مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت مطابق قوانین جدید، تغییراتی داشته است. مجازات خیانت در امانت در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرقته است. حال سوالات زیادی در این خصوص به وجود می آید که متقاضیان می توانند با مطاله مقاله فوق به اطلاعات جامعی در این باب برسند. گروه وکلای کیفری ژیوار مفتخر به راهنمایی شما می باشد.

وکیل کیست؟

در این مبحث به این مسئله می پردازیم که به‌ چه شخصی وکیل می گویند، وکیل آن شخصی است که به وکالت از شخص دیگری در دادگاه ها و دادسرا ها و سایر مراجع قضایی حاضر می شود و دفاع از موکل خود را بر عهده می گیرد . بنابراین باید گفت وکیل به شخصی گفته می شود که در آزمون وکالت کانون وکلا یا قوه قضاییه پذیرفته شده و پس از گذراندن دوره کارآموزی وکالت خود، می تواند به شغل وکالت مشغول شود.البته هر چند به لحاظ عرفی به کارآموزان وکالت نیز وکیل گفته می شود.

در این فرض، وکیل با عقد قرارداد وکالت با موکل خود (که شما هستید) از برخی از حقوق، اختیارات و همچنین تعهدات قانونی برخوردار می شود و بایستی به بهترین وجهی که می تواند از موکل خود دفاع نماید تا به حق و حقوق قانونی خود برسد؛ هر چند هرگز نمی تواند تعهد کند، نتیجه خاصی را برای موکل خود بگیرد. زیرا تعهد وکیل نسبت به موکل، تعهد به وسیله است و نه نتیجه، به این معنا که تمام تلاش خود را برای رسیدن به بهترین نتیجه انجام می دهد.

البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که زمانی می توانیم شخصی را وکیل دیگری تلقی کنیم که قرارداد وکالت ما بین آنها تنظیم شده باشد و حدود اختیارات و وظایف وکیل در آن مشخص شده باشد و به همین دلیل، وکیل نمی تواند خارج از حد متعارف و خارج از حدود قرارداد، اقدامی انجام دهد و در واقع، هر چند شخص، وکیل باشد. خارج از حدود قرارداد تنظیم شده فی ما بین وکیل و موکل، اختیاری ندارد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

خیانت در امانت یکی از جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است. این جرم زمانی محقق می‌ شود که شخصی که مال یا سندی را به عنوان امانت در اختیار دارد، بدون رضایت صاحب مال یا سند، از آن به نفع خود یا دیگری استفاده کند یا آن را به دیگری تسلیم کند.

مقالات مرتبط  جرم خیانت در امانت و نحوه اثبات و دفاع

تعریف خیانت در امانت در قانون

ماده 674 قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت را این‌ گونه تعریف می‌ کند:

«هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ ها یا اسنادی به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و گیرنده آن بر خلاف ‌قصد متصرف، آنها را استعمال یا تصاحب یا تلف نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

شرایط تحقق خیانت در امانت

برای تحقق خیانت در امانت، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • وجود مال یا سند امانی: مال یا سند باید به عنوان امانت به شخص داده شده باشد.
 • عدم رضایت صاحب مال یا سند: شخص امانت‌دار باید بدون رضایت صاحب مال یا سند، از آن استفاده یا آن را به دیگری تسلیم کند.
 • استعمال، تصاحب یا تلف اموال یا اسناد امانی: شخص امانت‌ دار باید مال یا سند امانی را استعمال، تصاحب یا تلف کند.

انواع خیانت در امانت

خیانت در امانت به دو دسته تقسیم می‌ شود:

 • خیانت در امانت ساده: در خیانت در امانت ساده، شخص امانت‌ دار بدون قصد سوء استفاده، مال یا سند امانی را استعمال یا تصاحب یا تلف می‌ کند.
 • خیانت در امانت مشدد: در خیانت در امانت مشدد، شخص امانت‌ دار با قصد سوء استفاده، مال یا سند امانی را استعمال یا تصاحب یا تلف می‌ کند.

مجازات خیانت در امانت

مجازات خیانت در امانت ساده، حبس از 6 ماه تا 3 سال است. مجازات خیانت در امانت مشدد، حبس از یک تا 7 سال است.

نکات مهم در مورد خیانت در امانت

خیانت در امانت یک جرم قابل گذشت است. به این معنی که شاکی می‌ تواند از شکایت خود صرف نظر کند و فرد مجرم را مورد بخشش قرار دهد. خیانت در امانت یک جرم قابل تعلیق است. به این معنی که دادگاه می‌ تواند اجرای مجازات را به مدت یک تا 3 سال به حالت تعلیق درآورد.

در چه موضوعاتی می توان به وکیل مراجعه کرد؟

در این مبحث باید گفت که اصولا در هر موضوعی چه حقوقی و یا کیفری می توان از وکیل مشاوره گرفت و حتی آنها را در آن موضوع، وکیل خود کرد زیرا وکیل کسی است که از جانب موکل اجازه داشته باشد در خصوص مسائل حقوقی و یا کیفری، در مراجع قضایی یا غیر قضایی اقدام لازمه را انجام دهد.

در این رابطه وکیل نسبت به احقاق حقوق موکلش در رابطه با موضوع مطروحه در مراجع قضایی و غیر قضایی طبق حدود اختیاراتش انجام وظیفه می نماید و آثار اقدام وکیل در مراجع فوق، طبق قانون متوجه موکل است.

مقالات مرتبط  وکیل قلهک در تهران

بررسی خیانت در امانت

در این مبحث به این قضيه می پردازیم که خیانت در امانت به چه معناست. ابتدا باید خيانت را تعریف کنیم به این معنا که خيانت به معنای پیمان شکنی و نقض عهد است و خیانت در امانت یعنی شخصی که مال یا هر چیز ارزشمند که نزد او به امانت گذاشته شده در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا بدون اجازه صاحب مال از آن استفاده کند، یا آن را معیوب کرده و یا کلا از بین ببرد.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

شکل گیری جرایم خیانت در امانت

در این مبحث به بررسی حالات شکل گیری این جرم می پردازیم، به این معنا که جرم خیانت در امانت ممکن با چه افعالی شکل بگیرد که به شرح زیر است:

 • استعمال و استفاده: شخص ممکن است‌ که‌ مال امانی را برای خود استفاده کند و آن را در جهت منافعی که برای خود او خواهد بود، استعمال کند که در این صورت جرم خیانت در امانت شکل گرفته است.
 • تصاحب و گرفتن مال: شخص ممکن است‌ که‌ مال امانی را تصاحب کند و آنرا برای خودش بگیرد و تصرف کند که در این صورت جرم خیانت در امانت شکل گرفته است.
 • اتلاف: شخص ممکن است که مال امانی را به هر طریقی از بین ببرد و آن را تلف کند که در این صورت جرم خیانت در امانت شکل گرفته است.
 • مفقود کردن: شخص ممکن است که مال امانی را مخفی کند و مالک نتواند به آن دسترسی داشته باشد که در این صورت و با این شرایط، جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است.

ویژگی و مجازات خیانت در امانت

در این مبحث به این قضیه می پردازیم که جرم مورد بحث ما چه ویژگی هایی دارد که بتوانیم آن را از سایر جرایم تشخیص بدهیم که به شرح زیر است:

 • ویژگی اول: مربوط به فعل انجام آن است که می تواند تصاحب، اتلاف، استعمال یا مفقود کردن مال امانی که در نتیجه انجام عمل یا انجام ندادن عملی باشد. به عبارتی باید بین عملی که امین انجام داده و ضرری که به مالک وارد شده، رابطه علیت وجود داشته باشد؛ بدین معنا که انجام فعل یا ترک فعل از سوی امین، موجب شده باشد که به مالک خسارت وارد شود.
 • ویژگی دوم: اینکه وجود سوء نیت به صورت عام یا خاص باید موجود باشد. بدین معنا که تصاحب، استعمال، اتلاف و مفقود کردن مال امانی باید به صورت عمدی و آگاهانه اتفاق بیفتد و انجام این اعمال با اراده و قصد زیان رساندن به دیگران باشد.
 • ویژگی سوم: مربوط به تعریف قانون است که بیان مي دارد که مال امانی باید حتما ارزش مالی داشته باشد و یا ابزار کسب مال باشد، بنابراین اگر مال امانی، قابلیت خرید و فروش و ارزش مالی نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود و در جای دیگر بیان می کند که مال امانی باید حتما توسط مالک آن یا نماینده قانونی او به امین سپرده شده باشد.
مقالات مرتبط  قرار وثیقه صادره از دادسرا

بررسی مجازات خیانت در امانت

بررسی مجازات خیانت در امانت

مال امانی باید از طرق قانونی و با شرط بازگرداندن به صاحب آن یا با شرط مصرف کردن در راهی مشخص، به فرد امین سپرده شده باشد. ممکن است خیانت در امانت با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص شکل بگیرد به این صورت که شخصی دچار ضعف است و شخص دیگر ازین قضیه سواستفاده می کند و علیه او نوشته یا سند تجاری یا غیر تجاری تنظیم می کند که باعث می شود. شخص ضعیف النفس ملتزم به انجام عملی شود.

ممکن است جرم خیانت در امانت با سواستفاده از مهر و امضاء شکل بگیرد، بدین صورت که فردی برگه چک یا هرنوع برگه سفید امضایی در اختیار شخص دیگری قرار می دهد و او ازین قضیه سوء استفاده می کند. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی، مرتکب خیانت در امانت شوند،بدین صورت که اموال و اسناد دولتی که امانت این مستخدمین است، آنها از آن استفاده غیرمجاز کنند. نکته مهم و حائز اهمیت اینکه اگر شخصی که متولی امر وقف است، در کار خود کوتاهی کند و یا اینکه تبانی کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. گروه وکلای کیفری ژیوار مفتخر به ارائه وکیل خیانت در امانت و ارائه مشاوره حقوقی و تخصصی می باشد.

سوالات متداول در باب مجازات خیانت در امانت 

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مجازات خیانت در امانت می باشیم:

 • شکل گیری جرایم خیانت در امانت چند نوع است؟ استعمال و استفاده، تصاحب و گرفتن مال، اتلاف و مفقود کردن
 • بررسی مجازات خیانت در امانت? مال امانی باید از طرق قانونی و با شرط بازگرداندن به صاحب آن یا با شرط مصرف کردن در راهی مشخص، به فرد امین سپرده شده باشد. ممکن است خیانت در امانت با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص شکل بگیرد به این صورت که شخصی دچار ضعف است و شخص دیگر ازین قضیه سواستفاده می کند و علیه او نوشته یا سند تجاری یا غیر تجاری تنظیم می کند که باعث می شود. شخص ضعیف النفس ملتزم به انجام عملی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *