قربانی جرم و جنایت کیست؟

قربانی جرم و جنایت کیست؟

قربانی جرم و جنایت کیست؟ فرق جرم و جنایت در چیست؟ در این محتوا که مطابق قوانین سال 1402 نگارش شده است به بررسی این محتوا توسط وکیل کیفری می پردازیم.

  • قربانی جرم و جنایت کیست؟ 
  • قرق جرم با جنایت چیست؟
  • قوانین جرم و جنایت در ایران به چه صورت است؟

قربانی جرم و جنایت چه کسی است؟

جرم به معنای انجام یا عدم انجام کاری که موجب به وجود آمدن اختلال در زندگی افراد و جامعه می شود است. در نتیجه توسط قانون برای آن مجازات تعیین شده است. قربانی جرم، آسیب جسمی یا روحی، رنج عاطفی، خسارت مادی به وی وارد می شود. بهترین راه برای احقاق حق شخص زیان دیده انتخاب وکیل کیفری در روند رسیدگی به پرونده است.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

گروه وکلای ژیوار

مفهوم جرم

جرم در لغت عبارتست از تقصیر، بزه، جنایت، جنحه، خلاف، گناه و معصیت است. در اصطلاح فقهی عبارتست از هر کاری که در شریعت و دین منع شده است. برگیرنده عقوبت دنیایی است. مانند:

  • دیه
  • قصاص
  • حد و تعزیر

دزدی، کلاهبرداری، قتل که به شخص دیگر صدمه می زند هم در اصطلاح فقهی جرم محسوب می شود. جرم در اصطلاح حقوقی عبارت از انجام یک کار و یا عدم انجام یک کار است. برای جرم در قانون مجازات تعیین شده است و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به آن اعمال گردد.

مقالات مرتبط  آیا تخفیف مجازات کلاهبرداری برای مرتکبین جرم امکان پذیر است؟

حقوق فرد زیان دیده به عنوان قربانی جرم و جنایت چیست؟

شخص بزه دیده به عنوان قربانی جرم می تواند شکایت کیفری در دادسرا یا مطالبه خسارت در دادگاه اقدام کند. حقوق جزا بدنه قانونی است که به جرم مربوط می شود. به این معنی که قوانین مربوط به جرایم و مجازات ها توسط قوه مقننه تصویب می شود. قانون مجازات شامل مجازات و توانبخشی افرادی است که چنین قوانینی را نقض می کنند.

حقوق جزا بر حسب صلاحیت متفاوت است و با قانون مدنی فرق می کند. در قانون مدنی تأکید بیشتر بر حل اختلاف و جبران خسارت به شخص شاکی است. اما در حقوق جزا تأکید بیشتر بر مجازات یا توانبخشی شخص مجرم است.

مجازات جرم

زمانی که اشخاص در جامعه موجب به وقوع پیوستن جرمی می شوند. برای آنها بر طبق قانون جمهوری اسلامی مجازات در نظر گرفته می شود. که نوع و میزان مجازات با توجه به جرم ارتکابی متفاوت است.

مهم ترین جرایم کیفری

مهم ترین جرایم کیفری عبارتند از:

مجازات قتل

مجازات قتل عمد قصاص نفس است. حال آنکه شخص قصد کشتن شخص دیگری را داشته باشد و عملی را که پیش می گیرد کشنده باشد یا نباشد. قصد کشتن شخص دیگری را نداشته باشد و اما عملی را مرتکب می گردد که موجب مرگ دیگری می شود. قصد کشتن شخص دیگری را نداشته باشد و عملی را نیز مرتکب نشود که موجب مرگ دیگری شود. لیکن عواملی همچون بیماری شدید و یا سن زیاد موجب مرگ دیگری شود و فرد بدان آگاه باشد.

مجازات قتل غیر عمد (شبه عمد) پرداخت دیه کامل و زندان است. حال آنکه شخص قصد کشتن دیگری را ندارد قصد انجام عملی را دارد ولیکن آن عمل کشنده نیست. فرد نسبت به موضوع آگاه نباشد. شخص تقصیری را انجام داده و فرد نسبت به موضوع بی مبالاتی کرده باشد.

به چه کسی بزهدیده یا قربانی جرم می گویند؟

به طور خلاصه بزهدیده به کسی گفته می شود که یک جرم و جنایتی علیه اموال، حقوق و تمامیت جسمانی یا معنوی او صورت گرفته و او را متحمل ضرر نموده است. بر اساس قانون، بزهدیده حق دارد با ارائه دلایل و مستندات خود درمورد وقوع جرم از متهم شکایت نماید. در صورتی که بزهدیده از شخص متهم در مرجع قضایی شکایت کند شاکی نامیده می شود و در صورتی درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از جرم را یکند، مدعی خصوصی نامیده می شود. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری بزهیده را این گونه تعریف کرده است: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

 بزهدیده می تواند شخص حقیقی یعنی افراد عادی در جامعه باشد یا شخص حقوقی مانند موسسات، شرکت­ها یا انجمن ها باشد و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد. البته برخی از جرایم برای آنکه توسط مراجع قضایی مورد تعقیب قرار بگیرند، نیازی به شکایت از سوی بزهدیده ندارند. به این جرایم که جنبه عمومی جرم در آن ها پررنگ تر است جرایم غیر قابل گذشت می گویند اما جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که برای آنکه مورد تعقیب، صدور حکم و اجرا قرار بگیرند باید توسط شخصی که از وقوع آن متحمل ضرر و زیان شده یعنی همان بزهدیده یا قربانی جرم و جنابت مورد شکایت قرار بگیرند.

مجازات اعدام و قربانی جرم و جنایت

مجازات اعدام نوعی از مجازات است که به عبارتی اعدام باشد، مجازات ها می باشد. این مجازات عبارتست از سلب زندگی یک انسان. برخی از کشور ها باشد مجازات ها را حبس ابد در نظر گرفته اند. لیکن در کشور ایران با توجه به جمعیت موجود بیشترین تعداد اعدامی را نیز دارد.

مجازات اعدام و قربانی جرم و جنایت

مجازات تهدید و ارعاب

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی کند. یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند. اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد. به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

(یا) در ماده فوق به این معنی است که قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال شخص مجرم یکی از دو مجازات تعیین شده در ماده فوق را براساس میزان و شدت جرم نسبت به مجرم اعمال کند. اگر تهدید به همراه اجبار، زور و اکراه باشد، براساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی به مجازات 3 ماه تا 2 سال حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

مجازات خیانت در امانت

میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم خیانت در امانت حبس از 6 ماه تا 3 سال می باشد. براساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شود.

بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

مجازات ضمانتی

براساس ماده 61 قانون مجازات اسلامی هر کسی مرتکب رفتاری شود که هر یک از مواد 15، 28، 40 قانون را نقض کند. یا مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، عمل او غیر قانونی باشد. علاوه بر جبران خسارت وارده، به میزان 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. همچنین یا حبس از 91 روز تا 6 ماه و یا هر دوی مجازات های گفته شده محکوم خواهد شد.

جرم کلاهبرداری

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری تعریف شده است. جرم کلاهبرداری جرمی است که علیه اموال دیگران صورت می گیرد. جرم کلاهبرداری دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها یا کارخانه ها، یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد. همجنین به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند.

چنانچه اگر یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. در اینصورت علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

برای مثال فردی به منظور کلاهبرداری و دستیابی به اهداف با سوء نیت؛ با استفاده از وسایل متقلبانه خود را دارای شرکت و کارخانه معرفی می کند و اقدامات اولیه به منظور فریب افراد و تحقق جرم کلاهبرداری را فراهم می کند.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

علاوه بر حائز اهمیت بودن عنصر قانونی و مادی جرم کلاهبرداری فرد باید هدف بردن مال دیگری را با آگاهی خود داشته باشد. بعد از تحقق عناصر قانونی و مادی، عنصر معنوی نیز لازم است محقق گردد تا جرم کلاهبرداری رخ دهد.

وکیل کیفری گروه ژیوار

ممکن است افرد با انواع جرم و میزان مجازات آن به خوبی آشنا نباشند. از این جهت توصیه می شود در صورت وقوع هرگونه جرمی با وکیل با تجربه تماس حاصل فرمایید. فرقی ندارد شما متهم یا قربانی جرم و جنایت باشید. آنچه مهم است اطلاع از جزئیات جرم و بیان صحیح خواسته است.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار با همکاری بهترین وکلاء و مشاورین حقوقی می تواند راهنمای شما عزیزان در انواع دعاوی کیفری و حقوقی باشد. بهترین وکیل قتل در تهران را از گروه وکلای کیفری ژیوار بخواهید. مشکلات حقوقی بخصوص سوالات کیفری را در تمام ساعات شبانه روز با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمایید. در این صورت در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول در باب قربانی جرم و جنایت

در این بخش مفتخر به پاسهگویی سوالات متدال در باب قربانی جرم و جنایت می باشیم:

  • حقوق فرد زیان دیده به عنوان قربانی جرم و جنایت چیست؟ شخص بزه دیده به عنوان قربانی جرم می تواند شکایت کیفری در دادسرا یا مطالبه خسارت در دادگاه اقدام کند. حقوق جزا بدنه قانونی است که به جرم مربوط می شود.
  • مهم ترین جرایم کیفری کدام اند؟ قتل، اعدام، تهدید، خیانت در امانت، ضمانتی و کلاهبرداری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *