اعتراض ثالث در دعاوی کیفری توسط شخص ثالث قابل طرح است؟


به عنوان شخص ثالث می توانید در دعاوی کیفری اعتراض ثالث مطرح نمائید. گروه وکلای ژیوار راهنمای شما در این باب می باشد. چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌ت واند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

اما اگر درجۀ دادگاه پایین‌ تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌ عنه را صادر کرده است، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌ کند. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی دادگاه صادر کننده حکم را صالح می‌ دانند و عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است. برخی نیز هر دو را صالح می‌ دانند. پذیرش صلاحیت دادگاه مجری حکم، از منطق حقوقی بیشتری برخوردار است. برخی آرای صادره از دیوان عالی کشور و مفاد مواد 26 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و دکترین حقوقی مؤید این نظر است.

اشخاص دارای حق اعتراض ثالث کیفری

اعتراض ثالث، تنها مختص ثالث، یعنی شخصی خارج از اصحاب دعوا می باشد، زیرا محتمل است که شخصی غیر از اصحاب دعوا از طرح دعوی یا نتیجه آن متضرر گردد. و چون طرق شکایت مانند تجدید نظر یا اعاده دادرسی مختص اصحاب دعواست، تنها راه پیش بینی شده برای اعتراض به رای توسط غیر اصحاب دعوا، اعتراض شخص ثالث می باشد.

مقالات مرتبط  تخلفات بهداشتی تعزیرات حکومتی

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مواد قانونی در مورد اعتراض ثالث

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است؛ چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود،

مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتیکه امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در اینصورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مرجع صالح اعتراض ثالث کیفری

براساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.

اعتراض ثالث کیفری در اجرای حکم

 براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درصورتیکه شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا مبلغ نقدی توقیف شده اظهار حقی کند، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌ شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌ گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌ تواند به دادگاه شکایت کند.

مقالات مرتبط  وکیل تعزیرات در مشهد

مراحل اعتراض ثالث در امور کیفری

 براساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. همچنین محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌ گردد.

وکیل اعتراض ثالث امور کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل دادگستری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد پرونده های کیفری و اعتراض به رای کیفری و واخواهی، اعتراض ثالث در امور کیفری، اجرای احکام را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوار با تماس تلفنی یا در پیام رسان واتساپ مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

مقالات مرتبط  اعتراض به رای در آیین دادرسی

سوالات متداول در باب اعتراض ثالث

در ابن بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

  • مراحل اعتراض ثالث در امور کیفری چیست؟براساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. همچنین محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال ‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌ گردد.
  • مرجع صالح اعتراض ثالث کیفری؟ براساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.
5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.