تکرار جرم – شرایط تخفیف مجازات

تکرار جرم

تکرار جرم،09020038664، گروه وکلای کیفری ژیوار، تعدد جرم، مجازات تکرار جرم

جهت مشاهده سایت گروه حقوقی آساک  کلیک کنید
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
crime
جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که براساس حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از مراجع کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است.

یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است.

 • برطبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی،
 • هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وی جاری شود، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

تکرار جرم

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • جرم عمدی
 • تکرار جرم در جرایم حدی
 • تکرار جرم در جرائم تعزیری
 • مجازات تکرار جرم در جرائم تعزیری
 • تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف در مجازات

تکرار جرم

 • مجازات تکرار جرم در جرائم حدی
 • شرایط تکرار جرم در کلاهبرداری
 • مرور زمان اجرای حکم
 • شرایط تخفیف مجازات
 • نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد مجازات دو جرم
 • وکیل کیفری ژیوار

تکرار جرائم عمد

جرم عمدی

هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات ‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌ چهارم آن محکوم کند. معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم قطعیت حکم است.

crime

تکرار جرم در جرایم حدی

در جرایم حدی معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم اجرای حکم است. یعنی اگر جرایم متعدد قبل از اجرای حکم باشد مورد از موارد تعدد است اما اگر جرم دوم بعد از اجرای مجازات جرم اول باشد مورد از موارد تکرار است. برخلاف جرایم تعزیری که معیار تشخیص تعدد از تکرار جرم قطعیت حکم است.

جهت عضویت درکانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تکرار جرم در جرائم تعزیری

علاوه بر تکرار جرم در جرائم حدی، این موضوع در جرائم تعزیری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جرم تعزیری، جرمی است که با توجه به شرایط جامعه و اوضاع و احوال قانون گذار تعریف کرده است و خودش باتوجه به نوع و شدت عمل ارتکابی برای آن مجازات در نظر گرفته است که البته برخلاف جرم حدی که امکان تغییر و تخفیف در مجازات وجود ندارد، امکان تغییر و تخفیف در آن وجود دارد.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم

مجازات تکرار جرم در جرائم تعزیری

اگر کسی به موجب یک حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازت تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف در مجازات

 • مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
 • مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر کاهش دهد.
 • مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم

مجازات تکرار جرم در جرائم حدی

مرتکبی که دو بار یا بیشتر اقدام به ارتکاب جرمی می‌کند، مجازات وی متفاوت است. این شدت در مورد جرائم حدی نیز وجود دارد.

جرائم حدی جرائمی هستند که مجازات آن‌ها در شرع تعیین شده است و مستقیما در قانون بیان شده است.

مجازات تکرار جرم در جرائم حدی برطبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که کسی سه بار مرتکب یک جرم که مجازات آن حدی است شود و در هر بار هم مجازات نسب به وی اعمال شود، در مرتبه چهارم مجازات وی اعدام است.

سایر مقالات  مجازات کلاهبرداری در قانون و شرایط تخفیف

شرایط تکرار جرم در کلاهبرداری

اگر شخصی یک بار مرتکب کلاهبرداری شده باشد و حبس آن را تحمل کرده باشد و پس از بیرون آمدن از حبس دوباره مرتکب کلاهبرداری شده باشد، مرتکب تکرار یک جرم تعزیری شده است.

 • برطبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی،
 • هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.

crime

بر طبق این ماده برای اینکه شخصی مشمول تکرار جرم و تشدید مجازات شود شرایط ذیل لازم است:

 • -در این ماده فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش در صورت تکرار، مجازاتشان افزوده می‌شود.
 • -هم جرم قبلی و هم جرم بعدی مرتکب از جرایم عمدی باشد. اگر شخصی یکبار در اثر تصادف رانندگی شخصی را به قتل رسانده باشد و پس از دوباره مرتکب مثلا سرقت شده باشد مجازاتش تشدید نمی‌شود. زیرا جرم اولی عمدی نبوده است.
 • – جرم دوم قبل از شمول مرور زمان اجرای حکم یا اعاده حیثیت جرم اول ارتکاب یافته باشد.
 • – جرم ارتکاب یافته از جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال نباشد. برطبق ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی، مقررات در خصوص این دسته از جرایم اعمال نمی‌شود. یعنی اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و مجازات شود و مجددا مرتکب جرم تعزیری دیگری شود که این بار از نوع جرایم سیاسی یا مطبوعاتی یا جرایم اطفال باشد، مجازاتش تشدید نمی‌شود.

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم

مرور زمان اجرای حکم

مرور زمان اجرای حکم، مدت زمانی است که اگر مجرم در طی آن مدت زمان، به هر دلیلی مجازات نشود، دیگر نمی‌توان او را مجازات کرد. این مدت از زمانی شروع می‌شود که حکم قطعی شده تا مدتی بین پنج الی بیست سال بر حسب درجه جرم. برای اینکه تکرار جرم رخ دهد مرتکب باید جرم دومی را در این فاصله مرتکب شود.

مثلا شخصی مرتکب یک فقره سرقت می‌شود که ۱۸ سال حبس برایش تعیین می‌شود. مرور زمان ۱۸ سال حبس، بیست سال می‌باشد. اگر از تاریخی که حکم شخص قطعی می‌شود تا بیست سال به هر دلیلی مجازات نشود پس از آن دیگر مجازات نمی‌شود.

بر طبق قانون در تکرار جرم جرم دومی در صورت تکرار جرم محسوب می‌شود و مجازاتش تشدید می‌شود که در مدت مرور زمان رخ دهد و اگر پس از این مدت رخ دهد دیگر مشمول تکرار جرم و تشدید مجازات نمی‌شود.

crime

شرایط تخفیف مجازات در تکرار جرم

برطبق ماده ۱۳۹ شرایط تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم شامل موارد ذیل است:

 • -وجود جهات تخفیف مانند اینکه مرتکب از ارتکاب جرم انگیزه شرافتمندانه داشته باشد و یا پس از ارتکاب جرم سعی در کاهش آثار جرم از طریق کمک به بزه دیده داشته باشد و یا مرتکب بیمار و سالمند باشد.
 • -تکرار جرم فقط در جرایم تعزیری مشمول تخفیف است. تکرار جرم هم در جرایم حدی و هم تعزیری قابل ارتکاب است. ولی فقط در جرایم تعزیری است که دادگاه می‌تواند به مرتکب تخفیف دهد.
 • -مرتکب دارای سه فقره محکومیت یا بیشتر از آن نباشد. اگر مرتکب بار سومی است که مرتکب جرم می‌شود و مشمول تکرار جرم شده نمی‌توان به او تخفیف داد.

سایر مقالات  قانون مجازات تعزیری - وکلای کیفری ژیوار- 09020038664

 • -اگر مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات کاهش دهد. مثال اگر شخصی در اثر تکرار جرم، مجازاتش بین ۲ تا ۶ سال حبس باشد، برای تخفیف میانگین دو و شش را حساب می‌کنیم که می‌شود چهار؛ بنابراین دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف تا چهار سال به مرتکب تخفیف دهد.
 • -در صورتیکه مجازات ثابت یا فاقد حداقل و اکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا سقف مجازات مقرر کاهش دهد. مثال اگر مجازات شخص در اثر تکرار جرم ۵ سال حبس باشد، دادگاه می‌تواند تا دو و نیم سال به شخص تخفیف دهد؛ بنابراین مهم‌ترین رکن تحقق، اجرای حکم می‌باشد به این معنا که اگر مرتکب ده بار هم یک جرمی را مرتکب شده باشد، ولی مجازات نشده باشد، از باب تکرار جرم قابل مجازات نیست بلکه مشمول تعدد جرم است.
 تکرار جرم
نظریه مشورتی قوه قضائیه در مورد مجازات دو جرم

در صورتی که شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه یک  الی 6 شود، در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر شود.

آیا در صورت اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل، می‌توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کرد؟

نظریه مشورتی:

جمع مجازات‌های تعزیری که از مصادیق تشدید محسوب می‌شود، نیازمند نص قانونی مانند ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است.

 • حکم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی،
 • از باب ارفاق و امتنان است و لذا تفسیر آن نیز باید با همین رویکرد صورت پذیرد. با توجه به اطلاق اصطلاح تعزیر در ماده ۱۳۴، حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۶۱۲ قانون مجازات می‌باشد.

تخفیف مجازات در تکرار جرم

در صورتی که شخصی همزمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقباً پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به تعزیر موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی حکم شود، تعزیر تعیین‌شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت‌های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد و یا صدور حکم واحد بلامانع است. زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین دلیل قانونگذار برای آن تعزیر مقرر کرده است.

-با توجه به جهات استدلالی مذکور در بند یک، در مورد کسی که به قصاص نفس محکومیت قطعی یافته و متعاقباً با اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به تعزیر محکوم و در خلال حضور در زندان، مرتکب جرم تعزیری از درجه یک تا شش شده است، مقررات تکرار جرم اعمال می‌شود و مستثنی کردن دو فقره محکومیت تعزیری به شرح پیش‌گفته از مقررات تکرار جرم موجب قانونی ندارد.

crime

وکیل کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

 

[formidable id=1]
 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.