احضاریه دادگاه

احضاریه دادگاه

احضاریه دادگاه دعوتی است رسمی که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید. احضار متهم فقط به وسیله احضاریه یا احضارنامه صورت می گیرد. احضاریه دادگاه کیفری از طریق از طریق پیامک نیز قابل اطلاع رسانی می باشد. احضاریه دادگاه کیفری را می توانید از گروه وکلای کیفری ژیوار بخواهید.  احضاریه دادگاه ثنا، احضاریه دادگاه برای مهریه نیز در این محتوا قابل بررسی است.

احضار معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. به شخصی که انجام‌ دهنده جرم تلقی شده اما هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، متهم گفته می‌ شود. پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع‌ آوری شد، نوبت به تعقیب متهم می‌ رسد که با احضار وی شروع می‌ شود.

شرایط جلب متهم

صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت می گیرد. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد. ابلاغ احضارنامه به نحو صحیح صورت گرفته باشد و متهم حاضر نشده و برای عدم حضور عذر موجهی اعلام نکرده باشد.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

عذر موجه در احضاریه متهم در دادگاه

برطبق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌ شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ کند که در این مورد، بازپرس می‌ تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا 3 روز مهلت را تمدید کند. بر طبق ماده 179 این قانون متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌ شود. در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌ کند.

عذر موجه شامل موارد ذیل می باشد:

 • نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه های که مانع از حضور شود.
 • بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
 • همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
 • ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌ های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود.
 • متهم در توقیف یا حبس باشد و مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌ شود.
مقالات مرتبط  وکیل تصرف عدوانی

اتهام‌ زنی بدون دلیل ممنوع

برطبق قانون قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگر چه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است پس از پایان دادرسی تبرئه شود. اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهل‌ انگاری در این مورد خود مشمول محکومیت انتظامی می‌ شود.

نحوه ابلاغ احضاریه دادگاه

 برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم می‌ کنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ برگردانده می‌ شود. در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌ شود و به امضای مقام قضایی می‌ رسد. اگر متهم بی‌ سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهمیم می‌ کند. در جرایمی که مقام قضایی تشخیص دهد پای حیثیت اجتماعی متهم در میان است یا موضوع عفت و امنیت عمومی مطرح باشد شکل احضاریه تغییر می‌ کند و علت احضار قید نمی‌ شود. اما متهم می‌ تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

اگر متهم حاضر نشود؟

اگر احضاریه به دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم به دستش نرسد و به قولی ابلاغ نشود و تلاش برای دستیابی به متهم نیز به نتیجه نرسد و ابلاغ به روش دیگری هم میسر نباشد، متهم را با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌ های کثیر الانتشار ملی یا محلی یا ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماهه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌ کنند. اگر باز هم خبری از متهم نشود این بار بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌ کند. در جرایمی که به تشخیص بازپرس حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی ذکر نمی‌ شود.

بر طبق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌ دارد:

در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری،

 • سند
 • مدرک
 • نوشته
 • برگه اجراییه
 • اوراق رأی
 • امضاء
 • اثر انگشت
 • ابلاغ اوراق قضایی
 • نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.

شرایط جلب متهم در صورت عدم توجه به احضاریه دادگاه

صدور دستور جلب متهم شرایطی دارد که در صورت وجود تمامی آنها این امر صورت خواهد گرفت:

 • .متهم احضار شده باشد
 • .احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد
 • .ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد
 • .متهم حاضر نشده باشد
 • .متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام ننموده باشد

شرایط جلب متهم در صورت عدم توجه به احضاریه دادگاه

احضار شاهد

طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌‌ تواند‌ به درخواست یکی از اصحاب دعوا، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده، رعایت می‌‌ گردد و باید حداقل یک هفته قبل‌ از‌ تشکیل به گواه یا‌ گواهان ابلاغ شود. ماده 243 همین قانون می‌‌ گوید: گواهی که برابر‌ قانون احضار شده، چناچه در موعد مقرر حضور نیابد دوباره احضار می شود.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل جرم تخریب مال

احضار متهم

هنگامی که قاضی دلایل کافی را طبق ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار داشته باشد، می‌‌ تواند ‌متهم را احضار کند بر طبق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می‌‌شوند. قاضی می‌‌ تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر‌ کند:

 • .در جرایمی که مجازات قانونی آنها، قصاص، اعدام ‌و قطع عضو باشد
 • برطبق ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و‌ اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

احضاریه دادکاه برای سازش

برطبق مواد 186 و 187 قانون آیین دادرسی مدنی هر کس می‌‌ تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف وی را برای سازش دعوت کند. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌ نامه باید ‌قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌‌ شود. بر طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بعد از ابلاغ دعوت‌ نامه طرف حاضر نشد دادگاه مراتب را در صورت ‌مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می کند.

احضاریه دادگاه برای کارشناس

برطبق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌‌ تواند رأسا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می شود. در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت‌ مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌‌ نماید. در صورت عدم حضور کارشناس جلب می شود.

احضاریه دادگاه برای اتیان سوگند

در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌ باشد، دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌ نماید. در صورتی که طرفین حاضر نباشند دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می کند.

برطبق ماده 282 قانون آیین دادرسی مدنی در احضار‌نامه علت حضور قید می شود. بعد ازصدور قرار اتیان سوگند در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد دادگاه ‌در همان جلسه سوگند می‌‌ دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده طرفین را دعوت می‌‌ک ند. اگر کسی که باید ‌سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود و یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌‌ کند و با اتیان سوگند حکم صادر می شود، در غیر اینصورت دعوا ساقط‌ می‌‌ شود.

مقالات مرتبط  مجازات جرم اخاذی

برطبق ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر شود، دادگاه حسب‌ اقتضای مورد وقت دیگری برای سوگند معین می‌‌ نماید یا دادرس دادگاه نزد وی حاضر می‌‌ شود یا به قاضی دیگر نیابت می‌‌ دهد تا وی را سوگند داده و صورت ‌مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می‌‌ نماید.

احضار توسط ابلاغ الکترونیک

در برگ احضاریه عواقب بی‌ توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌ شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد برطبق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌ شود.

با تصویب ماده 7 آیین‌ نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رییس قوه‌ قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ ربط را به صورت الکترونیکی امکان پذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام می شود.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید. تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب احضاریه دادگاه

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب احظاریه دادگاه می باشیم:

 • احضاریه دادگاه چقدر طول می کشد؟ مهلت ارسال احضاریه دادگاه مشخص نیست و این موضوع بستگی به حجم کار و ورودی پرونده به مجتمع قضایی مربوط دارد.
 • احضاریه دادگاه برای اتیان سوگند چیست؟ در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌‌ باشد، دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می‌‌ نماید. در صورتی که طرفین حاضر نباشند دادگاه محل ادای سوگند تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *