تفاوت مشارکت در آدم ربایی با معاونت در آدم ربایی چیست؟

مشارکت و معاونت در آدم ربایی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/adam_robaei 
_

مشارکت در آدم ربایی و تفاوت آن با معاونت در آدم ربایی:

گاه پیش آمده است که اشخاص به منظور دستیابی به خواسته ها و امیال خود یا فردی را وادار به انجام کاری کردن، نسبت به آدم ربایی اقدام مینمایند. آدم ربایی به ربودن انسان در راستای دستیابی به خواسته ها مِن جمله مقاصد اجتماعی، انتقام جویی، مال و … اطلاق میگردد. جرم آدم ربایی از جمله جرایمی میباشد که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرد ربوده شده، نظم عمومی را نیز مختل میسازد.

مشارکت در آدم ربایی:

مشارکت در جرم عبارت است از:

شرکت در عملیات اجرایی یک جرم. ما میخواهیم مشارکت در عملیات اجرایی جرم آدم ربایی را بررسی نماییم.

سایر مقالات  اثبات آدم ربایی در دادگاه و دادسرا چگونه است؟
با استناد به ماده 125 مشارکت در جرم عبارت است از:

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

حکم شرکت در جرم آدم ربایی چه میباشد؟

شریک جرم آدم ربایی تفاوت ندارد که موجبات جرم آدم ربایی را فراهم نموده است و یا شروط لازم در راستای آن توسط او انجام شود، به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم خواهد شد.

مشارکت و معاونت در آدم ربایی

مشارکت و معاونت در آدم ربایی

تفاوت معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی:

چنانچه که در قسمت فوق مطالعه نمودید مشارکت در جرم آدم ربایی عبارت است از شراکت در عملیات اجرایی جرم. ولیکن معاونت در جرم آدم ربایی بدون دخالت در عملیات جرم واقع میشود. از این جهت بدون مداخله در عملیات اجرایی به تشویق و ترغیب مباشر یا فاعل اصلی میپردازد. همچنین میزان مجازات اتخاذی برای مباشر و معاون در جرم آدم ربایی با یک دیگر متفاوت است.

معاونت در جرم آدم ربایی با استناد به قانون:

با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی، افرادی که در قسمت زیر درج گردیده اند، معاون در جرم آدم ربایی تلقی میگردند:

 • الف) هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
 • ب) هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا از طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
 • پ) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم میشود.

سایر مقالات  نحوه شکایت از آدم ربایی و نمونه شکواییه

حکم معاونت در جرم آدم ربایی:

 • حالت اوّل:
 • زمانی که مباشر قصد به انجام جرم آدم ربایی را دارد، ولیکن معاون در جرم چنین قصدی را ندارد و تنها ایجاد ارعاب و ترس در بزه دیده مد نظر او است. در چنین حالاتی معاون بدان جرم مجازات نخواهد شد.
 • حالت دوّم:
 • زمانی که معاون، مباشر را به انجام جرم آدم ربایی ترغیب نموده است، ولیکن مباشر علاوه بر جرم آدم ربایی مرتکب عمل زنا نیز شده باشد چه خواهد شد؟ در چنین حالاتی معاون به مجازاتی خفیف تر (همان جرم آدم ربایی) محکوم خواهد شد.
 • حکم معاونت در جرم نوزاد ربایی:
 • در صورتی که فردی در نوزاد ربایی معاونت نماید، به حداقل مجازات اتخاذی برای فاعل جرم یعنی 6 ماه محکوم خواهد شد.
 • حکم معاونت در آدم ربایی:
 • در صورتی که فردی در آدم ربایی معاونت نماید، به حداقل مجازات اتخاذی برای فاعل جرم یعنی 5 سال حبس نیز محکوم خواهد شد.
مشارکت و معاونت در آدم ربایی

مشارکت و معاونت در آدم ربایی

حالات گوناگون معاونت در جرم آدم ربایی:
 • زمانی که معاونت در جرم آدم ربایی فردی است:
 • معاونت فردی در جرم آدم ربایی زمانی واقع میشود، که فرد معاون شخص آدم ربا یا اشخاص آدم ربا باشد.
 • زمانی که معاونت در جرم آدم ربایی مستقیم است:
 • هنگامی است که معاون عقیده ی خود را در راستای جرم آدم ربایی در اختیار مباشر در جرم قرار دهد. ممکن است معاون عقیده های خود را با طنز و کنایه بیان نماید در چنین حالاتی اقدامات صورت گرفته از سوی معاون جرم تلقی نخواهد شد.
زمانی که معاونت در جرم آدم ربایی مؤثر واقع شود:

به هنگامی است که با کمک مباشر مرتکب جرم آدم ربایی شود.

باید جرم صورت گرفته از سوی مباشر جرم باشد:

در جرم آدم ربایی معاونت صورت گرفته از سوی شخص جرم است زیرا عمل انجام شده از سوی مباشر نیز در راستای آدم ربایی جرم میباشد.

زمانی که معاونت در جرم آدم ربایی به پایان برسد:

در جرم آدم ربایی لازم است جرم آدم ربایی به مرحله ی اتمام رسد. از این جهت چنانچه تنها شروع به جرم آدم ربایی صورت گیرد، معاونت در جرم آدم ربایی واقع نمیشود.

و نهایتاً:

توجه داشته باشید که در جرم آدم ربایی لازم است، مباشر اقدام به انجام و یا حداقل شروع بدان کرده باشد. از این جهت چنانچه مباشر تنها در همان مرحله ی اندیشه ی مجرمانه باقی ماند رفتار معاون قبل پیگرد قانونی نخواهد بود.

سایر مقالات  وکیل جرم آدم ربایی | متخصص در جرایم کیفری و تجاوز به عنف
نتیجه گیری:

با عنایت به آن که جرم آدم ربایی یک جرم کیفری میباشد، لازم است بدان توجه بسیار شود. علاوه بر فاعل جرم، ضمن جرم آدم ربایی برای فردی که در جرم صورت گرفته شراکت داشته است و یا معاونت نموده مجازات نیز اتخاذ گردیده است. میزان مجازات اتخاذی برای هر یک بنا بر جرم صورت گرفته و نحوه ی ارتکاب جرم نیز خواهد بود.

[formidable id=1]

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664

free-consultation

گروه وکلای کیفری ژیوار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.