تفاوت کلاهبرداری و جعل در قانون مجازات اسلامی در چیست؟

تفاوت کلاهبرداری و جعل

تفاوت کلاهبرداری و جعل در قانون مجازات اسلامی در چیست؟ گروه وکلای کیفری ژیوار در این محتوا به نقل از وکیل کلاهبرداری مفتخر به راهنمای تفاوت کلاهبرداری و جعل می باشد.

 • جرم جعل چیست؟
 • مجازات جرم جعل چیست؟
 • آیا جرم جعل سند کلاهبرداری محسوب می شود؟
 • تفاوت جرم جعل سند و کلاهبرداری چیست؟
 • جرم کلاهبرداری چیست؟
 • جرم جعل سند چیست؟
 • مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟
 • آیا جرم جعل و جرم کلاهبرداری با یکدیگر تفاوت دارند؟

مقایسه جرم جعل با کلاهبرداری

هر دو جرم از جمله جرایم کیفری هستند. به عبارتی مقام قضایی به هنگام اعمال مجازات به نوع جرم صورت گرفته توجه می کند.

جرم جعل با جرم کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد. ولیکن جرم کلاهبرداری با جرم جعل دارای ارتباط مستقیمی نیست. به گونه ای است که در جرم جعل، فرد مرتکب از سند مجعول یا غیره به قصد کلاهبرداری از شخص بزه دیده استفاده می کند. ولیکن در جرم کلاهبرداری یکی از مانور غیر واقع سند مجعول است و اگر نباشد نیز کلاهبردار از سایر ابزار غیر واقع بهره می گیرد.

جرم کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ توأم با بد اندیشی، به ابزار غیر واقع. بنابراین جرم کلاهبرداری از طریق فریب و دروغ گویی محقق می شود.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید:

مشاوره حقوقی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (قانون مجازات جرم کلاهبرداری)

هر کس با حیله و تقلب مردم را به:

 • شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم؛
 • یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد؛
 • یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند؛
 • و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند؛
 • و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر؛
 • وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده؛
 • و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود؛
 • و علاوه بر رد مال به صاحبش؛
 • به مجازات حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
مقالات مرتبط  علل افزایش جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری کارمندان دولتی

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل:

 • رادیو
 • تلویزیون
 • روزنامه و مجله
 • یا نطق در مجامع
 • و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد.

یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری کارمندان دولتی

علاوه بر رد مال به صاحبش، مجازات حبس از دو تا ده سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

تعریف جعل

معنای لغوی جعل چیست؟

 • دگرگون کردن
 • منقلب کردن
 • ساختن و ایجاد کردن است.

و در اصطلاح حقوقی

 • تقلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری
 • یا ساختن یا تغییر دادن محیلانه یک نوشته
 • یا سایر اشیاء مذکور در قانون
 • به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.

مصادیق جرم جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375

مصادیق جرم جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارتند از:

 • ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
 • خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن
 • تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب

مجازات جرم جعل با توجه به نوع جعل

اولین تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری در نوع جرم صورت گرفته است. جرم جعل جرمی است که علیه مال اشخاص و حق ملکیت آنان صورت می گیرد. هدف کلاهبردار بردن مال اشخاص است و اموال اشخاص را مورد هدف قرار می دهد. در جرم جعل سند، جرم صورت گرفته عموم مردم را درگیر و آسایش آنان را به هم می ریزد. زیرا در جرم جعل اعتماد مردم نسبت به اسناد، مقامات دولتی و نهاد ها از بین می رود.

تفاوت های جرم جعل و جرم کلاهبرداری در چیست؟

جرم جعل زمانی که فرد جاعل هدف اضرار به شخص یا دولت و غیره را داشته باشد. جعل به وقوع پیوسته نیازی نیست که حتما آن ضرر به غیر وارد آید. در جرم کلاهبرداری زمانی جرم به وقوع می پیوندد که مال دیگری ربوده شود.

زمانی که شخص کلاهبردار تنها هدف بردن مال دیگری را داشته و نتواند، قابل مجازات نیست. در جرم کلاهبرداری ممکن است شخص کلاهبردار از سایر مانور غیر واقع جهت بردن مال شخص دیگر به غیر از سند مجعول استفاده کند.

مقالات مرتبط  نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری از نظر مجازات در قانون

تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری از نظر مجازات در قانون

در جرم جعل سند فرد مرتکب به قصد کلاهبرداری از شخص دیگر اقدام به جعل کرده است. جرم جعل و کلاهبرداری نیز از نظر میزان مجازات با یکدیگر متفاوت هستند. در جرم جعل بنا بر جعل صورت گرفته، از ناحیه مقام قضایی مجازات تعیین می شود.

جرم جعل زمانی که توسط جاعل جرم صورت می گیرد، فرد بزه دیده نسبت به آن آگاهی ندارد و چنین تصور می کند که واقعیت دارد. در کلاهبرداری کلاهبردار با استفاده از ابزار غیر واقع سعی در جلب رضایت فرد و کسب اعتماد وی دارد.

تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری از نظر عنصر قانونی

تعریف جداگانه ای از این دو جرم کیفری در قانون مجازات اسلامی تعریف بیان شده است. قانون گذار برای هر دو جرم بنا بر شدت جرم صورت گرفته و همچنین شخصی که مرتکب جرم شده است میزان مجازات های متفاوتی را نیز در نظر گرفته است.

هدف در جرم جعل، تحصیل وجه، مال، منافع و غیره است مانند جرم کلاهبرداری. در جرم کلاهبرداری ممکن است شخص کلاهبردار به منظور بردن مال دیگری به سند مجعول نیز اکتفا کرده و از این طریق موجب فریب قربانی شود.

در جرم کلاهبرداری لزومی ندارد که کلاهبردار از سند مجعول نیز استفاده کند.

شباهت جرم جعل و جرم کلاهبرداری: جاعل با استفاده از سند مجعول قصد کلاهبرداری از شخص بزه دیده را دارد.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای

در قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری رایانه ای و جعل رایانه ای بیان شده است. در کلاهبرداری رایانه ای رفتار فیزیکی مجرم شامل موارد ذیل است:

 • وارد کردن داده ها
 • تغییر داده ها
 • محو داده ها
 • ایجاد داده ها
 • متوقف کردن داده ها
 • مختل کردن سامانه

موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای: سامانه های رایانه ای یا سامانه های مخابراتی است.

نتیجه جرم صورت گرفته تحصیل:

 • وجه
 • مال
 • منفعت
 • خدمات
 • امتیازات مالی است که می تواند برای خود یا دیگری باشد

رابطه جرم جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری چیست؟

جرم جعل همان طور که گفته شد، به معنای ایجاد تغییر به منظور تقلب در اسناد و نوشته هاست و جرم کلاهبرداری نیز به معنای بردن مال دیگری به واسطه مانور متقلبانه منجر به فریب است. حال سوالی که به وجود می آید این است که زمانی که کلاهبرداری از طریق جعل سند و استفاده از سند مجعول انجام می شود، این جرایم در کنار یکدیگر یک جرم واحد را تشکیل می دهند یا آن که هر یک از آن ها جرم جداگانه ای هستند و مجازات مربوط به خود را دارند؟

در این رابطه باید گفت رویه قضایی به این ترتیب است که در صورتی که جرم جعل با هدف ارتکاب به جرم کلاهبرداری انجام شده باشد، جرم مستقلی محسوب شده و مجازات خود را خواهد داشت اما اگر پس از ارتکاب به جرم جعل از آن سند مجعول استفاده شود، آراء کیفری مختلفی مانند رای شماره 9309970220900861 در این زمینه وجود دارند که می گویند جرم استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری یکی دانسته می شود و جرم مستقلی تلقی نخواهد شد. به عبارت دیگر استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری بزه مستقل محسوب نمی شود. این مساله در تعیین میزان مجازات متهم بسیار موثر است.

مقالات مرتبط  تعلیق مجازات کلاهبرداری

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار عبارتست از:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه هستند و تحت عنوان یک جرم، جرم انگاری نشده اند. بنابراین امکان دارد جرم جعل یک سند توسط یک فرد صورت بگیرد و جرم استفاده از سند مجعول توسط فردی دیگر یا آن که هر دوی این جرایم توسط یک فرد صورت بگیرند که در آن صورت مشمول تعدد مادی است و مجازات متهم بر اساس قواعد کلی تعدد مادی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعیین می شود.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری رایانه ای

عمد در رفتار فیزیکی با علم به غیر مجاز بودن رفتار با قصد تحصیل نتیجه است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388: هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال ذیل شود جاعل محسوب می شود و به مجازات حبس از یک تا 5 سال محکوم می شود یا پرداخت جزای نقدی از 20 میلیون تا 100 میلیون ریال.

یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 • تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
 • تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
 • یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها

عنصر مادی جعل رایانه ای

عنصر مادی جعل رایانه ای به چه شرح است:

 • تغییر یا ایجاد غیر مجاز داده های قابل استناد
 • ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به داده های قابل استناد
 • تغییر غیر مجاز داده ها
 • علائم موجود در کارت های حافظه
 • علایم قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، تراشه ها
 • ایجاد، وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم کارتهای حافظه، سامانه های رایانه ای مخابراتی و یا تراشه ها
 • اقدام غیر مجاز برای ایجاد داده هایی با هدف تحصیل وجه یا امتیاز مالی برای ایجاد کننده در شمول جعل رایانه ای نیست. بلکه در شمول کلاهبرداری رایانه ای قرار می گیرد.
 • یکی از انواع جرایم کلاهبرداری که در سطح جامعه به وقوع می پیوندد استفاده از سند مجعول و فریب قربانی است.

گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این باب توسط وکیل کلاهبرداری تهران می باشد. مشاوره حقوقی کلاهبرداری قم، وکیل کلاهبرداری شیراز راهنمای شما می باشد.

Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.