رد مال در جرم کلاهبرداری چیست؟

رد مال در جرم کلاهبرداری چیست؟

رای وحدت رویه رد مال در جرم کلاهبرداری، رد مال به نرخ روز و امثالهم در گروه وکلای کیفری ژیوار بررسی می گردد. در این بخش به پاسخ سوالات زیر پرداخته می شود:

 • رد مال در جرم کلاهبرداری به چه معناست؟
 • سرنوشت اموال از دست رفته بزه دیده چه خواهد شد؟
 • اموال از دست رفته بزه دیده چه زمانی به وی بازگردانده خواهد شد؟
 • اگر بزه دیده ادعای بیشتری نسبت به اموال از دست رفته داشته باشد، متهم باید چه مراحلی را طی نماید؟
 • در جرم کلاهبرداری به جهت بازگرداندن مال برده شده از سوی مجرم، بزه دیده جه اقدامی باید انجام دهد؟
 • بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران کیست؟

اولین سؤال شخص بزه دیده حاصل از جرم کلاهبرداری این است که برای دریافت مال خود دادخواست تنظیم کنند یا خیر؟

 • جرم کلاهبرداری یکی از انواع جرایمی است که بزه دیده برای دریافت مال خود نیاز به تنظیم دادخواست ندارد.
 • هدف اصلی مقام قضایی از تعقیب و دستگیری متهم به جرم کلاهبرداری مجازات او است.
 • همچنین بازگرداندن مال از دست رفته بزه دیده نیز می باشد.

در این مقاله به تبیین رد مال در جرم کلاهبرداری و جبران خسارت ناشی از آن پرداخته شده است. بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران را از گروه وکلای کیفری ژیوار بخواهید.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید:

مشاوره حقوقی

مالکیت افراد نسبت به اموال

همه افراد از حقوقی به عنوان تملک نسبت به اموال خود برخوردارند. این حقوق تحت نظارت مقام قضایی و قانون به افراد داده شده است. بنابراین افراد از حق استملاک نسبت به اموال منقول و غیر منقول خود برخوردارند. اشخاص می توانند مال خود را در صورت خواست به فروش برسانند، وقف نمایند و غیره.

جرم کلاهبرداری یکی از انواع جرایم کیفری است? در جرم کلاهبرداری مجرم به صورت غیر قانونی با استفاده از ابزار غیر واقع اقدام بردن مال شخص می کند.

رد مال در جرم کلاهبرداری به چه معناست؟

در جرم کلاهبرداری، مجرم با استفاده از وسایل غیر واقع شخص را فریب می دهد. نهایتاً با استفاده از نیرنگ مال او را می برد. مجرم در جرم کلاهبرداری باید مال برده شده را به صاحب مال بازگرداند که رد مال گفته می شود.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل کلاهبرداری ژیوار:

 

سرنوشت اموال از دست رفته بزه دیده

در قسمت قبل به توضیح مختصری در ارتباط با مال از دست رفته پرداخته شده است. می توان چنین گفت که زمانی که مالی از سوی کلاهبرداری برده شده است باید آن مال به صاحبش بازگردد. اگر مال کلاهبرداری شده به شخص دیگری فروخته شود چه اتفاقی می افتد؟

مقالات مرتبط  نحوه دفاع در مورد کلاهبرداری

مثال: یک کلاهبردار از طریق فریب؛ با استفاده از وسایل غیر واقع اقدام به کلاهبرداری خانه شخصی کرده است؛ سپس خانه را به شخص دیگری فروخته؛ و آن را تبدیل به وجه نقد کرده است. در این حالت آن مال فروخته شده به مالک (صاحب اصلی خانه) بازگردانده خواهد شد.

اگر خریدار ملک نسبت به عمل کلاهبرداری آگاه نباشد چه خواهد شد؟

برای خریدار خانه نیز بازگرداندن وجه مطابق آن خانه در نظر گرفته خواهد شد. ممکن است مالی که از سوی کلاهبردار برده شده است از بین رفته باشد. در صورت از بین رفتن مال کلاهبرداری شده مجرم چه باید بکند؟

ممکن است همان خانه که توسط کلاهبردار برده شده است، خراب شده باشد. در صورتی که کلاهبردار بتواند باید عین مال برده شده را به مالک آن بازگرداند. اگر خانه دارای معماری خاصی باشد باید وجه مطابق آن خانه را به بزه دیده پرداخت کند.

 • در صورت عدم توانایی کلاهبردار در رد مال به صاحب مال چه خواهد شد؟
 • آیا وی می تواند از دادگاه تقاضای قسط بندی کند؟

در پرداخت دین به طرف مقابل مدیون می تواند از دادگاه تقاضای قسط بندی در پرداخت دین کند. ولی در جرم کلاهبرداری مجرم نمی تواند چنین درخواستی از دادگاه کند. زیرا مؤظف است کل مال برده شده را به صاحب مال تأدیه کند.

اگر خریدار ملک نسبت به عمل کلاهبرداری آگاه نباشد چه خواهد شد؟

رأی دادگاه تجدید نظر در ارتباط با اعسار در جرم کلاهبرداری

رأی دادگاه تجدید نظر در ارتباط با اعسار در جرم کلاهبرداری به شرح زیر است:

 • شماره رأی: 1145
 • تاریخ رأی: 1390/11/24
 • خلاصه رای: مجرم در جرم کلاهبرداری نمی تواند تقاضای قسط بندی دربازگرداندن مال برده شده از بزه دیده را مطرح کند. زیرا عالماً و عامداً اقدام به بردن مال کرده است. در صورت پذیرش دادگاه نسبت به قسط بندی مال برده شده کلاهبردار تشویق خواهد شد. از این جهت تقاضای قسط بندی در بازگرداندن مال برده شده از بزه دیده قابل پذیرش و مقبول نیست.

اموال از دست رفته بزه دیده چه زمانی به وی بازگردانده می شود؟

مال کلاهبرداری شده از سوی مجرم در صورتی به بزه دیده بازگردانده خواهد شد که:

 • وجود تمام آن مال برده شده یا حتی قسمتی از مال جهت بررسی در جلسات دادرسی نیاز نباشد.
 • مال برده شده از سوی کلاهبردار در حیطه ی اموالی نباشد که دستور ضبط آن را دادگاه صادر نکرده است.

در چنین حالاتی دستور از سوی مقام قضایی نسبت به بازگرداندن مال به شخص داده می شود.

اگر صاحب مال در شکایت خود دیر کرد مال برده شده را مطالبه نکند، در دادخواست دیگری می تواند مطالبه کند؟ بزه دیده می تواند در جرم کلاهبرداری؛ اقدام به تنظیم دادخواست دیگری نسبت به مطالبه خسارت وارده کند. شخص می تواند با حساب کردن دیر کرد مال برده شده و دریافت هزینه مراحل دادرسی علیه مجرم دادخواست تنظیم کند.

اگر شخص ادعای بیشتری نسبت به اموال از دست رفته داشته باشد، متهم باید چه مراحلی را طی کند؟

بزه دیده موظف است عین مال کلاهبرداری شده را از کلاهبردار مسترد کند. در صورت عدم دسترسی به عین مال می تواند وجه تعیین شده توسط مقام قضایی را دریافت کند. همچنین بزه دیده می تواند خسارت وارد شده به مال را نیز دریافت نماید.

مقالات مرتبط  وکیل کلاهبرداری تهران

مثال: اگر یک ماشین از بزه دیده کلاهبرداری شده باشد، مجرم با ماشین تصادف کند.

علاوه بر عین مال، خسارت وارد شده بر شخص را نیز باید پرداخت کند. باید توجه داشت که بزه دیده نمی تواند میزان مال بیشتری را از کلاهبردار استرداد کند. فقط می تواند عین مال و میزان خسارت وارد شده به وی را از کلاهبردار دریافت کند.

 • آیا کلاهبردار می تواند از رد مال امتناع ورزد؟
 • در صورت امتناع کلاهبردار جهت رد مال چه خواهد شد؟
 • بزه دیده چگونه باید رد مال را به مرحله اثبات رساند؟

ادعایی که از سوی مجرم در دادگاه مطرح شود: جهت عدم رد مال باید آن ادعا به مرحله اثبات رسد. اگر بزه دیده خواستار رد مال به خود شود باید دارای اسناد و مدارک لازم باشد. اگر جرم کلاهبرداری در دادگاه قطعی شود، باید آن مال برده شده را به صاحب مال بازگرداند. بنابراین کلاهبردار نمی تواند از رد مال به بزه دیده امتناع کند.

رد مال به نرخ روز

مال کلاهبرداری شده توسط مجرم بسته به همان زمان وقوع جرم دارد. با توجه به میزان تورم سالیانه ارزش ملک بیشتر شود، زیان دیده چه اقدامی باید انجام دهد؟ زیان دیده می تواند مازاد بر آن مبلغ تعیین شده را تحت عنوان اقامه یک دعوی حقوقی از کلاهبردار خواستار شود.

