد اما مستقلا به عنوان ادله اثبات در نظر گرفته نمی شود و صرفا یک نوع اماره قضایی است که می تواند در نهایت در کنار سایر قراین و امارات منجر به ایجاد علم در قاضی شده و جرم را به اثبات برساند. بنابراین پرینت تماس و پیامک در اثبات بی گناهی رابطه نامشروع و یا اثبات تحقق جرم می تواند موثر باشد.

مقالات مرتبط  وکیل رابطه نامشروع در تبریز

متن اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع شما نیازمند یک لایحه دفاعیه مستدل و مستند به قوانین موجود درباره رابطه نامشروع هستید که وکیل رابطه نامشروع با کمک دانش و تجربه خود در طرح و پیگیری این دعاوی آن را برای شما تنظبم و به مرجع قضایی صالح ارسال می کند. این متن باید مستند به شواهد و مدارکی باشد که نشان دهنده بی گناهی شما به عنوان متهم به جرم رابطه نامشروع است.

برای مثال استناد به عدم اراده و قصد مجرمانه در هنگام ارتکاب عمل و یا جهل موضوعی مانند اینکه فرد در هنگام انجام عمل به حرمت رابطه میان خود و طرف مقابل آگاه نبوده از مواردی است که می تواند منجر به اثبات بی گناهی رابطه نامشروع شود و حکم برائت را به دنبال داشته باشد.

نمونه شکایت نامه (شکواییه) روابط نامشروع

نمونه شکایت نامه روابط نامشروع

نمونه لایجه دفاعیه اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

در این قسمت بک نمونه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع که در اثبات بی گناهی رابطه نامشروع موثر است برای آشنایی بهتر با نحوه تنظبم لایحه دفاعیه رابطه نامشروع توسط وکیل رابطه نامشروع قرار داده می شود که به این صورت است:

ریاست محترم شعبه………………دادگاه کیفری استان(جزائی)…………………..

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب………………………وکیل متهم آقای……………….فرزند………………….سن………………….شغل…………………. دارای/ فاقد سابقه کیفری که در پرونده کلاسه…………………متهم به طور نامشروع می باشد.با توجه به محتویات پرونده از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت متهم موصوف را خواستارم و دلایل اینجانب مبنی بر عدم مجرمیت متهم موصوف به شرح ذیل است:

1- این پرونده حکایت دارد که موکل اینجانب آقای………………دوست و رابطه خانوادگی دارد.در مورخ………………….موکل اینجانب برای دیدن دوست خود به خانه آنان می‌ رود ،خانومش اظهار می دارد که ایشان نیستند ،ولی زنگ زده که یک ربع یا 20 دقیقه دیگر می آید ،شما بیاید بشینید ،تا ایشان بیاید.

2- ایشان بدوا قبول نکرد ولی با اصرار رفت که همین فاصله به گزارش همسایه ها مامورین 110 در محل حاضر شدند، آنان را منتقل به پاسگاه انتظامی کردند.

3- در گزارش مامورین 110 آمده است که فرزندان صاحبخانه که 12 الی 14 سال می باشند در خانه حضور داشتند، و لباس نامناسب بر تن هیچ یک از آن مشاهده نشده است. متهم در حال صرف چای بوده است.

4- دوست موکل اینجانب خود در باشگاه حاضر شد و اظهار داشته که ایشان با من دوست است و با هم رفت و آمد خانوادگی داریم و از ایشان هیچگونه شکی نداشته و مثل برادرم می باشد.

5- آیا حضور شخص نامحرم در منزل شخصی که دوست خانوادگی آنان می باشد رابطه نامشروع می باشد؟یا اینکه رابطه نامشروع تعریف خاص خود را دارد؟!

اگر چند قانونگذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعریف از روابط نامشروع نکرده است ولی مسائل آنها را ذکر کرده است ،که صرف چای در منزل دوست خودش روابط نامشروع نمیشود ،مگر اینکه در آنجا کاشف به عمل می‌ آمد که ظواهر امر چیز دیگر است.

با توجه به گزارش مامورین 110 که موکل اینجانب در حضور بچه های دوست خود که پسر بزرگ آن 14 ساله می‌ باشد در آن خانه در حال صرف چای دستگیر و به پاسگاه هدایت شده، بیانگر این واقعیت است که هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است ،گزارش کسانی که چنین گزارشی را داده‌ اند از روی غرض شخصی و انتقام و کینه توزی بوده است. لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت موکل خود را خواهانم.

نمونه لایجه دفاعیه اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

اثبات بی گناهی در ضرب و جرح همسر

اثبات بی گناهی در ضرب و جرح همسر مانند اثبات بی گناهی رابطه نامشروع علاوه بر جزئیات متفاوتی که وجود دارد، از یک سری اصول و قواعد عمومی در حقوق کیفری تبعیت می کند که می تواند راهگشا و موثر باشد. برای متال تاکید بر عدم قصد و سوء نیت مجرمانه که عنصر روانی تحقق جرم را نفی می کند یکی از روش های دفاعی بسیار مهم است که وکلای دادگستری که دارای تخصص و مهارت در امور کیفری هستند از آن استفاده می کنند و می تواند به واسطه آن حکم برائت و یا حداقل مجازات قانونی را با اعمال تخفیف دریافت کنند.

مقالات مرتبط  وکیل رابطه نامشروع در مشهد

قرار منع تعقیب یا حکم برائت از رابطه نامشروع

زمانی که فردی به ارتکاب جرم رابطه نامشروع متهم می شود، ممکن است پس از طی فرایند تحقیقات مقدماتی با قرار منع تعقیب مواجه شود. قرار منع تعقیب به این معناست که مرجع قضایی بدون ورود به ماهیت پرونده تشخیص می دهد عملی که از آن شکایت شده اصولا یا جرم نیست و یا ادله ای که برای جرم بودن آن ارائه شده کافی نیست. در این صورت دادگاه در پرونده های رابطه نامشروع قرار منع تقیب صادر می کند که اگر به دلیل کافی نبودن ادله اثباتی باشد، پس از پیدا شدن ادله دیگر مبنی بر ارتکاب جرم، یک بار دیگر با اجازه دادگاه قابل شکایت و تعقیب است.

اما اگر دادگاه اصل رفتار را جرم بداند و وارد ماهیت پرونده بشود ممکن است ارتکاب جرم توسط فرد متهم را محرز بداند و او را محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع کند و یا ارتکاب جرم توسط متهم را تشخیص نداده و او را بی گناه بداند. در صورتی که دادگاه متهم به جرم رابطه نامشروع را بی گناه بداند برای او حکم برائت صادر می کند. حکم برائت بر خلاف قرار منع تعقیب دارای اعتبار امر مختوم است و این به این معناست که شکایت مجدد از همان رفتار در آینده امکان پذیر نیست و پرونده آن جرم پس از قطعی شدن رای بسته می شود. در این صورت متهمی که برای او حکم برائت صادر شده است می تواند تا شش ماه پس از ابلاغ حکم، انتشار حکم برائت خود را از دادگستری بخواهد. برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع از طریق قرار منع تعقیب یا حکم برائت از دادگاه رسیدگی کننده باید از دانش و تخصص یک وکیل رابطه نامشروع استفاده کنید.

شرایط اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

یکی از نکات اساسی که متهم برای اثبات پرونده خود باید به آن توجه کند، شرایط اثبات بی گناهی در موارد مرتبط با رابطه نامشروع است. برای نشان دادن بی گناهی در اتهامات رابطه نامشروع، متهم و وکیلش باید با تمامی شرایط و عواملی که این اثبات نیاز دارد، آشنا باشند. مهم است که درک کنید که شرایط اثبات جرم در بسیاری از موارد یکسان هستند و این شرایط به عنوان عناصر قانونی جرم شناخته می‌ شوند. برای اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع، باید نشان داد که این عناصر در ارتکاب جرم وجود ندارند. این تلاش‌ ها به اثبات بی گناهی متهم در اتهام رابطه نامشروع کمک می‌ کند. در ادامه، به بررسی این عناصر و شرایط می‌ پردازیم تا متهم با کمک وکیل خود بتواند به طور مؤثری بی گناهی خود را در موارد مرتبط با رابطه نامشروع اثبات کند.

اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع از جمله جرایمی است که اثبات آن دشوار است. دلیل این امر آن است که این جرم در خلوت انجام می‌ شود و معمولاً شاهدی بر وقوع آن وجود ندارد. در این شرایط، متهم برای اثبات بی گناهی خود باید از طریق ادله قانونی اقدام کند.

ادله قانونی برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

ادله قانونی برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع به شرح زیر است:

اقرار متهم:

اقرار متهم به ارتکاب جرم رابطه نامشروع، یکی از قوی‌ ترین ادله اثبات جرم است. با این حال، متهم می‌ تواند از حق سکوت خود استفاده کند و از اقرار به جرم خود خودداری کند.

شهادت شهود:

شهادت شهود مبنی بر عدم ارتکاب جرم رابطه نامشروع توسط متهم، می‌ تواند در اثبات بی گناهی متهم مؤثر باشد. با این حال، شهادت شهود باید معتبر و مستند باشد.

مقالات مرتبط  به چه رابطه هایی، رابطه نامشروع می گویند؟

علم قاضی:

علم قاضی به بی گناهی متهم، می‌ تواند در اثبات بی گناهی متهم مؤثر باشد. با این حال، علم قاضی باید بر اساس شواهد و مدارک موجود باشد.

سایر ادله قانونی:

سایر ادله قانونی مانند بررسی تلفن‌ های همراه، بررسی دوربین‌ های مداربسته و بررسی سوابق پزشکی متهم، می‌ تواند در اثبات بی گناهی متهم مؤثر باشد. در صورتی که متهم بتواند از طریق ادله قانونی، بی گناهی خود را در رابطه نامشروع ثابت کند، دادگاه حکم برائت وی را صادر خواهد کرد.

نکته برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

از حق سکوت خود استفاده کنید. اقرار به جرم رابطه نامشروع، می‌ تواند به عنوان مدرک علیه شما استفاده شود. با یک وکیل مجرب مشورت کنید. وکیل می‌ تواند شما را در جمع‌ آوری ادله و اثبات بی گناهی خود کمک کند. به شواهد و مدارک موجود توجه کنید. بررسی شواهد و مدارک موجود می‌ تواند به شما کمک کند تا ادله‌ ای برای اثبات بی گناهی خود جمع‌ آوری کنید.

عدم وجود عناصر مادی، معنوی و قانونی جرم رابطه نامشروع

برای اثبات بی گناهی متهم در رابطه نامشروع، لازم است عدم وجود عنصر مادی و معنوی جرم را اثبات کنیم. عنصر مادی، عملی است که متهم انجام داده یا نداده است و باید ثابت کنیم جرم محقق نشده است. همچنین، با اثبات عدم وجود انگیزه جرمی در عمل‌ ها، می‌ توانیم بی گناهی را در رابطه نامشروع نشان دهیم. عنصر قانونی جرم، فعلی است که در قانون صراحتاً ذکر شده باشد. برای اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع، باید ثابت کنیم که عمل متهم در قانون به عنوان جرم تلقی نمی‌ شود و مجازاتی برای آن تعیین نشده است یا در قوانین جدید این مجازات نسخ شده است. در این راستا، مشورت با وکیل تخصصی می‌ تواند به متهم کمک کند تا بهترین راه‌ ها را برای اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع انتخاب کند و شرایط پرونده را به درستی تحلیل کند. اثبات بی گناهی در رابطه نامشروع نیازمند شناخت دقیق از قوانین و مسیرهای قانونی است.

خدمات گروه وکلای گیفری ژیوار عبارتست از:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل رابطه نامشروع

آنچه در دهله اول برای اثبات بی گناهی رابطه نامشروع و دریافت حکم برائت از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم رابطه نامشروع لازم است، استفاده از یک وکیل متخصص رابطه نامشروع در تهران است که تجربه و سابقه کافی و لازم در دعاوی مربوط به رابطه نامشروع داشته و نسبت به رویه قضایی محاکم کیفری نسبت به این جرایم آشنایی کامل دارد. وکیل رابطه زوری علاوه بر مدرک حفوفی، پروانه معتبر وکالت و تجربه لازم در طرح دعاوی رابطه نامشروع باید از نهایت امانت داری و رازداری حرفه ای برای عدم افشای اسرار موکل خود برخوردار باشد.

گروه وکلای کیفری ژیوار می توانند چنین وکیلی را در اسرع وقت و به تناسب توان و شرایط مالیتان در اختیار شما قرار دهند. برای استفاده از بهترین وکیل رابطه نامشروع در هر شهر می توانید با متخصصان ما در گروه وکلای کیفری ژیوار تماس بگیرید.

سوالات متداول درباره اثبات بی گناهی رابطه نامشروع

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب اثبات بی گناهی رابطه نامشروع می باشیم:

  • اثبات بی گناهی رابطه نامشروع چگونه انجام می شود؟ اثبات بی گناهی رابطه نامشروع با کمک یک وکیل رابطه مشروع و به واسطه اثبات عدم تحقق عنصر مادی یا معنوی جرم رابطه نامشروع امکان می پذیرد.
  • آیا رابطه نامشروع پیامکی جرم است؟ با توجه به ابهامی که در ماده 637 قانون مجازات دیده می شود، در جرم بودن رابطه نامشروع پیامکی میان قضات دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.