در رابطه با رد مال در کلاهبرداری، اگر عین مالی که مورد کلاهبرداری واقع شده است موجود باشد، باید همان مال به بزهدیده برگردانده شود و در صورتی که عین مال مورد کلاهبرداری دیگر موجود نباشد، کلاهبردار موظف است ارزش مالی آن مال را به نرخ روز به بزهدیده بپردازد. ارزش مالی آن مال به نرخ روز برای رد مال توسط کارشناسان مورد اعتماد دادگاه تعیین و در حکم دادگاه مشخص می شود که کلاهبردار موظف به پرداخت آن است.

رأی دادگاه تجدید نظر

رأی دادگاه تجدید نظر به شرح زیر است:

 • شماره رأی: 761
 • تاریخ رأی: 1389/07/27
 • خلاصه رای: رد مال در جرم کلاهبرداری با توجه به گفته ی کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به نرخ روز تعیین نمی شود. اگر با توجه به تورم سالیانه نرخ آن مال کلاهبرداری شده بیشتر شده باشد، بزه دیده می تواند اقامه دعوا کند. در اقامه ی دعوی حقوقی خواستار پرداخت خسارت ناشی از تورم سالیانه از کلاهبردار شود.

رای وحدت رویه رد مال در کلاهبرداری

در فرایند رد مال توسط کلاهبردار به شاکی ممکن است اشخاص ثالث ذی نفع بوده و نسبت به حکم دادگاه مبنی بر رد مال اعتراض داشته باشند. در این رابطه یک رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که نحوه اعتراض شخص ثالت به رد مال را بیان کرده است. این رای با شماره 818 و در تاریخ 10/7/1400 صادر شده است و به شرح زیر می باشد:

با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد 417، 418، 420 و 425 آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند.

مقالات مرتبط  کلاهبرداری اینترنتی

جرم کلاهبرداری

جرم کیفری است که مقام قضایی علاوه بر حبس برای مجرم رد مال نیز در نظر می گیرد.

مقصود از رد مال در جرم کلاهبرداری: بازگرداندن مال کلاهبرداری شده به صاحب مال است. کلاهبردار مؤظف است پس از قطعی شدن جرم کلاهبرداری مال برده شده را به صاحب آن بازگرداند.

کلاهبردار در رد مال؛ نمی تواند تقاضای قسط بندی کند. باید کلاهبردار مال برده شده را به صورت یکجا به صاحب مال بازگرداند. در صورت اقامه ی دعوی از سوی بزه دیده جهت تورم سالیانه و افزایش نرخ مال برده شده کلاهبردار در صورت تأیید آن در دادگاه مؤظف به پرداخت آن نیز می باشد. مالک مال نمی تواند در صورت عدم وجود عین مال وجه بیشتری را از کلاهبردار خواستار گردد. بنابراین وظیفه تعیین نرخ مال برده شده بر عهده ی کارشناس رسمی دادگستری است.

رأی وحدت رویه در خصوص طرح دعوی مجدد جهت مطالبه خسارت وارده به بزه دیده:

 • شماره رأی وحدت رویه: 268
 • تاریخ رأی وحدت رویه: 1392/03/21
 • خلاصه رای: در صورتی که یک فرد در دادگاه به دلیل جرم کلاهبرداری محکوم شود، سپس مقام قضایی کلاهبردار را به حبس و رد مال محکوم کند. بزه دیده پس از آن نمی تواند یک دعوای حقوقی نسبت به مطالبه خسارت مطرح کند. در صورت طرح دعوی جهت مطالبه ی خسارت در دادگاه به آن توجه نمی شود.

امید بر این است که با به اتمام رسیدن این محتوا توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در باب در مال در جرم کلاهبرداری در اخیتار شما قرار دهیم. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در باب امور کیفری و مشاوره با وکیل متخصص می باشد.

سوالات متداول در باب رد مال در جرم کلاهبرداری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب رد مال در جرم کلاهبرداری می باشیم:

 • رد مال در جرم کلاهبرداری به چه معناست؟ در جرم کلاهبرداری، مجرم با استفاده از وسایل غیر واقع شخص را فریب می دهد. نهایتاً با استفاده از نیرنگ مال او را می برد. مجرم در جرم کلاهبرداری باید مال برده شده را به صاحب مال بازگرداند که رد مال گفته می شود.
 • اموال از دست رفته بزه دیده چه زمانی به وی بازگردانده می شود؟ مال کلاهبرداری شده از سوی مجرم در صورتی به بزه دیده بازگردانده خواهد شد که: وجود تمام آن مال برده شده یا حتی قسمتی از مال جهت بررسی در جلسات دادرسی نیاز نباشد.، مال برده شده از سوی کلاهبردار در حیطه ی اموالی نباشد که دستور ضبط آن را دادگاه صادر نکرده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *